Z restaurátorských dílen

Restaurování jezdecké šavle

Restaurování jezdecké šavle

17.1.2018 | Rakouské šavle pro lehkou jízdu vz. 1768 jsou známy rozmanitostí podob. Na první pohled upoutají svou mohutností. Stejně jako mnoho jiných zbraní podobného typu ve sbírkách VHÚ, byla i tato šavle průběžně repasována. Například ve středu koše byla vsazena křížová záštita, která sloužila k zachycení čepele soupeře. Ta se postupem času ukázala zbytečná, a proto […]

Restaurování pokusného samopalu Josefa Netsche

Restaurování pokusného samopalu Josefa Netsche

10.11.2017 | Jednu z prvních automatických zbraní domácího původu, jež Ministerstvo národní obrany v prvních letech existence samostatné Československé republiky zkoušelo, představoval samopal slovenského puškaře a konstruktéra Josefa Netsche. Na konstrukci pracoval J. Netsch nepochybně již před první světovou válkou, kdy vznikly prototypy zařízené na revolverový náboj. 

Restaurování pistole s křesadlovým zámkem

Restaurování pistole s křesadlovým zámkem

11.9.2017 | Součástí sbírky palných zbraní Vojenského historického ústavu je početná kolekce civilních pistolí s křesadlovými zámky. Většinou jde o puškařsky a umělecko-řemeslně provedené kusy od renomovaných mistrů. Pistole, jejíž restaurování popisujeme, byla vyrobena ve velmi elegantním tvaru se střídmou, avšak velmi dobře technicky provedenou výzdobou. Je francouzské provenience s datací okolo roku 1720.

Restaurování starých a vzácných tisků Knihovny VHÚ

Restaurování starých a vzácných tisků Knihovny VHÚ

3.8.2017 | Nejstarší restaurovaný svazek sestává ze čtyř knih vydaných ve Frankfurtu nad Mohanem a Štrasburku v letech 1565 a 1566, které pocházely od již tehdy klasických autorů, jakými jsou Gaius Julius Caesar (100–44 př. n. l.), Valerius Maximus (činný v 1. stol. n. l.), Francesco Petrarca (1304–1374) a Philippe de Commines (1447–1511). Dřevěné desky knihy jsou […]

Restaurování saské pistole

Restaurování saské pistole

15.6.2017 | Saské pistole s francouzským křesadlovým zámkem (okolo 1745) dodávaly pro ozbrojené složky přední manufaktury v Suhlu. Delší varianta je vybavena širokým poutkem zašroubovaným do mosazné hlavice rukojeti pažby pro provlečení závěsného řemenu. Pistole, u které popisujeme restaurování, má celkovou délku 450 mm a ráže hladké hlavně 18.9 mm. Závěsné poutko v garnituře nemá a otvor po […]

Restaurování hulánské píky

Restaurování hulánské píky

2.5.2017 | Rakouská píka model 1875 pro hulány byla postupně k plukům zaváděna podle rozkazu z 20. dubna 1875. Je náhradou za částečně spotřebovaný starší model 1864. Rozkazem z 19. března 1884 je stažena do výzbrojních skladů, kde ji v roce 1918 přejala armáda Československé republiky. Vojenský historický ústav má ve své sbírce dřevcových zbraní velmi početnou […]

Restaurování mušketýrské prachovnice ze 17. století

Restaurování mušketýrské prachovnice ze 17. století

20.2.2017 | K dokonalé funkci palné zbraně je zapotřebí příslušenství. Mezi ně patřila v minulosti také prachovnice pro střelný prach, bez níž by zbraň nevystřelila. Vojenský historický ústav Praha má mezi svými exponáty i sbírku vojenských prachovnic z období počátku 17. století. Jedna z prachovnic tohoto souboru prošla v nedávné době procesem restaurování.

Restaurování bronzových reliéfů od Karla Babky

Restaurování bronzových reliéfů od Karla Babky

16.1.2017 | Ve sbírce výtvarného umění Vojenského historického ústavu Praha je zařazena kolekce prací od autorů z okruhu umělců legionářů. Jedním z nich je sochař Karel Babka, ruský legionář a účastník bitvy u Zborova. Mezi drobnou plastikou je ve VHÚ zařazena i bronzová figura legionáře (výška 23 cm), která byla zřejmě modelem pro Babkovo nejznámější dílo, sochu hrdiny […]

Jako nový: unikátní MiG-15 ze sbírek VHÚ po renovaci

Jako nový: unikátní MiG-15 ze sbírek VHÚ po renovaci

10.12.2016 | Vojenský historický ústav a jeho Letecké muzeum ve Kbelích se pyšní kompletní řadou sovětských letounů z konstrukční kanceláře Mikojana a Gurjeviče, které sloužily v československém a později českém vojenském letectvu. Nyní byla u jednoho z nich, letounu MiG-15bis SB, úspěšně završena renovace ve Vojenském technickém ústavu letectva a PVO. Letoun byl slavnostně představen v jednom […]

Restaurování rakouské pistole s válečkovou roznětkou

Restaurování rakouské pistole s válečkovou roznětkou

29.7.2016 | V roce 1854 polní zbrojmistr hrabě Vincenz Augustin oznamuje rakouskému vrchnímu velení, že nový systém používání čepičkových roznětek u palných zbraní je jednodušší, a proto jím budou opatřeny veškeré nové zbraně. Tím končí krátká etapa používání velmi zajímavého systému palných zbraní na válečkové roznětky v ozbrojených složkách monarchie. V současných sbírkách zbraní je zastoupen sporadicky. […]

Restaurování telefonní ústředny „Signlapp“ výr. č. 29427

Restaurování telefonní ústředny „Signlapp“ výr. č. 29427

13.7.2016 | Telefonní ústředna Signalapp byla vyrobena ve firmě Fabrik Julius Kräcker, AG Berlin SW 61, Belle – Aliance, Strasse 81 v roce 1943, pod výrobním číslem 29427. Jedná se o část německé stavebnicové telefonní ústředny z období 1935 – 45. Ústředna byla ve výzbroji pozemního vojska, letectva a námořnictva. Po roce 1945 se dostala i do […]

Restaurování sbírkových předmětů pro rodný dům Jana Kubiše

Restaurování sbírkových předmětů pro rodný dům Jana Kubiše

30.3.2016 | Na podzim loňského roku byl v Dolních Vilémovicích otevřen rodný dům Jana Kubiše s instalací stálé expozice, která je věnovaná památce hrdiny protifašistického odboje. Celá nemovitost již dříve prošla kompletní rekonstrukcí. Věnujme se nyní procesu restaurování předmětů, které jsou s Kubišovým rodným domem, respektive zdejší expozicí, spojeny.

Konzervátorský a restaurátorský zásah – 7,5cm polní kanón d/29 vzor 1911

Konzervátorský a restaurátorský zásah – 7,5cm polní kanón d/29 vzor 1911

18.2.2016 | Na restaurátorském účelovém pracovišti Vojenského technického muzea v Lešanech, které je součástí Vojenského historického ústavu Praha, se provádí konzervátorské i restaurátorské zásahy sbírkových předmětů širokého rozsahu především těžké bojové techniky, automobilové techniky a dělostřeleckých zbraní armád téměř celého světa.

Restaurování pěchotní pušky systému Lindner

Restaurování pěchotní pušky systému Lindner

20.1.2016 | Pěchotní puška systému Lindner byla dlouhodobě uložena ve fondu palných zbraní v dřívějších depozitářích v Praze na Žižkově. Při přesunu sbírek a revizi stavu jednotlivých předmětů je nyní zařazena do kolekce velmi porušených zbraní, které jsou postupně restaurovány.

Restaurování šavlí z pozůstalosti armádního generála Luži

Restaurování šavlí z pozůstalosti armádního generála Luži

11.12.2015 | V polovině letošního roku zrestaurovalo pracoviště restaurování a konzervace sbírek VHÚ v Praze šavle z pozůstalosti armádního generála Ing. Vojtěcha Borise Luži (26. 3. 1891–2. 10. 1944). Zbraně nebyly určeny pro důstojníky armády, ale pro příslušníky policie a četnictva. Jejich stav před zásahem byl velmi špatný.

1 2 3 6

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha