Z restaurátorských dílen

Restaurování větrovky systému Girandoni puškaře Schembora

Restaurování větrovky systému Girandoni puškaře Schembora

12. 07. 2021

Větrovky systému Girandoni jsou známé zejména svým vojenským využitím, uplatnily se však i v civilní sféře. Rakouská…
...

Restaurování honosného rapíru, mistrovského kusu od italského měčíře

Restaurování honosného rapíru, mistrovského kusu od italského měčíře

01. 04. 2021

Dalším rapírem, který prošel restaurováním na našem pracovišti, je mistrovsky provedený kus od italského mečíře ANTONIA PICCININA,…
...

Restaurování rotačního kulometu z vrtulníku Mi-24

Restaurování rotačního kulometu z vrtulníku Mi-24

01. 01. 2021

Před časem jsme vám přinesli článek týkající se restaurování předmětů ze sbírek leteckého materiálu – vrtule, ojnice…
...

Restaurování rapíru, dokonalé práce španělského mečíře

Restaurování rapíru, dokonalé práce španělského mečíře

03. 09. 2020

Rapír se zvoncovým košem, který lze datovat okolo roku 1630, se nachází ve sbírkách Vojenského historického ústavu…
...

Restaurování leteckého materiálu: vrtule, ojnice a lehký kulomet

Restaurování leteckého materiálu: vrtule, ojnice a lehký kulomet

19. 08. 2020

Pro expozici Leteckého muzea Kbely byly v průběhu letošního února zrestaurovány sbírkové předměty dříve umístěné v expozici…
...

Restaurování rakouského úřednického kordu, 1830

Restaurování rakouského úřednického kordu, 1830

19. 05. 2020

Rakouské úřednické kordy vynikají svou vysokou estetickou hodnotou a především umělecko-řemeslným zpracováním. Převážně mosazné jílce mají povrch…
...

Restaurování bronzové plastiky sv. Václava

Restaurování bronzové plastiky sv. Václava

18. 11. 2019

Ve fondu sochařského umění, který je součástí sbírek Vojenského historického ústavu Praha, se nachází bronzová solitérní postava sv.…
...

Restaurování francouzské pistole model 1763/66

Restaurování francouzské pistole model 1763/66

22. 08. 2019

Roku 1763 zavedla francouzská armáda do výzbroje první jednotný typ pistole s příhodným názvem: Model 1763/66. Vyráběna byla…
...

Restaurování jezdecké šavle z 18. století

Restaurování jezdecké šavle z 18. století

05. 08. 2019

K restaurování pruské husarské šavle podobného typu jsme ve Vojenském historickém ústavu Praha přistoupili již v minulosti,…
...

Restaurování ochrany hlavy koně

Restaurování ochrany hlavy koně

27. 01. 2019

Jednou z akvizic Vojenského historického ústavu Praha nedávné doby je velmi kvalitně provedená ochrana hlavy koně v…
...

Restaurování československé vesmírné družice Magion I

Restaurování československé vesmírné družice Magion I

02. 11. 2018

Začátek „boje o vesmír“ bychom mohli datovat na přelom 60. a 70. let minulého století. Prvním velkým…
...

100 let republiky: restaurování bronzových reliéfů pro výstavu Doteky státnosti

100 let republiky: restaurování bronzových reliéfů pro výstavu Doteky státnosti

21. 10. 2018

Pro reprezentativní výstavu Doteky státnosti v Jízdárně Pražského hradu, kterou připravil Vojenský historický ústav Praha k stému…
...

Restaurovaná puška, kterou uvidíte v novém žižkovském muzeu

Restaurovaná puška, kterou uvidíte v novém žižkovském muzeu

10. 10. 2018

Jedním z přírůstků minulého roku do fondu palných zbraní Vojenského historického ústavu Praha byla jednuška s křesadlovým…
...

Restaurování plata s řezy municí

Restaurování plata s řezy municí

21. 06. 2018

Již od dob zavedení prvních typů nedělené munice známe jejich řezy. Ty slouží především k výukovým účelům,…
...

Restaurování kordu české šlechty

Restaurování kordu české šlechty

12. 03. 2018

Součástí početné sbírky chladných zbraní Vojenského historického ústavu Praha je deset kordů následujícího typu. Nosili je příslušníci…
...

Restaurování jezdecké šavle

Restaurování jezdecké šavle

17. 01. 2018

Rakouské šavle pro lehkou jízdu vz. 1768 jsou známy rozmanitostí podob. Na první pohled upoutají svou mohutností.…
...

Restaurování pokusného samopalu Josefa Netsche

Restaurování pokusného samopalu Josefa Netsche

10. 11. 2017

Jednu z prvních automatických zbraní domácího původu, jež Ministerstvo národní obrany v prvních letech existence samostatné Československé…
...

Restaurování pistole s křesadlovým zámkem

Restaurování pistole s křesadlovým zámkem

11. 09. 2017

Součástí sbírky palných zbraní Vojenského historického ústavu je početná kolekce civilních pistolí s křesadlovými zámky. Většinou jde…
...

Restaurování starých a vzácných tisků Knihovny VHÚ

Restaurování starých a vzácných tisků Knihovny VHÚ

03. 08. 2017

Nejstarší restaurovaný svazek sestává ze čtyř knih vydaných ve Frankfurtu nad Mohanem a Štrasburku v letech 1565…
...

Restaurování saské pistole

Restaurování saské pistole

15. 06. 2017

Saské pistole s francouzským křesadlovým zámkem (okolo 1745) dodávaly pro ozbrojené složky přední manufaktury v Suhlu. Delší…
...

Restaurování hulánské píky

Restaurování hulánské píky

02. 05. 2017

Rakouská píka model 1875 pro hulány byla postupně k plukům zaváděna podle rozkazu z 20. dubna 1875.…
...

Restaurování mušketýrské prachovnice ze 17. století

Restaurování mušketýrské prachovnice ze 17. století

20. 02. 2017

K dokonalé funkci palné zbraně je zapotřebí příslušenství. Mezi ně patřila v minulosti také prachovnice pro střelný prach,…
...

Restaurování bronzových reliéfů od Karla Babky

Restaurování bronzových reliéfů od Karla Babky

16. 01. 2017

Ve sbírce výtvarného umění Vojenského historického ústavu Praha je zařazena kolekce prací od autorů z okruhu umělců…
...

Jako nový: unikátní MiG-15 ze sbírek VHÚ po renovaci

Jako nový: unikátní MiG-15 ze sbírek VHÚ po renovaci

10. 12. 2016

Vojenský historický ústav a jeho Letecké muzeum ve Kbelích se pyšní kompletní řadou sovětských letounů z konstrukční…
...

1 2 3