Cedule 1. kontingent AČR mise ISAF PRT Lógar

Cedule 1. kontingent AČR mise ISAF PRT Lógar byla umístěná společně s ostatními cedulemi odkazujícími na jednotlivé jednotky PRT Lógar ve velitelské místnosti kontingentu AČR PRT Lógar na FOB Shank.

Provinční rekonstrukční tým (PRT) byl umístěn na americké základně FOB Shank v afghánské provincii Lógar. Mise působila v Afghánistánu od března 2008 do července 2013 a celkem se jí zúčastnilo 11 rotací. Jednotku tvořilo většinou 10 až 12 civilních odborníků a 200 až 300 příslušníků Armády České Republiky. Hlavním cílem českého PRT bylo položení základů pro udržitelný politicko-ekonomický rozvoj v provincii, asistence provinční vládě v napojení na centrální vládu a zahájení transformačního procesu PRT směrem k předávání zodpovědnosti afghánským partnerům.

Jádro vojenské části 1. kontingentu AČR PRT Lógar mise ISAF tvořili vojáci od 102. průzkumného praporu, dále zde byli zařazeni vojáci 7. mechanizované brigády, 13. dělostřelecké brigády, 15. ženijní a záchranné brigády, 103. střediska CIMIC/PSYOPS, 22. základny letectva a příslušníci Velitelství společných sil AČR. Celkově se jednalo o 198 osob. Velitelem 1. kontingentu AČR byl plukovník gšt. Ing. Ivo Střecha. Civilní část kontingentu tvořilo 10 vybraných specialistů, kteří zajišťovali rozvojové programy provincie Lógar. Vedoucím civilní části PRT Lógar byl Ing. Václav Pecha. 1. kontingent AČR mise ISAF PRT Lógar byl umístěn na základně FOB Shank a působil zde od 19. 3. 2008 do 18. 8. 2008.

Ceduli tvoří překližka vyříznutá do tvaru erbu, kde je umístěn znak 102. průzkumného praporu a pod ním je umístěn text: 1. PRT LOGAR 19. 3. 2008 – 18. 8. 2008 102. průzkumného praporu generála Karla Palečka plukovník gšt. Ivo Střecha.

Cedule 1. kontingentu AČR mise ISAF PRT Lógar byla do sbírky Vojenského historickéh

 

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha