Náborový plakát I. pluku Stráže svobody

Náborový plakát I. pluku Stráže svobody

Po vzniku samostatného Československa dne 28. října 1918 bylo potřeba urychleně vyřešit otázku převzetí vojenské moci do…
...

Rentová marka, 1923

Rentová marka, 1923

Na podzim 1923 dosahovala inflace v Německu závratné hodnoty 29 500 % za měsíc. Peníze prakticky ztratily hodnotu, německé hospodářství…
...

Sovětský časopis Frontovaja illjustracija, No. 31, 1943

Sovětský časopis Frontovaja illjustracija, No. 31, 1943

Časopis „Frontovaja illjustracija“ (Фронтовая иллюстрация) patřil ke klíčovým prostředkům sovětské válečné propagandy. Od srpna 1941 do července…
...

Vyhláška o soupisu majetku zanechaném v pohraničí, 1938

Vyhláška o soupisu majetku zanechaném v pohraničí, 1938

V průběhu roku 1938 opustily pohraniční oblasti Československa desetitisíce osob. V očekávání válečného konfliktu a henleinovských bojůvek odcházely první…
...

Román Temno v darovacím provedení pro plk. Bedřicha Rumla, 1929

Román Temno v darovacím provedení pro plk. Bedřicha Rumla, 1929

Dary k významným životním jubileím či událostem mají v pozůstalostech uložených v podsbírce Varia své nezastupitelné místo. Poměrně neobvyklou…
...

Prohlášení plk. Kamila Holého o ochotě sloužit československému národu, 1918

Prohlášení plk. Kamila Holého o ochotě sloužit československému národu, 1918

Prezentovaný rukopis představuje ojedinělý doklad přejímání bývalých důstojníků c. a k. armády do československé branné moci. Plukovník…
...

Francouzská propagační mapa na podporu Československa, 1938

Francouzská propagační mapa na podporu Československa, 1938

Mapa okleštěného Československa s francouzskými popisky ironicky nazvaná „Les résultats de la fidélité tchécoslovaque à l´Occident“ (Výsledek…
...

Těžítko Avie B-534, 30. léta

Těžítko Avie B-534, 30. léta

Kovová těžítka s více či méně povedenými modely vojenské techniky patřila v meziválečném období k oblíbeným dárkovým…
...

Materiál na výrobu trikolóry, 1968

Materiál na výrobu trikolóry, 1968

V noci z 20. na 21. srpna 1968 překročily československé hranice armády SSSR, Polska, Maďarska a Bulharska.…
...

Dopisy na rozloučenou mjr. Jaroslava Purkyta, 1943

Dopisy na rozloučenou mjr. Jaroslava Purkyta, 1943

Jaroslav Purkyt (9. 4. 1893–11. 8. 1943) zahájil svou dramatickou vojenskou kariéru za první světové války v…
...

Zlaté náramkové hodinky Emila Zátopka, 1948

Zlaté náramkové hodinky Emila Zátopka, 1948

V roce 1948 byly po dvanáctileté přestávce opět uspořádány olympijské hry. Nejprve se na počátku roku uskutečnila…
...

Combined Operations Pamphlet No. 33: Armoured Fighting Vehicles

Combined Operations Pamphlet No. 33: Armoured Fighting Vehicles

Britská tanková doktrína nepatřila během 2. světové války zrovna k typickým příkladům progresivního vojenského uvažování. V důsledku…
...

Vyhláška Školní dítky během prázdnin, 1941

Vyhláška Školní dítky během prázdnin, 1941

Protektorátní zbrojní průmysl představoval svým rozsahem, technickou úrovní a v neposlední řadě kvalifikovanou pracovní sílou významný příspěvek…
...

Torzo šachových figurek z pozůstalosti pplk. gšt. Václava Kropáčka

Torzo šachových figurek z pozůstalosti pplk. gšt. Václava Kropáčka

Šachové figurky z chlebové střídky patří díky proniknutí do populární kultury ke známým fenoménům vězeňského života v…
...

Kalhotové šle nalezené v kryptě kostela sv. Cyrila a Metoděje

Kalhotové šle nalezené v kryptě kostela sv. Cyrila a Metoděje

V dnešní době představují kalhotové šle především módní doplněk zdůrazňující styl nositele. Ještě v letech 2. světové…
...

Legitimace francouzského letectva z pozůstalosti Václava Procházky

Legitimace francouzského letectva z pozůstalosti Václava Procházky

V době německého útoku na Francii v květnu 1940 tvořili českoslovenští letci nezanedbatelnou část francouzského letectva. Známé…
...

Anglická emise československých státovek

Anglická emise československých státovek

V průběhu roku 1943 nechala československá exilová vláda v Londýně vytisknout sérii státovek plánovaných pro poválečnou obnovu…
...

Pohár cyklistického praporu 1, 1937

Pohár cyklistického praporu 1, 1937

V meziválečném období objevili vojáci v pronikavě se rozvíjejícím cyklistickém sportu účinný a přitom relativně levný prostředek…
...

Zpráva pro rodinu Vasilije Dmitrijeviče Mjagkova, 1945

Zpráva pro rodinu Vasilije Dmitrijeviče Mjagkova, 1945

V noci z 8. na 9. května 1945 zastihla vojáky 63. gardové tankové brigády Rudé armády spěchající…
...

Plátěný pytlík na machorku, 1943

Plátěný pytlík na machorku, 1943

Plátěný pytlík na machorku je památkou na pobyt československých vojáků v ukrajinské obci Veseloje na jaře 1943. …
...

Velikonoční přání z vojny, kolem 1910

Velikonoční přání z vojny, kolem 1910

  Během vojenské služby v rakousko-uherské armádě slavili vojáci celou řadu svátků. V platnosti zůstávaly jak dva…
...

Mapa Ostravské operace, 1945

Mapa Ostravské operace, 1945

Sovětská vojenská mapa Horního Slezska pochází z pozůstalosti šturmana 3. čs. bitevního leteckého pluku v SSSR gen.…
...

Ironické smuteční oznámení o konci maďarské svobody, 1918

Ironické smuteční oznámení o konci maďarské svobody, 1918

Mnohonárodnostní charakter rakousko-uherské armády představoval přirozený cíl nepřátelské propagandy, která se snažila využít kulturních a politických odlišností…
...

Mapa Charkova a okolí z velitelství československého polního praporu

Mapa Charkova a okolí z velitelství československého polního praporu

Barevná vojenská mapa generálního štábu Dělnicko-rolnické Rudé armády v měřítku 1 : 200 000, která byla v…
...

1 2 3 41