Z restaurátorských dílen

Restaurování telefonní ústředny „Signlapp“ výr. č. 29427

Restaurování telefonní ústředny „Signlapp“ výr. č. 29427

13.7.2016 | Telefonní ústředna Signalapp byla vyrobena ve firmě Fabrik Julius Kräcker, AG Berlin SW 61, Belle – Aliance, Strasse 81 v roce 1943, pod výrobním číslem 29427. Jedná se o část německé stavebnicové telefonní ústředny z období 1935 – 45. Ústředna byla ve výzbroji pozemního vojska, letectva a námořnictva. Po roce 1945 se dostala i do […]

Restaurování sbírkových předmětů pro rodný dům Jana Kubiše

Restaurování sbírkových předmětů pro rodný dům Jana Kubiše

30.3.2016 | Na podzim loňského roku byl v Dolních Vilémovicích otevřen rodný dům Jana Kubiše s instalací stálé expozice, která je věnovaná památce hrdiny protifašistického odboje. Celá nemovitost již dříve prošla kompletní rekonstrukcí. Věnujme se nyní procesu restaurování předmětů, které jsou s Kubišovým rodným domem, respektive zdejší expozicí, spojeny.

Konzervátorský a restaurátorský zásah – 7,5cm polní kanón d/29 vzor 1911

Konzervátorský a restaurátorský zásah – 7,5cm polní kanón d/29 vzor 1911

18.2.2016 | Na restaurátorském účelovém pracovišti Vojenského technického muzea v Lešanech, které je součástí Vojenského historického ústavu Praha, se provádí konzervátorské i restaurátorské zásahy sbírkových předmětů širokého rozsahu především těžké bojové techniky, automobilové techniky a dělostřeleckých zbraní armád téměř celého světa.

Restaurování pěchotní pušky systému Lindner

Restaurování pěchotní pušky systému Lindner

20.1.2016 | Pěchotní puška systému Lindner byla dlouhodobě uložena ve fondu palných zbraní v dřívějších depozitářích v Praze na Žižkově. Při přesunu sbírek a revizi stavu jednotlivých předmětů je nyní zařazena do kolekce velmi porušených zbraní, které jsou postupně restaurovány.

Restaurování šavlí z pozůstalosti armádního generála Luži

Restaurování šavlí z pozůstalosti armádního generála Luži

11.12.2015 | V polovině letošního roku zrestaurovalo pracoviště restaurování a konzervace sbírek VHÚ v Praze šavle z pozůstalosti armádního generála Ing. Vojtěcha Borise Luži (26. 3. 1891–2. 10. 1944). Zbraně nebyly určeny pro důstojníky armády, ale pro příslušníky policie a četnictva. Jejich stav před zásahem byl velmi špatný.

Restaurování “vývojové” vzduchovky z brněnské zbrojovky

Restaurování “vývojové” vzduchovky z brněnské zbrojovky

18.11.2015 | V devadesátých letech dvacátého století získal Vojenský historický ústav Praha z technických sbírek Zbrojovky Brno celou řadu velmi kvalitních palných zbraní, včetně tamního firemního vývoje. Součástí kolekce je i rozpracovaná vzduchovka, která má označení firemním papírovým štítkem nalepeným na hřbetě pažby u botky. Psacím strojem je zde napsán text: 4,5mm “Z” vzduchovka čís. 26 A. Je […]

Restaurování předmětů pro výstavu V ulicích Protektorátu Böhmen und Mähren

Restaurování předmětů pro výstavu V ulicích Protektorátu Böhmen und Mähren

15.10.2015 | Od začátku letošního roku probíhaly intenzivní restaurátorské přípravy sbírkových předmětů pro výstavu V ulicích Protektorátu Böhmen und Mähren, která byla v Armádním muzeu Žižkov otevřena letos v květnu. Výstavní projekt je situován v žižkovském muzeu do nově vzniklých prostor bývalého depozitáře a snad nejpůsobivější jsou dotýkané osobní předměty z fondu varií.

Restaurování dvou rapírů ze 17. století

Restaurování dvou rapírů ze 17. století

31.7.2015 | Sbírka chladných zbraní Vojenského historického ústavu Praha byla v nedávné době obohacena o řadu exemplářů rapírů. Před jejich deponováním a dalším výstavním využití prošly procesem restaurování, případně konzervace. V tomto článku vám nabízíme dva příklady práce restaurátorského oddělení VHÚ.

Restaurování moždíře pro slavnostní salvovou střelbu

Restaurování moždíře pro slavnostní salvovou střelbu

2.7.2015 | Jeden z přírůstků nedávné doby do dělostřelecké sbírky VHÚ je moždíř v podobě kompaktního odlitku, který se používal pro slavnostní salvovou střelbu. Příležitostí pro ni byly některé církevní svátky, případně významné regionální události. Hlaveň se nabíjela zepředu černým prachem s ucpávkou, pouze pro akustický efekt. Střelba se stala v 19. století častou záležitostí, především u […]

Konzervace a restaurování sbírek před uložením v novém depozitáři

Konzervace a restaurování sbírek před uložením v novém depozitáři

22.1.2015 | V nedávné době proběhla hlavní část intenzivního přesunu sbírek VHÚ z pražského depozitáře do nového centrálního depozitáře ve VTM Lešany. Současně také proběhla revize fyzického stavu každého kusu. Stovky převážně chladných a palných zbraní prošly konzervací pro dlouhodobé uložení. Nemalá část potřebuje intenzivní restaurátorský zásah, aby nedošlo k dalšímu poškození kompletu.

Přímo z bitevníku: sovětský univerzální kulomet UBT 1941

Přímo z bitevníku: sovětský univerzální kulomet UBT 1941

10.12.2014 | Koncem dubna roku 1953 byl od 21. leteckého útvaru v Hradci Králové převeden do sbírek tehdejšího Vojenského muzea v Praze konvolut materiálu, který obsahoval různá militaria. Mezi palnými zbraněmi byl kompletní letecký kulomet UBT, též používaný v bitevnících Iljušin Il-2m. Kulomet před vystavením prošel restaurátorským procesem.

Jak probíhalo restaurování exponátů pro výstavu V zákopech první světové války

Jak probíhalo restaurování exponátů pro výstavu V zákopech první světové války

6.11.2014 | Od začátku roku 2014 probíhaly intenzívní konzervátorské a restaurátorské přípravy sbírkových předmětů pro největší současný výstavní projekt VHÚ, výstavu V zákopech 1. světové války v Armádním muzeu Žižkov. O okolnostech restaurování některých předmětů – kupříkladu minometu soustavy Škoda, některých dělostřeleckých granátech či armádních puškách – přinášíme nyní detailnější informace.

Dragounská šavle po legionáři, který se stal bankovním ředitelem

Dragounská šavle po legionáři, který se stal bankovním ředitelem

14.8.2014 | Jedním z neobvyklých exponátů ve sbírkách Vojenského historického ústavu Praha je i dragounská šavle vzor 1881/1910, která patřila kapitánovi československých legií Vincenci Procházkovi. Šavle prošla v minulostí i pečlivým procesem restaurování.

Konzervace zbraní Františka Ferdinanda d’Este z výstavy V zákopech první světové války

Konzervace zbraní Františka Ferdinanda d’Este z výstavy V zákopech první světové války

23.7.2014 | Na výstavě V zákopech první světové války, která je veřejnosti přístupná od června letošního roku v prostorách Armádního muzea Žižkov, jsou k vidění i některé zbraně následníka rakousko-uherského trůnu Františka Ferdinanda d´Este. Tyto zbraně patří k nejcennějším artefaktům expozice a prošly také před vystavením odborným procesem restaurování.

Restaurování dvojky s perkusními zámky

Restaurování dvojky s perkusními zámky

27.6.2014 | Jednou ze zbraní, která prošla před uložením do nového depozitáře v Lešanech restaurováním, je perkusní dvojka s esovitě v krku prohnutou pažbou. Palné zbraně s vyhnutím jsou určeny pro střelce s vadou oka. Majitel si ji zasazoval do pravého ramene, ale mířil zdravým levým okem.

1 2 3 4 6

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha