Z restaurátorských dílen

Nejen zbraně či výstroj, také uliční cedule procházejí dílnami restaurátorů VHÚ

Nejen zbraně či výstroj, také uliční cedule procházejí dílnami restaurátorů VHÚ

4.4.2014 | Kovové, normované, smaltované desky pro označení ulic velkých měst se začaly objevovat ve větší míře až po vzniku Československé republiky. Nejprve byly v barvě červené základní s bílými šablonovanými písmeny a páskovými okraji, později přibyla na okraj pod bílou ještě základní modrá. Také Vojenský historický ústav Praha má ve svém fondu některá označení obcí či […]

Každý má svůj příběh: restaurování vojenských kufrů

Každý má svůj příběh: restaurování vojenských kufrů

28.3.2014 | Součástí fondu týlového materiálu je již dnes početná kolekce armádních kufrů. Dřevěný kufr byl pro vojáka nezbytnou osobní věcí s určením pro ukládání výstrojních součástí, předmětů denní potřeby, osobních drobností či památek. Na jeho víku z vnitřní strany mnohdy nalezneme osobní poznámkový aparát, který se například časově vztahuje k výkonu služby nebo číslo přidělené pušky.

Restaurování vzduchovky, kterou poškodila voda s naplaveninami

Restaurování vzduchovky, kterou poškodila voda s naplaveninami

14.2.2014 | Jedním z nedávných přírůstků sbírek Vojenského historického ústavu je vzduchovka, získaná darem, která měla zřejmě sloužit jako výcviková zbraň. Jde o předmět, který se pod rukama pracovníků restaurátorského oddělení výrazně proměnil, resp. přiblížil původnímu stavu.

Restaurování končíře, který kdysi sloužil jako mocná zbraň

Restaurování končíře, který kdysi sloužil jako mocná zbraň

9.1.2014 | Končíř je druh meče, který je charakteristický svou délkou a podobou s určením výhradně pro jízdu. Masivní čepel zpravidla trojostrá, dutě vybroušená, umožňovala proražení kroužkové zbroje protivníka, podobně jako zásah jezdeckým kopím. V Polsku jej těžká jízda používala až do 18. století.

Pod několika vrstvami: kulomet z tanku LTP

Pod několika vrstvami: kulomet z tanku LTP

28.11.2013 | V loňském roce získal Vojenský historický ústav Praha do svých sbírek vzácný exemplář, lehký tank LTP československé výroby, který byl na konci 30. let 20. století vyvezen do Peru. S tímto tankem se z Jižní Ameriky vrátila rovněž tanková výzbroj včetně těžkého kulometu vz.37 v ráži 7.65 mm Mauser, která je obvyklá pro peruánské zbraně. […]

Restaurování pistole s perkusním zámkem

Restaurování pistole s perkusním zámkem

22.11.2013 | Nástavné pažby k dokonalejšímu zamíření pistole se vyráběly pro civilní, spíše terčové, ale i armádní služební zbraně. Například rakouská armáda v roce 1855 zkoušela pokusný model zbraně s nástavnou puškovou pažbou, která se připevnila do upraveného hřbetu rukojeti. S dalším využitím se většinou počítalo u jezdeckých, případně technických útvarů.

Restaurování pušky systému Martini, která připutovala z Jemenu

Restaurování pušky systému Martini, která připutovala z Jemenu

4.11.2013 | Pěchotní puška Martini byla do sbírky palných zbraní Vojenského muzea na Hradčanech předána před čtyřiceti lety, v roce 1973 z Kanceláře prezidenta republiky. Jako dar pro tehdejšího prezidenta ČSSR gen. Ludvíka Svobodu ji do Prahy přivezl předseda vlády a ministr národní obrany Jemenské lidové demokratické republiky Alí Násir Muhamad.

Halapartna je pro restaurátory zážitkem

Halapartna je pro restaurátory zážitkem

15.8.2013 | Restaurovat, případně konzervovat kvalitní dřevcovou zbraň je pro každého restaurátora profesní zážitek. V historických sbírkách státních institucí, případně soukromých kolekcích, jsou většinou prezentovány konvoluty chladných, palných či střelných zbraní a zbrojí, avšak původní, pokud možno neupravenou dřevcovou zbraň, najdeme sporadicky.

Restaurování německého samopalu Bergmann

Restaurování německého samopalu Bergmann

31.7.2013 | Samopal se jako velice účinná zbraň objevuje v období první světové války, vedle italského modelu Villar-Perosa M 1915 to byl i německý samopal MP 18/I. Exemplář jedné z dalších variant označované jako MP 35/I je součástí sbírek VHÚ a prošel před časem restaurátorským procesem.

Italská přilba bez rzi, rakouská čáka bez prachu

Italská přilba bez rzi, rakouská čáka bez prachu

16.7.2013 | Před časem se na pracovišti konzervace a restaurování sbírek VHÚ uskutečnila doposud největší akce zpracování přileb, čák a čepic z fondů této instituce určená pro dva výstavní projekty. Nejstarší předměty z období od 15. do 19. století jsou instalovány v Prašné věži Mihulka na Pražském hradu, a mladší, převážně z dvacátého století, v Armádním muzeu […]

Jak vyčistit tesáky, které někdo přeleštil Sidolem?

Jak vyčistit tesáky, které někdo přeleštil Sidolem?

17.5.2013 | Dva historické rakouské tesáky, které jsou součástí sbírek Vojenského historického ústavu, prošly před časem odborným procesem restaurování. Ten odhalil i některé předešlé a nepříliš šťastné pokusy o údržbu těchto zbraní.

Obnova pušky od národní gardy habsburské monarchie

Obnova pušky od národní gardy habsburské monarchie

23.4.2013 | Součástí sbírkového fondu palných zbraní Vojenského historického ústavu Praha je i kolekce pušek z výzbroje nevojenských ozbrojených složek habsburské monarchie. Jedna z pušek s perkusním zámkem prošla procesem restaurování v dílnách VHÚ.

Meč, jehož rez se proměnila v stříbrný lesk

Meč, jehož rez se proměnila v stříbrný lesk

16.4.2013 | V nedávné době byla pracovištěm konzervace a restaurování Vojenského historického ústavu ošetřena početná řada typů chladných zbraní s určením pro expoziční účely. Jedním z nich byl i jezdecký meč z konce 17. století.

Vojenská puška Winchester vz. 1866 a její (staro)nová podoba

Vojenská puška Winchester vz. 1866 a její (staro)nová podoba

28.3.2013 | Když se řekne „winchestrovka“, většina laiků si vybaví především pušky z westernových románů. Zbraně Winchester mají přitom mnoho podob a jsou rozšířeny po celém světě. Jeden z historických exemplářů vojenské pušky Winchester vz. 1866 prošel v restaurátorských dílnách VHÚ pečlivým restaurováním.

První etapa renovace čs. lehkého tanku LT vz. 35

První etapa renovace čs. lehkého tanku LT vz. 35

27.12.2012 | Vojenský opravárenský podnik 026 dokončil v Novém Jičíně první část kompletní renovace nejvýznamnějšího československého meziválečného tanku LT vzor 35, jednoho z nejcennějších exponátů VHÚ Praha. V letech 1936-38 obdržela armáda celkem 298 sériových tanků, na jejichž výrobě se v rámci kartelové smlouvy podílela plzeňská Škodovka i firma ČKD. LT vzor 35 se na světě dochoval […]

1 2 3 4 5 6

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha