Augustův psychrometr s nomogramem

 

Augustův psychrometr bylo zařízení pro zjišťování relativní vlhkosti vzduchu a skládalo se ze dvou stejných staničních teploměrů. Jednoho „suchého“ běžného a druhého „vlhkého“, jehož měřicí nádobka byla obalena mušelínovou punčoškou ponořenou do destilované vody. Tím se udržovala punčoška stále vlhká. Odpařování vody odnímalo měřící nádobce vlhkého teploměru teplo, takže ukazoval nižší teplotu, než teploměr suchý. Rozdíl jejich údajů pak byl přímo úměrný relativní vlhkosti vzduchu, kterou šlo odečíst na přiloženém nomogramu. Zařízení pocházející patrně z počátku dvacátého století, bylo připevněno na základové desce z černého ocelového plechu o rozměrech 330 x 380 mm. Na ní byly umístěny oba teploměry a vedle nomogram vyrytý do hliníkového plechu, opatřený ocelovým jezdcem k usnadnění odečtu. Popisy na nomogramu byly v němčině. Zajímavý exponát o hmotnosti 5,5 kg získal VHÚ do sbírky od Čs. Meteorologické společnosti v roce 1975.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha