F/ Články k období 1939-1945 - druhá světová válka

Partyzánský velitel, geograf a krasolog doc. RNDr. Vladimír Panoš, CSc.

Partyzánský velitel, geograf a krasolog doc. RNDr. Vladimír Panoš, CSc.

6.7.2018 | V objektu bývalé Dětské ozdravovny ve Vojtěchově se nachází zajímavá pamětní deska věnovaná geografovi a krasologovi Vladimíru Panošovi, který stál i u zrodu léčebné metody zvané speleoterapie (pobyt dětí s respiračními problémy v jeskyních). Pokud by se někdo neinformovaný chtěl dozvědět o osobnosti docenta Panoše více, snadno zjistí, že byl světově uznávanou kapacitou v geografii a zejména speleologii, […]

Dvě sekery nad jižní Moravou

Dvě sekery nad jižní Moravou

29.3.2018 | Přes hrozbu trestu smrti mnoho Čechů za nacistické okupace pravidelně poslouchalo české vysílání z Londýna a Moskvy. V českém vysílání BBC z Londýna se vedle sugestivní úvodní dunivé znělky, zpravodajství z bojišť či populárních projevů Jana Masaryka a Pavla Svatého (Prokop Drtina) ozývala i tajemná, pro nezasvěcené zcela nesmyslná, hesla: V KAMNECH SE KOUŘÍ, VEPŘ […]

539 obětí, mezi nimi i Josef Krejčí

539 obětí, mezi nimi i Josef Krejčí

4.3.2018 | V období druhého stanného práva, které nastalo po atentátu na Reinharda Heydricha, padlo na pražské Kobyliské střelnici pod kulkami německých popravčích čet celkem 539 občanů, z toho 76 žen. Mezi obětmi najdeme aktivní účastníky protinacistického odboje, ale také skupinu 26 občanů z vyhlazených Lidic. Z hlediska počtu obětí je tedy Kobyliská střelnice v tomto temném […]

Heslo “Chléb s máslem”

Heslo “Chléb s máslem”

19.2.2018 | Po dobu nacistické okupace českých zemí vysílala londýnská rozhlasová stanice BBC v českém jazyce občas podivná sdělení typu „Vepř tluče pepř“ či „Niva skáče pro zbraně“, kterým doma rozuměli jen vybraní odbojáři. Když se 16. února 1945 objevilo ve vysílání heslo „Chléb s máslem“, došlo konečně i na naplnění prohlášení Jaromíra Nechanského, který byl mezi […]

Bajka, loutkové divadlo čs. jednotek na Středním východě

Bajka, loutkové divadlo čs. jednotek na Středním východě

4.2.2018 | Působení československých exilových vojenských sil v letech druhé světové války nemělo výhradně válečný charakter, najdeme v něm i řadu dalších momentů. S existencí ozbrojených sil je úzce spojeno úsilí exilových diplomatů, ale také rozhlasové vysílání do okupované vlasti, školství zaměřené na českou mládež v Británii a nelze opomenout ani kulturní aktivity. Právě ty dávaly vojákům, […]

Lyžařský penzion kolébkou i hlavní základnou Rady tří

Lyžařský penzion kolébkou i hlavní základnou Rady tří

9.1.2018 | Historie na sklonku nacistické okupace největší české vojensko-partyzánské organizace Rada tří (R 3), která vznikla na torzech ilegálních organizací Obrana národa a Petiční výbor Věrni zůstaneme,  je velice bohatá. Vedle své hlavní operační oblasti na Českomoravské vysočině (Skupina generála Svatoně) zasahovala od Domažlic (Niva) přes Prahu (Zpravodajská brigáda, Avala–Modrý kruh) až po Beskydy (R 3 […]

Nezlomená Rada tří

Nezlomená Rada tří

6.11.2017 | Dne 17. července 1944 došlo v Bohdalově u Žďáru nad Sázavou k formálnímu ustanovení odbojové organizace, která se od září 1942 složitě formovala na Českomoravské vysočině ze zbytků gestapem rozbitých celostátních organizací Obrana národa a Petiční výbor Věrni zůstaneme. Zprvu nesla tato odbojová síť názvy „Přípravný revoluční výbor“ a „Jaro“. Nyní se začala tato organizace […]

VHÚ převzal do užívání pietní místo v jízdárně ruzyňských kasáren

VHÚ převzal do užívání pietní místo v jízdárně ruzyňských kasáren

1.11.2017 | Zástupci Vojenského historického ústavu Praha (VHÚ) v čele s ředitelem plukovníkem Alešem Knížkem v úterý 31. října 2017 převzali do užívání pietní místo v jízdárně ruzyňských kasáren – jedno z nejpamátnějších míst české novodobé historie. Právě zde docházelo po příchodu Reinharda Heydricha do Protektorátu Čechy a Morava v září 1941 k popravám vedoucích představitelů domácího […]

Generál, který stál vždy za svým slovem

Generál, který stál vždy za svým slovem

8.10.2017 | “Čest národa a tedy i armády žádá, aby se každý jeho příslušník domácího odboje a tím méně už aktivní důstojník nebo voják nedal gestapem zatknout, aniž by projevil náležitý odpor. Všichni, kteří se nechali a ještě nechají podobným způsobem zatknout, budou postaveni před vojenský soud, jakoby se dali dobrovolně zajmout nepřítelem…” Rozkaz divizního generála Vojtěcha […]

Každý musí jednou začít!

Každý musí jednou začít!

13.6.2017 | Když v březnu 1939 vzal Adolf Hitler právě okupovaný zbytek českých zemí „pod ochranu Velkoněmecké říše“, pro oklamání stále naivní Evropy ve svém výnosu říšského Vůdce č. 75 o zřízení Protektorátu Čechy a Morava v článku 7 povolil i existenci symbolického českého vojska v síle několika tisíc mužů, které mělo přispívat k iluzi o autonomii […]

Belgičtí vojáci při osvobozování Československa

Belgičtí vojáci při osvobozování Československa

12.5.2017 | Mezi spojeneckými armádami, které osvobozovaly na jaře 1945 území Československa, byla zastoupena také armáda belgická. U americké 3. armády se kromě československého Kombinovaného oddílu nacházel i belgický 17e battaillon de fusiliers – 17. prapor fyzilírů.

Létající nepořádek měl štěstí v neštěstí…

Létající nepořádek měl štěstí v neštěstí…

14.4.2017 | V průběhu čtrnácti dubnových operačních nocí provedli Američané mimo svůj hlavní úkol, jímž bylo zásobování partyzánů v severní Itálii, také 60 operačních letů do Československa v celkové délce 370:51 hodin. Největší pomoc při leteckých dodávkách zbraní českému odboji poskytli v dubnu 1945 američtí letci z 2641st Special Bombardment Group (Provisional), jejíž dvě perutě (859. a 885.) […]

Brigádní generál in memoriam Jiří Jaroš

Brigádní generál in memoriam Jiří Jaroš

10.4.2017 | V minulých dnech jsme si připomněli hrdinskou smrt významného představitele vojenské odbojové organizace Obrana národa na jihozápadní Moravě, generála Jiří Jaroše, který byl popraven gilotinou ve Stuttgartu 6. dubna 1943. Jeho poslední přání, aby jako důstojník byl zastřelen, nebylo vyslyšeno. V řadách čs. legií bojoval za vznik samostatného státu, aktivně se podílel na budování čs. […]

Paul Nash, malíř (nejen) obou světových válek

Paul Nash, malíř (nejen) obou světových válek

17.3.2017 | „Ach, ty překrásné zákopy, v noci, za úsvitu, za soumraku. Zacelí se mi vůbec někdy ta díra, kterou vyvrtaly v mé mysli? Představ si rozsáhlou krajinu, rovinatou, jen tu a tam porostlou stromy. A těch pár stromů, které zůstaly, jsou zjizvené a polámané, nahé a plné strachu a trhlin. Země na míle kolem je rozrytá […]

Zapomínaný hrdina z Czajankových kasáren

Zapomínaný hrdina z Czajankových kasáren

13.3.2017 | Ojedinělý boj československých vojáků z III. praporu 8. pěšího pluku „Slezského“ s německými okupanty večer v úterý 14. března 1939 o Czajankova kasárna v Místku (de facto nouzový objekt v bývalé textilní továrně)  je nejčastěji spojován s osobou statečného velitele obránců kpt. Karla Pavlíka, zavražděného nacisty za odbojovou činnost 26. ledna 1943 v koncentračním táboře Mauthausen. […]

1 2 3 20

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha