Z restaurátorských dílen

Restaurování hulánské píky

Restaurování hulánské píky

2.5.2017 | Rakouská píka model 1875 pro hulány byla postupně k plukům zaváděna podle rozkazu z 20. dubna 1875. Je náhradou za částečně spotřebovaný starší model 1864. Rozkazem z 19. března 1884 je stažena do výzbrojních skladů, kde ji v roce 1918 přejala armáda Československé republiky. Vojenský historický ústav má ve své sbírce dřevcových zbraní velmi početnou […]

Restaurování mušketýrské prachovnice ze 17. století

Restaurování mušketýrské prachovnice ze 17. století

20.2.2017 | K dokonalé funkci palné zbraně je zapotřebí příslušenství. Mezi ně patřila v minulosti také prachovnice pro střelný prach, bez níž by zbraň nevystřelila. Vojenský historický ústav Praha má mezi svými exponáty i sbírku vojenských prachovnic z období počátku 17. století. Jedna z prachovnic tohoto souboru prošla v nedávné době procesem restaurování.

Restaurování bronzových reliéfů od Karla Babky

Restaurování bronzových reliéfů od Karla Babky

16.1.2017 | Ve sbírce výtvarného umění Vojenského historického ústavu Praha je zařazena kolekce prací od autorů z okruhu umělců legionářů. Jedním z nich je sochař Karel Babka, ruský legionář a účastník bitvy u Zborova. Mezi drobnou plastikou je ve VHÚ zařazena i bronzová figura legionáře (výška 23 cm), která byla zřejmě modelem pro Babkovo nejznámější dílo, sochu hrdiny […]

Jako nový: unikátní MiG-15 ze sbírek VHÚ po renovaci

Jako nový: unikátní MiG-15 ze sbírek VHÚ po renovaci

10.12.2016 | Vojenský historický ústav a jeho Letecké muzeum ve Kbelích se pyšní kompletní řadou sovětských letounů z konstrukční kanceláře Mikojana a Gurjeviče, které sloužily v československém a později českém vojenském letectvu. Nyní byla u jednoho z nich, letounu MiG-15bis SB, úspěšně završena renovace ve Vojenském technickém ústavu letectva a PVO. Letoun byl slavnostně představen v jednom […]

Restaurování rakouské pistole s válečkovou roznětkou

Restaurování rakouské pistole s válečkovou roznětkou

29.7.2016 | V roce 1854 polní zbrojmistr hrabě Vincenz Augustin oznamuje rakouskému vrchnímu velení, že nový systém používání čepičkových roznětek u palných zbraní je jednodušší, a proto jím budou opatřeny veškeré nové zbraně. Tím končí krátká etapa používání velmi zajímavého systému palných zbraní na válečkové roznětky v ozbrojených složkách monarchie. V současných sbírkách zbraní je zastoupen sporadicky. […]

Restaurování telefonní ústředny „Signlapp“ výr. č. 29427

Restaurování telefonní ústředny „Signlapp“ výr. č. 29427

13.7.2016 | Telefonní ústředna Signalapp byla vyrobena ve firmě Fabrik Julius Kräcker, AG Berlin SW 61, Belle – Aliance, Strasse 81 v roce 1943, pod výrobním číslem 29427. Jedná se o část německé stavebnicové telefonní ústředny z období 1935 – 45. Ústředna byla ve výzbroji pozemního vojska, letectva a námořnictva. Po roce 1945 se dostala i do […]

Restaurování sbírkových předmětů pro rodný dům Jana Kubiše

Restaurování sbírkových předmětů pro rodný dům Jana Kubiše

30.3.2016 | Na podzim loňského roku byl v Dolních Vilémovicích otevřen rodný dům Jana Kubiše s instalací stálé expozice, která je věnovaná památce hrdiny protifašistického odboje. Celá nemovitost již dříve prošla kompletní rekonstrukcí. Věnujme se nyní procesu restaurování předmětů, které jsou s Kubišovým rodným domem, respektive zdejší expozicí, spojeny.

Konzervátorský a restaurátorský zásah – 7,5cm polní kanón d/29 vzor 1911

Konzervátorský a restaurátorský zásah – 7,5cm polní kanón d/29 vzor 1911

18.2.2016 | Na restaurátorském účelovém pracovišti Vojenského technického muzea v Lešanech, které je součástí Vojenského historického ústavu Praha, se provádí konzervátorské i restaurátorské zásahy sbírkových předmětů širokého rozsahu především těžké bojové techniky, automobilové techniky a dělostřeleckých zbraní armád téměř celého světa.

Restaurování pěchotní pušky systému Lindner

Restaurování pěchotní pušky systému Lindner

20.1.2016 | Pěchotní puška systému Lindner byla dlouhodobě uložena ve fondu palných zbraní v dřívějších depozitářích v Praze na Žižkově. Při přesunu sbírek a revizi stavu jednotlivých předmětů je nyní zařazena do kolekce velmi porušených zbraní, které jsou postupně restaurovány.

Restaurování šavlí z pozůstalosti armádního generála Luži

Restaurování šavlí z pozůstalosti armádního generála Luži

11.12.2015 | V polovině letošního roku zrestaurovalo pracoviště restaurování a konzervace sbírek VHÚ v Praze šavle z pozůstalosti armádního generála Ing. Vojtěcha Borise Luži (26. 3. 1891–2. 10. 1944). Zbraně nebyly určeny pro důstojníky armády, ale pro příslušníky policie a četnictva. Jejich stav před zásahem byl velmi špatný.

Restaurování „vývojové“ vzduchovky z brněnské zbrojovky

Restaurování „vývojové“ vzduchovky z brněnské zbrojovky

18.11.2015 | V devadesátých letech dvacátého století získal Vojenský historický ústav Praha z technických sbírek Zbrojovky Brno celou řadu velmi kvalitních palných zbraní, včetně tamního firemního vývoje. Součástí kolekce je i rozpracovaná vzduchovka, která má označení firemním papírovým štítkem nalepeným na hřbetě pažby u botky. Psacím strojem je zde napsán text: 4,5mm „Z“ vzduchovka čís. 26 A. Je […]

Restaurování předmětů pro výstavu V ulicích Protektorátu Böhmen und Mähren

Restaurování předmětů pro výstavu V ulicích Protektorátu Böhmen und Mähren

15.10.2015 | Od začátku letošního roku probíhaly intenzivní restaurátorské přípravy sbírkových předmětů pro výstavu V ulicích Protektorátu Böhmen und Mähren, která byla v Armádním muzeu Žižkov otevřena letos v květnu. Výstavní projekt je situován v žižkovském muzeu do nově vzniklých prostor bývalého depozitáře a snad nejpůsobivější jsou dotýkané osobní předměty z fondu varií.

Restaurování dvou rapírů ze 17. století

Restaurování dvou rapírů ze 17. století

31.7.2015 | Sbírka chladných zbraní Vojenského historického ústavu Praha byla v nedávné době obohacena o řadu exemplářů rapírů. Před jejich deponováním a dalším výstavním využití prošly procesem restaurování, případně konzervace. V tomto článku vám nabízíme dva příklady práce restaurátorského oddělení VHÚ.

Restaurování moždíře pro slavnostní salvovou střelbu

Restaurování moždíře pro slavnostní salvovou střelbu

2.7.2015 | Jeden z přírůstků nedávné doby do dělostřelecké sbírky VHÚ je moždíř v podobě kompaktního odlitku, který se používal pro slavnostní salvovou střelbu. Příležitostí pro ni byly některé církevní svátky, případně významné regionální události. Hlaveň se nabíjela zepředu černým prachem s ucpávkou, pouze pro akustický efekt. Střelba se stala v 19. století častou záležitostí, především u […]

Konzervace a restaurování sbírek před uložením v novém depozitáři

Konzervace a restaurování sbírek před uložením v novém depozitáři

22.1.2015 | V nedávné době proběhla hlavní část intenzivního přesunu sbírek VHÚ z pražského depozitáře do nového centrálního depozitáře ve VTM Lešany. Současně také proběhla revize fyzického stavu každého kusu. Stovky převážně chladných a palných zbraní prošly konzervací pro dlouhodobé uložení. Nemalá část potřebuje intenzivní restaurátorský zásah, aby nedošlo k dalšímu poškození kompletu.

1 2 3 4 7

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha