Blůza majora dělostřelectva, 1947

 

Britské polní stejnokroje, tzv. battledressy, se staly symbolem čs. zahraničního odboje v letech II. světové války. Až do roku 1950 se však hojně používaly i v československé armádě. Velmi populární byly mezi vojáky, kteří se zahraničního odboje účastnili.

Představovaná blůza patřila Antonínu Pokornému (1. 12. 1914 – 18. 5. 1953). Po absolvování reálného gymnázia v Kralupech nad Vltavou nastoupil presenční službu u dělostřelectva. Od roku 1937 byl frekventantem Vojenské akademie, kterou absolvoval v létě 1938. Po okupaci Československa odešel tzv. balkánskou cestou do Francie a v létě 1940 do Velké Británie. Zde absolvoval řadu kurzů, mezi nimi řidičský, ale i kurs útočného boje a parašutistický výcvik. U Dunkerque působil od podzimu 1944 jako velitel lehkých dílen. V armádě zůstal i po návratu do vlasti a v různých funkcích sloužil až do roku 1950. Antonína Pokorného poté potkal osud celé řady jeho kamarádů z Velké Británie. Z armády byl propuštěn, zatčen a vězněn na Mírově. Krátce po propuštění zemřel následkem úrazu.

Blůza stejnokroje je vyrobena z vlněného sukna hnědozelené barvy s částečnou bavlněnou podšívkou. Zobrazený exemplář je označován jako P40 Austerity, tedy jako zjednodušený model. Úsporné provedení kapes a propínacích knoflíků mělo urychlit a zlevnit výrobu. Límec je dodatečně upravený na rozhalenku. Díky tomu z původních pěti knoflíků, na něž se přednice zapínaly, zůstaly pouze čtyři. Na všitých náramenících je hodnostní označení majora. Nad levou náprsní kapsou jsou našity stužky vyznamenání.

 

Předmět byl do sbírky VHÚ získán darem od rodiny v roce 2016 jako součást rozsáhlé pozůstalosti Antonína Pokorného.

 

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha