Další významný úspěch VHÚ: historik Jiří Rajlich obdržel státní vyznamenání

Dlouholetý pracovník Vojenského historického ústavu Praha a jeden z nejvýznamnějších českých vojenských historiků Jiří Rajlich byl při příležitosti státního svátku 28. října 2019 oceněn státním vyznamenáním. Z rukou prezidenta republiky Miloše Zemana převzal na slavnostním ceremoniálu Medaili Za zásluhy I. stupně – za zásluhy o stát v oblasti vědy. Prezident tak ocenil Rajlichovu dlouholetou práci odborníka na dějiny československého i světového letectví, především toho vojenského.

 

PhDr. Jiří Rajlich, PhD. je bezesporu jedním z nejrespektovanějších odborníků na dějiny vojenského letectví. Významným způsobem se zasloužil o pozdvižení úrovně domácí vojenské historiografie, mnoho jeho prací má charakter průkopnických počinů. Svoji profesní dráhu přitom nedělitelně spojil s Vojenským historickým ústavem Praha, v němž pracuje již od roku 1991 a kde také od roku 2003 působí jako ředitel Historicko-dokumentačního odboru.

Během své více než třicetileté vědecké dráhy vytvořil Jiří Rajlich velice početné a mnohotvářné dílo, jehož základem jsou desítky publikací mapujících především československé vojenské letectví ve 20. století. Tyto práce charakterizuje vysoká odborná úroveň, jsou založeny na důkladném studiu pramenných materiálů, vyznačují se šířkou i hloubkou záběru. Mezi jeho nejznámější i nejdůležitější publikace patří obsáhlý soubor knižních monografií Na nebi hrdého Albionu a Na nebi sladké Francie (1998-2008), mapujících účast čs. letců během 2. světové války na západní frontě.

Rajlichovy texty, publikované knihy i články jsou charakterizovány také velkou mírou čtenářské sdělnosti a čtivosti. Jiří Rajlich patří k těm vědcům, kteří dokáží své poznatky a vědomosti podávat širokému okruhu zájemců o historii. I proto byly četné jeho knihy oceněny v nejrůznějších literárních soutěžích a anketách, i proto je mezi fanoušky letectví Rajlichovo jméno skutečným pojmem.

Jiří Rajlich se narodil roku 1964 a vystudoval historii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Je autorem či spoluautorem více než 60 knižních monografií, více než 500 vědeckých článků a studií a desítek výstavních expozic. Značná část jeho textů a knih byla také publikována v zahraničí (Velká Británie, Francie, Japonsko, Kanada, Německo, Itálie, Rakousko, Polsko, Španělsko).

V oblasti historie vojenského letectví je nejen předním specialistou v České republice, ale je v tomto oboru i mezinárodně uznávanou autoritou. Letectví je přitom jen částí jeho odborného záběru, do které spadá obecně problematika světové vojenské historie, československého odboje na západě i východě během 1. i 2. světové války a další témata související s 20. stoletím.

Jiří Rajlich je rovněž prezident České komise pro vojenské dějiny CIHM (Commission Internationale d’ Histoire Militaire), členem Etické komise České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu, je předsedou redakční rady časopisu Historie a vojenství, členem redakčních rad časopisů Letectví a kosmonautika či Vojenská história (Slovensko).

Je rovněž držitelem několika vyznamenání: v roce 2010 obdržel nejvyšší resortní Vyznamenání Zlaté lípy ministra obrany České republiky, je držitelem Záslužného kříže ministra obrany II. a III. stupně. Jako člen autorských týmů získal celkem třikrát státní cenu Gloria musaealis.

Státní vyznamenání, které Jiřímu Rajlichovi udělil prezident republiky Miloš Zeman, je tak výrazem ocenění nejen jeho autorské práce, ale také zohledňuje jeho významný podíl na práci a aktivitách celého Vojenského historického ústavu Praha, jehož je jedním z klíčových odborníků a také důležitých vedoucích pracovníků.

Jiřímu Rajlichovi při této příležitosti gratulujeme!

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha