Databázové zpracování Seznamů ztrát c. a k. vojska v první světové válce – pomozme s dokončením jedinečného projektu!

Databázové zpracování Seznamů ztrát c. a k. vojska v první světové válce – pomozme s dokončením jedinečného projektu!

20. 09. 2021

Když jsme před dvanácti lety s Národní knihovnou ČR tento rozsáhlý tištěný pramen jako první instituce společně digitalizovali a díky online zveřejnění poprvé nabídli fulltextové vyhledávání v jeho obsahu, považovali jsme to za maximum možného, co bylo lze pro zpřístupnění těchto údajů učinit. Plány na databázové zpracování – ideální řešení pro tento titul – se tehdy z hlediska časové i finanční náročnosti rovnou zavrhovaly jako čirá utopie. V posledních letech německý Verein für Computergenealogie e.V. (CompGen) jednoznačně dokazuje, že ani takové výzvy už nejsou díky pokroku v IT a novým možnostem online crowdsourcingu nereálné.

Spolek pro počítačovou genealogii, jenž stojí za nejnadějnějším projektem databázového zpracování rakousko-uherských Seznamů ztrát, o sobě dal vědět už předchozím úctyhodným počinem. V roce 2014, po čtyřech letech práce, zveřejnil databázi s více než 8,5 miliony záznamů z německých Seznamů ztrát. Klíčem k úspěšnému zpracování tak velkého množství dat se stala kombinace použití webového nástroje Dateneingabesystem (DES), vyvinutého speciálně pro přepis seriálových publikací do databází, a zapojení mnoha dobrovolníků ochotných přepisovat údaje v připraveném online prostředí.

Do dalšího velkého „sousta“ v podobě c. a k. Seznamů ztrát se spolek pustil na sklonku roku 2016 ve spolupráci s Familia Austria – Rakouskou společností pro genealogii a historii, Hornorakouskou zemskou knihovnou v Linci (Oberösterreichische Landesbibliothek), jež poskytla obrazové podklady, Pracovním kruhem dunajsko-švábských rodopisců (Arbeitskreis donauschwäbischer Familienforscher – AkdFF), Pracovním kruhem maďarsko-německých rodopisců (Arbeitskreis ungarndeutscher Familienforscher – AkuFF), Sdružením sudetoněmeckých rodopisců (Vereinigung Sudetendeutscher Familienforscher – VSFF) a Chorvatským státním archivem (Hrvatski državni arhiv).

Jak odhalují průběžně aktualizované statistiky projektu, celkem 175 registrovaných uživatelů dosud přepsalo, resp. doplnilo a zkontrolovalo, téměř 2,6 milionu záznamů, které jsou badatelům veřejně a zdarma k dispozici prostřednictvím vyhledávacího formuláře. K dokončení práce na tomto titulu však stále ještě zbývá přepsat více než 1400 stran záznamů.

Rádi bychom touto cestou vyzvali všechny zájemce, aby se podle svých možností zapojili do závěrečné fáze tohoto unikátního projektu a pomohli zdolat cílovou rovinku co nejdříve. Pro snazší zvládnutí obsluhy jsme připravili ke stažení návod v českém znění, jenž uživatele provede registrací, přihlášením i pravidly vyplňování jednotlivých polí.

Úplná databáze po dokončení a očištění dat zůstane nejen cenným zdrojem pro všechny, kteří pátrají po osudech svých předků v první světové válce, ale stane se také podkladem pro pokročilá statistická zpracování, o jakých se nám před lety ani nesnilo. Jen pro představu, na spolkovém blogu již nyní najdeme několik průběžných statistických výstupů od vedoucího projektu dr. Jespera Zedlitze. Netřeba připomínat, že se nám díky této metodě otevírá cesta k databázovému zpracování dalších tištěných pramenů, které jsou dostupné na Digitální studovně MO ČR.

Tomáš Kykal

AktuálněVojenská technika na Slavnosti svobody – Plzeň podepsala smlouvu o spolupráci s Vojenským historickým ústavem Praha

Vojenská technika na Slavnosti svobody – Plzeň podepsala smlouvu o spolupráci s Vojenským historickým ústavem Praha

29. 11. 2021
Výpůjčky vojenské techniky a vojenského vybavení z druhé světové války na Slavnosti svobody…
Průzkumné hlídky ve Vádí es Sehel

Průzkumné hlídky ve Vádí es Sehel

29. 11. 2021
Od října do prosince 1941 bránil Československý pěší prapor 11 – Východní…
Bitva na Kolubaře změnila v listopadu 1914 poměr sil na frontě

Bitva na Kolubaře změnila v listopadu 1914 poměr sil na frontě

24. 11. 2021
Od září 1914 byla druhá rakousko-uherská ofenziva do Srbska v plném proudu. Zprvu…
ATENTÁT 80: Zocel se! Výcvik československých parašutistů ve Velké Británii.

ATENTÁT 80: Zocel se! Výcvik československých parašutistů ve Velké Británii.

21. 11. 2021
V roce 1942 vyšla příručka boje zblízka s názvem Get tough! britského důstojníka…
Dlouhá cesta, složité začleňování do společnosti. Návrat ruských legií do vlasti.

Dlouhá cesta, složité začleňování do společnosti. Návrat ruských legií do vlasti.

18. 11. 2021
Na konci listopadu 2021 si připomínáme již 101 let od okamžiku, kdy…