Bojová zástava 5. brigády pohraniční stráže, 60. léta 20. století

 

Mezi bohatou sbírkou zástav vz. 52 a 60 československé armády se nachází i několik praporů brigád Pohraniční stráže. Jedním z nich je i prapor chebské 5. brigády Pohraniční stráže.

Líc: uprostřed červeného listu je aplikována zlatě lemovaná červená husitská pavéza se žlutě lemovaným bílým dvouocasým lvem s červeným srdečním štítkem s modrou horou Kriváněm a žlutou partyzánskou vatrou. Nad hlavou lva je vyhotoven obrys žluté pětihroté hvězdy. Pod pavézou je vyšit do půlkruhu zlatý opis: „ZA VLAST – ZA SOCIALISMUS“. Na začátku a na konci opisu je vyšita lipová ratolest o třech lipových lístcích.

Rub: uprostřed červeného listu je v zeleném žlutě lemovaném štítu aplikována žlutá psí hlava s hnědě vyšitým obojkem a konturami, červeným jazykem a žlutými zuby. Nad štítem je zlatě vyhotoven jednořádkový nápis: „5. BRIGÁDA“ a pod štítem je jednořádkový zlatý nápis: “POHRANIČNÍ STRÁŽE”. Horní, dolní a vlající okraj zástavy je lemován zlatým třepením. Zástava je navlečena červeným rukávem na žerď a přibita k ní kovovými hřeby. Žerď je zakončena kovovým hrotem ve tvaru pětihroté hvězdy. K žerdi jsou připojeny tři praporové šňůry zakončené třapci a pamětní stuhy věnované organizacemi.

Předmět byl do sbírky VHÚ získán převodem na počátku 90. let.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha