Z restaurátorských dílen

Přímo z bitevníku: sovětský univerzální kulomet UBT 1941

Přímo z bitevníku: sovětský univerzální kulomet UBT 1941

10.12.2014 | Koncem dubna roku 1953 byl od 21. leteckého útvaru v Hradci Králové převeden do sbírek tehdejšího Vojenského muzea v Praze konvolut materiálu, který obsahoval různá militaria. Mezi palnými zbraněmi byl kompletní letecký kulomet UBT, též používaný v bitevnících Iljušin Il-2m. Kulomet před vystavením prošel restaurátorským procesem.

Jak probíhalo restaurování exponátů pro výstavu V zákopech první světové války

Jak probíhalo restaurování exponátů pro výstavu V zákopech první světové války

6.11.2014 | Od začátku roku 2014 probíhaly intenzívní konzervátorské a restaurátorské přípravy sbírkových předmětů pro největší současný výstavní projekt VHÚ, výstavu V zákopech 1. světové války v Armádním muzeu Žižkov. O okolnostech restaurování některých předmětů – kupříkladu minometu soustavy Škoda, některých dělostřeleckých granátech či armádních puškách – přinášíme nyní detailnější informace.

Dragounská šavle po legionáři, který se stal bankovním ředitelem

Dragounská šavle po legionáři, který se stal bankovním ředitelem

14.8.2014 | Jedním z neobvyklých exponátů ve sbírkách Vojenského historického ústavu Praha je i dragounská šavle vzor 1881/1910, která patřila kapitánovi československých legií Vincenci Procházkovi. Šavle prošla v minulostí i pečlivým procesem restaurování.

Konzervace zbraní Františka Ferdinanda d’Este z výstavy V zákopech první světové války

Konzervace zbraní Františka Ferdinanda d’Este z výstavy V zákopech první světové války

23.7.2014 | Na výstavě V zákopech první světové války, která je veřejnosti přístupná od června letošního roku v prostorách Armádního muzea Žižkov, jsou k vidění i některé zbraně následníka rakousko-uherského trůnu Františka Ferdinanda d´Este. Tyto zbraně patří k nejcennějším artefaktům expozice a prošly také před vystavením odborným procesem restaurování.

Restaurování dvojky s perkusními zámky

Restaurování dvojky s perkusními zámky

27.6.2014 | Jednou ze zbraní, která prošla před uložením do nového depozitáře v Lešanech restaurováním, je perkusní dvojka s esovitě v krku prohnutou pažbou. Palné zbraně s vyhnutím jsou určeny pro střelce s vadou oka. Majitel si ji zasazoval do pravého ramene, ale mířil zdravým levým okem.

Nejen zbraně či výstroj, také uliční cedule procházejí dílnami restaurátorů VHÚ

Nejen zbraně či výstroj, také uliční cedule procházejí dílnami restaurátorů VHÚ

4.4.2014 | Kovové, normované, smaltované desky pro označení ulic velkých měst se začaly objevovat ve větší míře až po vzniku Československé republiky. Nejprve byly v barvě červené základní s bílými šablonovanými písmeny a páskovými okraji, později přibyla na okraj pod bílou ještě základní modrá. Také Vojenský historický ústav Praha má ve svém fondu některá označení obcí či […]

Každý má svůj příběh: restaurování vojenských kufrů

Každý má svůj příběh: restaurování vojenských kufrů

28.3.2014 | Součástí fondu týlového materiálu je již dnes početná kolekce armádních kufrů. Dřevěný kufr byl pro vojáka nezbytnou osobní věcí s určením pro ukládání výstrojních součástí, předmětů denní potřeby, osobních drobností či památek. Na jeho víku z vnitřní strany mnohdy nalezneme osobní poznámkový aparát, který se například časově vztahuje k výkonu služby nebo číslo přidělené pušky.

Restaurování vzduchovky, kterou poškodila voda s naplaveninami

Restaurování vzduchovky, kterou poškodila voda s naplaveninami

14.2.2014 | Jedním z nedávných přírůstků sbírek Vojenského historického ústavu je vzduchovka, získaná darem, která měla zřejmě sloužit jako výcviková zbraň. Jde o předmět, který se pod rukama pracovníků restaurátorského oddělení výrazně proměnil, resp. přiblížil původnímu stavu.

Restaurování končíře, který kdysi sloužil jako mocná zbraň

Restaurování končíře, který kdysi sloužil jako mocná zbraň

9.1.2014 | Končíř je druh meče, který je charakteristický svou délkou a podobou s určením výhradně pro jízdu. Masivní čepel zpravidla trojostrá, dutě vybroušená, umožňovala proražení kroužkové zbroje protivníka, podobně jako zásah jezdeckým kopím. V Polsku jej těžká jízda používala až do 18. století.

Pod několika vrstvami: kulomet z tanku LTP

Pod několika vrstvami: kulomet z tanku LTP

28.11.2013 | V loňském roce získal Vojenský historický ústav Praha do svých sbírek vzácný exemplář, lehký tank LTP československé výroby, který byl na konci 30. let 20. století vyvezen do Peru. S tímto tankem se z Jižní Ameriky vrátila rovněž tanková výzbroj včetně těžkého kulometu vz.37 v ráži 7.65 mm Mauser, která je obvyklá pro peruánské zbraně. […]

Restaurování pistole s perkusním zámkem

Restaurování pistole s perkusním zámkem

22.11.2013 | Nástavné pažby k dokonalejšímu zamíření pistole se vyráběly pro civilní, spíše terčové, ale i armádní služební zbraně. Například rakouská armáda v roce 1855 zkoušela pokusný model zbraně s nástavnou puškovou pažbou, která se připevnila do upraveného hřbetu rukojeti. S dalším využitím se většinou počítalo u jezdeckých, případně technických útvarů.

Restaurování pušky systému Martini, která připutovala z Jemenu

Restaurování pušky systému Martini, která připutovala z Jemenu

4.11.2013 | Pěchotní puška Martini byla do sbírky palných zbraní Vojenského muzea na Hradčanech předána před čtyřiceti lety, v roce 1973 z Kanceláře prezidenta republiky. Jako dar pro tehdejšího prezidenta ČSSR gen. Ludvíka Svobodu ji do Prahy přivezl předseda vlády a ministr národní obrany Jemenské lidové demokratické republiky Alí Násir Muhamad.

Halapartna je pro restaurátory zážitkem

Halapartna je pro restaurátory zážitkem

15.8.2013 | Restaurovat, případně konzervovat kvalitní dřevcovou zbraň je pro každého restaurátora profesní zážitek. V historických sbírkách státních institucí, případně soukromých kolekcích, jsou většinou prezentovány konvoluty chladných, palných či střelných zbraní a zbrojí, avšak původní, pokud možno neupravenou dřevcovou zbraň, najdeme sporadicky.

Restaurování německého samopalu Bergmann

Restaurování německého samopalu Bergmann

31.7.2013 | Samopal se jako velice účinná zbraň objevuje v období první světové války, vedle italského modelu Villar-Perosa M 1915 to byl i německý samopal MP 18/I. Exemplář jedné z dalších variant označované jako MP 35/I je součástí sbírek VHÚ a prošel před časem restaurátorským procesem.

Italská přilba bez rzi, rakouská čáka bez prachu

Italská přilba bez rzi, rakouská čáka bez prachu

16.7.2013 | Před časem se na pracovišti konzervace a restaurování sbírek VHÚ uskutečnila doposud největší akce zpracování přileb, čák a čepic z fondů této instituce určená pro dva výstavní projekty. Nejstarší předměty z období od 15. do 19. století jsou instalovány v Prašné věži Mihulka na Pražském hradu, a mladší, převážně z dvacátého století, v Armádním muzeu […]

1 2 3 4 5 7

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha