Projekt 300 - 100 let

Signální pistole vzor 30

Signální pistole vzor 30

13. 11. 2018

Potřebu pěchotních signálních pistolí v čs. armádě po celá dvacátá léta částečně vykrývaly převážně pistole rakouského a…
...

Signální pistole vzor 28

Signální pistole vzor 28

12. 11. 2018

Práce na letecké výzbroji se stala doménou a nedílnou součástí sortimentu České zbrojovky ve Strakonicích. Signální pistole…
...

Signální pistole vz. 44/81

Signální pistole vz. 44/81

11. 11. 2018

V poválečném období zcela pragmaticky zavedla čs. armáda do výzbroje sovětskou signální pistoli vz. 44 konstruktéra G.…
...

Signální pistole vz. 44/67

Signální pistole vz. 44/67

10. 11. 2018

V poválečném období zcela pragmaticky zavedla čs. armáda do výzbroje sovětskou signální pistoli vz. 44 konstruktéra G.…
...

30mm kanon Gerät 303 Br, 1944

30mm kanon Gerät 303 Br, 1944

09. 11. 2018

Československo vždy patřilo ke státům, které vyráběly a exportovaly značné počty zbraní a munice, z nichž se…
...

Samopal ZK 471

Samopal ZK 471

08. 11. 2018

V průběhu prvních tří poválečných let vznikla v konstrukčních kancelářích a vývojových dílnách zbrojovek velmi rozsáhlá paleta…
...

Samopal ZK 383

Samopal ZK 383

07. 11. 2018

Předválečný vývoj samopalů v Československu bývá především a takřka výhradně spojován s konstrukční kanceláří České zbrojovky, jejíž…
...

Šavle pro úředníky Finanční stráže vzor 24

Šavle pro úředníky Finanční stráže vzor 24

06. 11. 2018

Nový československý stát si ponechal systém ochrany státních hranic zavedený již v habsburské monarchii. V únoru 1919…
...

Bodák pro samopal (útočnou pušku) vzor 58

Bodák pro samopal (útočnou pušku) vzor 58

05. 11. 2018

Československá lidová armáda byla jedinou v rámci Varšavské smlouvy, která nebyla u pěchotních zbraní nucena ve větším…
...

Samopal (útočná puška) vz. 58 P

Samopal (útočná puška) vz. 58 P

04. 11. 2018

Vysoká úroveň zbrojního průmyslu v poválečném Československu umožnila vlastní vývoj pěchotních zbraní, aniž by musela čs. armáda…
...

Samopal vz. 38

Samopal vz. 38

03. 11. 2018

Ačkoliv se samopaly objevily na bojištích první světové války, po jejím ukončení nebyla tomuto typu střelecké zbraně…
...

Pokusný samopal H/p

Pokusný samopal H/p

02. 11. 2018

Zkušenosti druhé světové války potvrdily taktické výhody samopalu a ke slovu se při jeho výrobě dostaly u…
...

Samopal ČZ 447

Samopal ČZ 447

01. 11. 2018

Zásadní obrat v nazírání na koncepční uspořádání samopalu přinesly v poválečném Československu prototypy s označením ČZ 148…
...

Tesák Vojenských lesních podniků

Tesák Vojenských lesních podniků

31. 10. 2018

Na sklonku dvacátých let minulého století byly na území první Československé republiky slučováním bývalých velkostatků zřizovány vojenské…
...

Samopal ČZ 247

Samopal ČZ 247

30. 10. 2018

České zbrojovce ve Strakonicích sice připadlo prvenství zavedeného samopalu vz. 38 do výzbroje čs. armády, avšak na…
...

Speciální sabotážní nálož „briketa“, 1942

Speciální sabotážní nálož „briketa“, 1942

29. 10. 2018

„Dnešní stav lze chápat jen jako rozložení morálky a příští dny ukáží, čeho jsme schopni. Perzekuce zastrašila…
...

7,62mm samopal 26

7,62mm samopal 26

28. 10. 2018

Peripetie čs. zbrojního průmyslu v poválečném období významně ovlivnila studená válka, jejímž nedílným důsledkem byla orientace na…
...

Kordík pro důstojníky a rotmistry letectva vzor 1927

Kordík pro důstojníky a rotmistry letectva vzor 1927

27. 10. 2018

S myšlenkou na zavedení poboční zbraně pro důstojníky a rotmistry československého letectva přišel v roce 1925 gen.…
...

9mm samopal 25

9mm samopal 25

26. 10. 2018

Stejně jako na prahu dvacátých let musela po skončení druhé světové války vojenská správa řešit problém pěchotní…
...

Revolver ZKR 590 Grand

Revolver ZKR 590 Grand

25. 10. 2018

Štěstí v podobě sériové výroby potkalo během socialistické éry v Československu pouze jediný dvoučinný revolver – konstrukci…
...

Revolver ZKR 567 Major

Revolver ZKR 567 Major

24. 10. 2018

Přestože československá konstrukční škola dokázala ve světě získat renomé také na poli konstrukce sportovních revolverů, tedy v…
...

Sportovní revolver ZKR 551

Sportovní revolver ZKR 551

23. 10. 2018

Výroba revolverů neměla na našem území tradici snad především proto, že tento typ zbraně nepředstavoval z hlediska…
...

Armádní nůž OV-7

Armádní nůž OV-7

22. 10. 2018

V armádě první československé republiky nebyl nůž oficiálně zaveden. Přejímány a používány byly italské útočné nože vzor…
...

Samonabíjecí puška ZK 420-S

Samonabíjecí puška ZK 420-S

21. 10. 2018

Vývoj samonabíjecích pušek zařízených na standardní puškový náboj vyvrcholil v poválečném Československu konstrukcí pušky ZK 420, nabízené…
...

1 2 3 4 5 13