Agitační leták k účasti na doplňovacích volbách do Říšského sněmu, 1938

 

Dne 4. prosince 1938 se v Říšské župě Sudety konaly doplňovací volby do Říšského sněmu. Ve volbách se měli sudetští Němci a česká menšina přihlásit k jednotné kandidátce NSDAP, což bylo na volebních lístcích formulováno sugestivní otázkou: „Hlásíš se k našemu vůdci Adolfu Hitlerovi, osvoboditeli Sudet, a dáváš svůj hlas volebnímu návrhu NSDAP?“

Z celkem 2 532 863 voličů odevzdalo hlasy 2 497 604, přičemž podle úřední zprávy jich kladně hlasovalo 98,9 %. Tak bylo do Říšského sněmu zvoleno 41 sudetoněmeckých poslanců, z nichž 14 bylo původně poslanci československého Národního shromáždění. Výsledky voleb představovaly definitivní tečku za základní politickou transformací Sudet a pro řadu představitelů teď už bývalé SdP znamenaly příležitost začlenit se do totalitní mocenskopolitické struktury Třetí říše.

Zatímco volební agitace mířená na sudetoněmecké obyvatelstvo si vystačila s nacionálním nadšením, v případě české menšiny se nový národně-socialistický režim snažil prezentovat množstvím sociálních výhod, osvobozením od vojenské povinnosti a příslibem hospodářského růstu, což částečně dokumentuje i prezentovaný leták. Na území Sudet zůstávalo v této době stále více než 500 000 osob hlásících se k české národnosti, řada z nich však v důsledku protičeských diskriminačních opatření volební právo buď vůbec nenabyla nebo jej pozbyla.

Rozměry: 31,5 x 22 cm

Leták byl do sbírky VHÚ Praha získán v roce 1989.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha