Agitační leták k účasti na doplňovacích volbách do Říšského sněmu, 1938

Agitační leták k účasti na doplňovacích volbách do Říšského sněmu, 1938

Dne 4. prosince 1938 se v Říšské župě Sudety konaly doplňovací volby do Říšského sněmu. Ve volbách se měli sudetští Němci a česká menšina přihlásit k jednotné kandidátce NSDAP, což bylo na volebních lístcích formulováno sugestivní otázkou: „Hlásíš se k našemu vůdci Adolfu Hitlerovi, osvoboditeli Sudet, a dáváš svůj hlas volebnímu návrhu NSDAP?“

Z celkem 2 532 863 voličů odevzdalo hlasy 2 497 604, přičemž podle úřední zprávy jich kladně hlasovalo 98,9 %. Tak bylo do Říšského sněmu zvoleno 41 sudetoněmeckých poslanců, z nichž 14 bylo původně poslanci československého Národního shromáždění. Výsledky voleb představovaly definitivní tečku za základní politickou transformací Sudet a pro řadu představitelů teď už bývalé SdP znamenaly příležitost začlenit se do totalitní mocenskopolitické struktury Třetí říše.

Zatímco volební agitace mířená na sudetoněmecké obyvatelstvo si vystačila s nacionálním nadšením, v případě české menšiny se nový národně-socialistický režim snažil prezentovat množstvím sociálních výhod, osvobozením od vojenské povinnosti a příslibem hospodářského růstu, což částečně dokumentuje i prezentovaný leták. Na území Sudet zůstávalo v této době stále více než 500 000 osob hlásících se k české národnosti, řada z nich však v důsledku protičeských diskriminačních opatření volební právo buď vůbec nenabyla nebo jej pozbyla.

Rozměry: 31,5 x 22 cm

Leták byl do sbírky VHÚ Praha získán v roce 1989.

AktuálněPřed Generálním štábem Armády České republiky byla zahájena výstava Tyršova sokolská brannost

Před Generálním štábem Armády České republiky byla zahájena výstava Tyršova sokolská brannost

01. 07. 2022
Na počátku letošního roku jsme si připomněli již 160. výročí založení tělovýchovné…
Zásadní střetnutí československých legionářů: před 105 lety bojovali v bitvě u Zborova

Zásadní střetnutí československých legionářů: před 105 lety bojovali v bitvě u Zborova

30. 06. 2022
Před 105 lety, 2. července 1917, se českoslovenští dobrovolníci bojující na straně…
Oslavy výročí bitvy u Zborova za druhé světové války

Oslavy výročí bitvy u Zborova za druhé světové války

27. 06. 2022
Bitva u Zborova 2. července 1917, tedy před 105 roky, byla nejvýznamnější…
Pět československých letců RAF zahynulo před 81 lety. Nyní byli pohřbeni na nizozemském hřbitově.

Pět československých letců RAF zahynulo před 81 lety. Nyní byli pohřbeni na nizozemském hřbitově.

23. 06. 2022
V noci z 22. na 23. června 1941 došlo nad Nizozemskem k sestřelení britského bombardéru…
ATENTÁT 80: Vypálení obce Ležáky dne 24. června 1942

ATENTÁT 80: Vypálení obce Ležáky dne 24. června 1942

23. 06. 2022
„Ať žijí legionáři!“ zvolal 24. června 1942 u popravčího kůlu František Sýkora,…