Z restaurátorských dílen

Restaurování pěchotní pušky systému Lindner

Restaurování pěchotní pušky systému Lindner

20.1.2016 | Pěchotní puška systému Lindner byla dlouhodobě uložena ve fondu palných zbraní v dřívějších depozitářích v Praze na Žižkově. Při přesunu sbírek a revizi stavu jednotlivých předmětů je nyní zařazena do kolekce velmi porušených zbraní, které jsou postupně restaurovány.

Restaurování šavlí z pozůstalosti armádního generála Luži

Restaurování šavlí z pozůstalosti armádního generála Luži

11.12.2015 | V polovině letošního roku zrestaurovalo pracoviště restaurování a konzervace sbírek VHÚ v Praze šavle z pozůstalosti armádního generála Ing. Vojtěcha Borise Luži (26. 3. 1891–2. 10. 1944). Zbraně nebyly určeny pro důstojníky armády, ale pro příslušníky policie a četnictva. Jejich stav před zásahem byl velmi špatný.

Restaurování “vývojové” vzduchovky z brněnské zbrojovky

Restaurování “vývojové” vzduchovky z brněnské zbrojovky

18.11.2015 | V devadesátých letech dvacátého století získal Vojenský historický ústav Praha z technických sbírek Zbrojovky Brno celou řadu velmi kvalitních palných zbraní, včetně tamního firemního vývoje. Součástí kolekce je i rozpracovaná vzduchovka, která má označení firemním papírovým štítkem nalepeným na hřbetě pažby u botky. Psacím strojem je zde napsán text: 4,5mm “Z” vzduchovka čís. 26 A. Je […]

Restaurování předmětů pro výstavu V ulicích Protektorátu Böhmen und Mähren

Restaurování předmětů pro výstavu V ulicích Protektorátu Böhmen und Mähren

15.10.2015 | Od začátku letošního roku probíhaly intenzivní restaurátorské přípravy sbírkových předmětů pro výstavu V ulicích Protektorátu Böhmen und Mähren, která byla v Armádním muzeu Žižkov otevřena letos v květnu. Výstavní projekt je situován v žižkovském muzeu do nově vzniklých prostor bývalého depozitáře a snad nejpůsobivější jsou dotýkané osobní předměty z fondu varií.

Restaurování dvou rapírů ze 17. století

Restaurování dvou rapírů ze 17. století

31.7.2015 | Sbírka chladných zbraní Vojenského historického ústavu Praha byla v nedávné době obohacena o řadu exemplářů rapírů. Před jejich deponováním a dalším výstavním využití prošly procesem restaurování, případně konzervace. V tomto článku vám nabízíme dva příklady práce restaurátorského oddělení VHÚ.

Restaurování moždíře pro slavnostní salvovou střelbu

Restaurování moždíře pro slavnostní salvovou střelbu

2.7.2015 | Jeden z přírůstků nedávné doby do dělostřelecké sbírky VHÚ je moždíř v podobě kompaktního odlitku, který se používal pro slavnostní salvovou střelbu. Příležitostí pro ni byly některé církevní svátky, případně významné regionální události. Hlaveň se nabíjela zepředu černým prachem s ucpávkou, pouze pro akustický efekt. Střelba se stala v 19. století častou záležitostí, především u […]

Konzervace a restaurování sbírek před uložením v novém depozitáři

Konzervace a restaurování sbírek před uložením v novém depozitáři

22.1.2015 | V nedávné době proběhla hlavní část intenzivního přesunu sbírek VHÚ z pražského depozitáře do nového centrálního depozitáře ve VTM Lešany. Současně také proběhla revize fyzického stavu každého kusu. Stovky převážně chladných a palných zbraní prošly konzervací pro dlouhodobé uložení. Nemalá část potřebuje intenzivní restaurátorský zásah, aby nedošlo k dalšímu poškození kompletu.

Přímo z bitevníku: sovětský univerzální kulomet UBT 1941

Přímo z bitevníku: sovětský univerzální kulomet UBT 1941

10.12.2014 | Koncem dubna roku 1953 byl od 21. leteckého útvaru v Hradci Králové převeden do sbírek tehdejšího Vojenského muzea v Praze konvolut materiálu, který obsahoval různá militaria. Mezi palnými zbraněmi byl kompletní letecký kulomet UBT, též používaný v bitevnících Iljušin Il-2m. Kulomet před vystavením prošel restaurátorským procesem.

Jak probíhalo restaurování exponátů pro výstavu V zákopech první světové války

Jak probíhalo restaurování exponátů pro výstavu V zákopech první světové války

6.11.2014 | Od začátku roku 2014 probíhaly intenzívní konzervátorské a restaurátorské přípravy sbírkových předmětů pro největší současný výstavní projekt VHÚ, výstavu V zákopech 1. světové války v Armádním muzeu Žižkov. O okolnostech restaurování některých předmětů – kupříkladu minometu soustavy Škoda, některých dělostřeleckých granátech či armádních puškách – přinášíme nyní detailnější informace.

Dragounská šavle po legionáři, který se stal bankovním ředitelem

Dragounská šavle po legionáři, který se stal bankovním ředitelem

14.8.2014 | Jedním z neobvyklých exponátů ve sbírkách Vojenského historického ústavu Praha je i dragounská šavle vzor 1881/1910, která patřila kapitánovi československých legií Vincenci Procházkovi. Šavle prošla v minulostí i pečlivým procesem restaurování.

Konzervace zbraní Františka Ferdinanda d’Este z výstavy V zákopech první světové války

Konzervace zbraní Františka Ferdinanda d’Este z výstavy V zákopech první světové války

23.7.2014 | Na výstavě V zákopech první světové války, která je veřejnosti přístupná od června letošního roku v prostorách Armádního muzea Žižkov, jsou k vidění i některé zbraně následníka rakousko-uherského trůnu Františka Ferdinanda d´Este. Tyto zbraně patří k nejcennějším artefaktům expozice a prošly také před vystavením odborným procesem restaurování.

Restaurování dvojky s perkusními zámky

Restaurování dvojky s perkusními zámky

27.6.2014 | Jednou ze zbraní, která prošla před uložením do nového depozitáře v Lešanech restaurováním, je perkusní dvojka s esovitě v krku prohnutou pažbou. Palné zbraně s vyhnutím jsou určeny pro střelce s vadou oka. Majitel si ji zasazoval do pravého ramene, ale mířil zdravým levým okem.

Nejen zbraně či výstroj, také uliční cedule procházejí dílnami restaurátorů VHÚ

Nejen zbraně či výstroj, také uliční cedule procházejí dílnami restaurátorů VHÚ

4.4.2014 | Kovové, normované, smaltované desky pro označení ulic velkých měst se začaly objevovat ve větší míře až po vzniku Československé republiky. Nejprve byly v barvě červené základní s bílými šablonovanými písmeny a páskovými okraji, později přibyla na okraj pod bílou ještě základní modrá. Také Vojenský historický ústav Praha má ve svém fondu některá označení obcí či […]

Každý má svůj příběh: restaurování vojenských kufrů

Každý má svůj příběh: restaurování vojenských kufrů

28.3.2014 | Součástí fondu týlového materiálu je již dnes početná kolekce armádních kufrů. Dřevěný kufr byl pro vojáka nezbytnou osobní věcí s určením pro ukládání výstrojních součástí, předmětů denní potřeby, osobních drobností či památek. Na jeho víku z vnitřní strany mnohdy nalezneme osobní poznámkový aparát, který se například časově vztahuje k výkonu služby nebo číslo přidělené pušky.

Restaurování vzduchovky, kterou poškodila voda s naplaveninami

Restaurování vzduchovky, kterou poškodila voda s naplaveninami

14.2.2014 | Jedním z nedávných přírůstků sbírek Vojenského historického ústavu je vzduchovka, získaná darem, která měla zřejmě sloužit jako výcviková zbraň. Jde o předmět, který se pod rukama pracovníků restaurátorského oddělení výrazně proměnil, resp. přiblížil původnímu stavu.

1 2 3 4 6

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha