Atentát 80 let

ATENTÁT 80: Zocel se! Výcvik československých parašutistů ve Velké Británii.

ATENTÁT 80: Zocel se! Výcvik československých parašutistů ve Velké Británii.

21. 11. 2021

V roce 1942 vyšla příručka boje zblízka s názvem Get tough! britského důstojníka a specialisty na sebeobranu Williama…
...

ATENTÁT 80: Heydrichova sociální politika aneb „Potřebuji v tomto prostoru klid…“

ATENTÁT 80: Heydrichova sociální politika aneb „Potřebuji v tomto prostoru klid…“

04. 11. 2021

Březnovou okupací českých zemí v roce 1939 získalo nacistické Německo nejen výzbroj a výstroj významné části československé…
...

ATENTÁT 80: Protižidovská opatření a vznik Ghetta Terezín

ATENTÁT 80: Protižidovská opatření a vznik Ghetta Terezín

19. 10. 2021

Dne 16. října 1941 odjel z Prahy první hromadný transport protektorátních židů směřující do Lodže, tehdejšího Litzmannstadtu, ležícího…
...

ATENTÁT 80: Akce Sokol – Heydrich si podepsal rozsudek smrti 8. října 1941

ATENTÁT 80: Akce Sokol – Heydrich si podepsal rozsudek smrti 8. října 1941

07. 10. 2021

Na počátku října 1941 vrcholila první vlna teroru, který Reinhard Heydrich rozpoutal krátce po svém příchodu do…
...

ATENTÁT 80: Londýnská reakce a první příprava operace Anthropoid

ATENTÁT 80: Londýnská reakce a první příprava operace Anthropoid

03. 10. 2021

Svobodný svět i československý exil byl Heydrichovým nástupem překvapen a zasažen. Exil mohl reagovat na vyhlášení stanného…
...

ATENTÁT 80: Období prvního stanného práva v Protektorátu Čechy a Morava

ATENTÁT 80: Období prvního stanného práva v Protektorátu Čechy a Morava

28. 09. 2021

Napadením Sovětského svazu nacistickým Německem dne 22. června 1941, kterým Německo porušilo do té doby platný pakt…
...

ATENTÁT 80: Bestie z rodu smrtihlavů přilétá do Prahy

ATENTÁT 80: Bestie z rodu smrtihlavů přilétá do Prahy

26. 09. 2021

Praha – sobota 27. září 1941. Počasí 927. dne německé okupace odpovídalo běžnému středoevropskému podzimnímu dnu. Byl…
...

ATENTÁT 80: Souhrnný přehled témat projektu a data jejich zveřejňování

ATENTÁT 80: Souhrnný přehled témat projektu a data jejich zveřejňování

Vojenský historický ústav Praha připravil od září 2021 až do léta 2022 projekt ATENTÁT –  OPERACE ATHROPOID…
...