Cedule 1. kontingent AČR mise ISAF PRT Lógar

Cedule 1. kontingent AČR mise ISAF PRT Lógar

12. 03. 2019

Cedule 1. kontingent AČR mise ISAF PRT Lógar byla umístěná společně s ostatními cedulemi odkazujícími na jednotlivé jednotky PRT Lógar ve velitelské místnosti kontingentu AČR PRT Lógar na FOB Shank.

Provinční rekonstrukční tým (PRT) byl umístěn na americké základně FOB Shank v afghánské provincii Lógar. Mise působila v Afghánistánu od března 2008 do července 2013 a celkem se jí zúčastnilo 11 rotací. Jednotku tvořilo většinou 10 až 12 civilních odborníků a 200 až 300 příslušníků Armády České Republiky. Hlavním cílem českého PRT bylo položení základů pro udržitelný politicko-ekonomický rozvoj v provincii, asistence provinční vládě v napojení na centrální vládu a zahájení transformačního procesu PRT směrem k předávání zodpovědnosti afghánským partnerům.

Jádro vojenské části 1. kontingentu AČR PRT Lógar mise ISAF tvořili vojáci od 102. průzkumného praporu, dále zde byli zařazeni vojáci 7. mechanizované brigády, 13. dělostřelecké brigády, 15. ženijní a záchranné brigády, 103. střediska CIMIC/PSYOPS, 22. základny letectva a příslušníci Velitelství společných sil AČR. Celkově se jednalo o 198 osob. Velitelem 1. kontingentu AČR byl plukovník gšt. Ing. Ivo Střecha. Civilní část kontingentu tvořilo 10 vybraných specialistů, kteří zajišťovali rozvojové programy provincie Lógar. Vedoucím civilní části PRT Lógar byl Ing. Václav Pecha. 1. kontingent AČR mise ISAF PRT Lógar byl umístěn na základně FOB Shank a působil zde od 19. 3. 2008 do 18. 8. 2008.

Ceduli tvoří překližka vyříznutá do tvaru erbu, kde je umístěn znak 102. průzkumného praporu a pod ním je umístěn text: 1. PRT LOGAR 19. 3. 2008 – 18. 8. 2008 102. průzkumného praporu generála Karla Palečka plukovník gšt. Ivo Střecha.

Cedule 1. kontingentu AČR mise ISAF PRT Lógar byla do sbírky Vojenského historickéh

 

AktuálněRetrospektivy hybridní války. Také Československo se v ní v letech 1938-39 ocitlo.

Retrospektivy hybridní války. Také Československo se v ní v letech 1938-39 ocitlo.

08. 08. 2022
Jedním z charakteristických fenoménů dneška je hybridní válka. Ta může předcházet konvenčnímu…
Mizející Milovice, díl 2. Jak to vypadalo v roce 2008.

Mizející Milovice, díl 2. Jak to vypadalo v roce 2008.

04. 08. 2022
V červenci letošního roku jsme publikovali na webových stránkách vhu.cz materiál nazvaný…
Památníky z vojny aneb cesta do vojákovy duše

Památníky z vojny aneb cesta do vojákovy duše

31. 07. 2022
Když jsme na podzim roku 2020 na Vojenském historickém ústavu Praha zahájili…
Restaurování německých vojenských saní

Restaurování německých vojenských saní

28. 07. 2022
Mezi exponáty ve sbírkách Vojenského historického ústavu Praha najdeme kromě standardních předmětů,…
Lépe než bolševici: činnost Technického oddělení čs. vojska na Rusi

Lépe než bolševici: činnost Technického oddělení čs. vojska na Rusi

25. 07. 2022
Technické oddělení Čs. armádního sboru na Rusi bylo založeno v červenci roku…