Z restaurátorských dílen

Restaurování bronzové plastiky sv. Václava

Restaurování bronzové plastiky sv. Václava

18.11.2019 | Ve fondu sochařského umění, který je součástí sbírek Vojenského historického ústavu Praha, se nachází bronzová solitérní postava sv. Václava na mramorovém podstavci. Předlohou se zřejmě stala kamenná socha z katedrály sv. Víta v Praze. Podobné plastiky v období první republiky dotvářely prostředí pracoven významných osobností.

Restaurování francouzské pistole model 1763/66

Restaurování francouzské pistole model 1763/66

22.8.2019 | Roku 1763 zavedla francouzská armáda do výzbroje první jednotný typ pistole s příhodným názvem: Model 1763/66. Vyráběna byla ve dvou variantách, s železnou a mosaznou garniturou. Varianta v mosazi byla určena pro námořnictvo – především z důvodu vyšší odolnosti vůči klimatickým podmínkám na moři, kde panuje podstatně kyselejší prostředí a železné části zbraní více korodují. Varianta s […]

Restaurování jezdecké šavle z 18. století

Restaurování jezdecké šavle z 18. století

5.8.2019 | K restaurování pruské husarské šavle podobného typu jsme ve Vojenském historickém ústavu Praha přistoupili již v minulosti, nicméně sbírkový fond chladných zbraní je velmi početný, a proto opět došla řada na typově podobnou chladnou zbraň, avšak s větším porušením jílce. Šavle byla zavedena u pruských hulánských jednotek jako model 1742 pro mužstvo.

Restaurování jezdecké šavle

Restaurování jezdecké šavle

7.5.2019 | Sbírkový fond VHÚ Praha chladných zbraní je velmi početný. Již před patnácti lety byl v časopise Historie a vojenství publikován materiál o restaurování pruské husarské šavle. Nyní byla restaurována šavle podobného typu, avšak s větším porušením jílce. Šavle byla zavedena u pruských hulánských jednotek jako model 1742 pro mužstvo.

Restaurování ochrany hlavy koně

Restaurování ochrany hlavy koně

27.1.2019 | Jednou z akvizic Vojenského historického ústavu Praha nedávné doby je velmi kvalitně provedená ochrana hlavy koně v podobě proplétaného koše. Jde o velmi přínosný nákup, protože ve sbírce instituce jsou pouze plátové ochrany lebky koně jako součásti kompletu zbroje.

Restaurování československé vesmírné družice Magion I

Restaurování československé vesmírné družice Magion I

2.11.2018 | Začátek „boje o vesmír“ bychom mohli datovat na přelom 60. a 70. let minulého století. Prvním velkým mezníkem bylo úspěšné vypuštění první umělé družice Země – Sputniku 1 dne 4. října 1957, následovaly lety zvířat a pak prvního člověka do kosmu. Zpočátku šlo pouze o soupeření mezi SSSR a USA, ale už v roce 1965 přizvala […]

100 let republiky: restaurování bronzových reliéfů pro výstavu Doteky státnosti

100 let republiky: restaurování bronzových reliéfů pro výstavu Doteky státnosti

21.10.2018 | Pro reprezentativní výstavu Doteky státnosti v Jízdárně Pražského hradu, kterou připravil Vojenský historický ústav Praha k stému výročí založení Československa a jež je pro veřejnost přístupná až do 28. října 2018 zdarma, jsme zrestaurovali také plastiky Československého válečného kříže 1914–1918. Válečný kříž byl zřízen 7. listopadu 1918 a udělován vojákům československých legií za boje v […]

Restaurovaná puška, kterou uvidíte v novém žižkovském muzeu

Restaurovaná puška, kterou uvidíte v novém žižkovském muzeu

10.10.2018 | Jedním z přírůstků minulého roku do fondu palných zbraní Vojenského historického ústavu Praha byla jednuška s křesadlovým zámkem, kompletně překrytá masivem dřeva. Jedná se o zbraň evropské provenience s dobou vzniku okolo roku 1730. Celkové zakrytí kovových ploch zbraně včetně jejích funkčních částí je zcela neobvyklé, zřejmě to byla zakázková práce na objednávku zadavatele. V […]

Restaurování plata s řezy municí

Restaurování plata s řezy municí

21.6.2018 | Již od dob zavedení prvních typů nedělené munice známe jejich řezy. Ty slouží především k výukovým účelům, v menší míře i reprezentativním. Takový řez má pozorovateli pokud možno co nejdetailněji ukázat, jak náboj vypadá uvnitř. Při tvorbě řezu je pravidlem, že musí být otevřeny všechny důležité části předmětu – čím lépe a detailněji je řez […]

Restaurování kordu české šlechty

Restaurování kordu české šlechty

12.3.2018 | Součástí početné sbírky chladných zbraní Vojenského historického ústavu Praha je deset kordů následujícího typu. Nosili je příslušníci české stavovské šlechty jako součást velmi výpravného stejnokroje; jsou datovány kolem roku 1813. U boku jej měly zavěšeny ve dvojitém stříbrně protkávaném závěsníku a s uvázaným zápěstníkem, taktéž ze stříbrného dracounu. Některé kordy jsou bohužel nekompletní, především ve […]

Restaurování jezdecké šavle

Restaurování jezdecké šavle

17.1.2018 | Rakouské šavle pro lehkou jízdu vz. 1768 jsou známy rozmanitostí podob. Na první pohled upoutají svou mohutností. Stejně jako mnoho jiných zbraní podobného typu ve sbírkách VHÚ, byla i tato šavle průběžně repasována. Například ve středu koše byla vsazena křížová záštita, která sloužila k zachycení čepele soupeře. Ta se postupem času ukázala zbytečná, a proto […]

Restaurování pokusného samopalu Josefa Netsche

Restaurování pokusného samopalu Josefa Netsche

10.11.2017 | Jednu z prvních automatických zbraní domácího původu, jež Ministerstvo národní obrany v prvních letech existence samostatné Československé republiky zkoušelo, představoval samopal slovenského puškaře a konstruktéra Josefa Netsche. Na konstrukci pracoval J. Netsch nepochybně již před první světovou válkou, kdy vznikly prototypy zařízené na revolverový náboj. 

Restaurování pistole s křesadlovým zámkem

Restaurování pistole s křesadlovým zámkem

11.9.2017 | Součástí sbírky palných zbraní Vojenského historického ústavu je početná kolekce civilních pistolí s křesadlovými zámky. Většinou jde o puškařsky a umělecko-řemeslně provedené kusy od renomovaných mistrů. Pistole, jejíž restaurování popisujeme, byla vyrobena ve velmi elegantním tvaru se střídmou, avšak velmi dobře technicky provedenou výzdobou. Je francouzské provenience s datací okolo roku 1720.

Restaurování starých a vzácných tisků Knihovny VHÚ

Restaurování starých a vzácných tisků Knihovny VHÚ

3.8.2017 | Nejstarší restaurovaný svazek sestává ze čtyř knih vydaných ve Frankfurtu nad Mohanem a Štrasburku v letech 1565 a 1566, které pocházely od již tehdy klasických autorů, jakými jsou Gaius Julius Caesar (100–44 př. n. l.), Valerius Maximus (činný v 1. stol. n. l.), Francesco Petrarca (1304–1374) a Philippe de Commines (1447–1511). Dřevěné desky knihy jsou […]

Restaurování saské pistole

Restaurování saské pistole

15.6.2017 | Saské pistole s francouzským křesadlovým zámkem (okolo 1745) dodávaly pro ozbrojené složky přední manufaktury v Suhlu. Delší varianta je vybavena širokým poutkem zašroubovaným do mosazné hlavice rukojeti pažby pro provlečení závěsného řemenu. Pistole, u které popisujeme restaurování, má celkovou délku 450 mm a ráže hladké hlavně 18.9 mm. Závěsné poutko v garnituře nemá a otvor po […]

1 2 3 7

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha