Britský Řád lázně – II. třída vojenské skupiny, rytíř komandér

Britský Řád lázně – II. třída vojenské skupiny, rytíř komandér

Dvorský Řád lázně (The Most Honourable Order of the Bath) byl původně založen roku 1399 anglickým králem Jindřichem IV. Jeho pojmenování odkazovalo na obřadní lázeň – očistu, kterou do řádu přijímaní šlechtici absolvovali. Mezi lety 1661−1725 byl řád dočasně upozaděn, poté však došlo k jeho obnovení s novými stanovami. Od roku 1815 byl koncipován převážně jako vojenský záslužný řád (původně pod názvem The Most Honourable Military Order of the Bath) a v průběhu 19. století následovalo několik dalších změn: řád byl definitivně ustanoven ve třech třídách a došlo ke zřízení civilní skupiny II. a III. třídy řádu. Od roku 1971 mohou být řádem dekorovány také ženy. Osoby cizí státní příslušnosti se stávají příslušníky řádu jako čestní členové. Řádovým heslem je tradičně formule „Ich dien“ – podle oficiální interpretace se jedná o středověký německý výraz ve významu „sloužím“, který podle legendy převzal Edward, nazývaný Černý princ, od českého krále Jana Lucemburského jako výraz úcty k protivníkovi padlému v bitvě u Kresčaku roku 1346. Podle jiné interpretace motto řádu údajně pochází z přepisu hesla někdejšího waleského království „I ych dien“ (k vaší zkáze).

Prezentovaný exemplář patřil příslušníkovi československých legií v Rusku a pozdějšímu československému diviznímu generálovi Stanislavu Čečkovi (13. listopadu 1886–29. května 1930).

Popis:

Klenot má tvar bíle smaltovaného stříbrného zlaceného maltézského kříže s hroty zakončenými kuličkami o rozpětí ramen 49 mm při síle 3-10,5 mm. Mezi rameny kříže se nacházejí kráčející lvi s přivrácenou hlavou (leopardi). Na středu se nachází bíle smaltovaný kruhový medailon nesoucí tři červeným smaltem podložené zlacené koruny mezi zlacenou růží, bodlákem a jetelem, lemované červeně smaltovaným mezikružím se zlatým opisem: TRIA JUNCTA IN UNO (Tři spojeny v jediné). Medailon je lemován zeleně smaltovaným vavřínovým věncem, pod medailonem se nachází modře smaltovaná mluvící páska s řádovým heslem ve formě zlatého nápisu: ICH DIEN. Avers i revers klenotu je shodný, liší se pouze natočením lvů (leopardů), kteří hledí na stranu aversu. Klenot je zavěšen na stuze o šíři 38 mm karmínové barvy.

Exemplář byl do sbírky Vojenského historického ústavu získán převodem ze sbírky Muzea Památníku osvobození v roce 1951.

AktuálněBitva na Kolubaře změnila v listopadu 1914 poměr sil na frontě

Bitva na Kolubaře změnila v listopadu 1914 poměr sil na frontě

24. 11. 2021
Od září 1914 byla druhá rakousko-uherská ofenziva do Srbska v plném proudu. Zprvu…
ATENTÁT 80: Zocel se! Výcvik československých parašutistů ve Velké Británii.

ATENTÁT 80: Zocel se! Výcvik československých parašutistů ve Velké Británii.

21. 11. 2021
V roce 1942 vyšla příručka boje zblízka s názvem Get tough! britského důstojníka…
Dlouhá cesta, složité začleňování do společnosti. Návrat ruských legií do vlasti.

Dlouhá cesta, složité začleňování do společnosti. Návrat ruských legií do vlasti.

18. 11. 2021
Na konci listopadu 2021 si připomínáme již 101 let od okamžiku, kdy…
Slavíme 17. listopad, datum připomíná dvě zásadní dějinné události

Slavíme 17. listopad, datum připomíná dvě zásadní dějinné události

17. 11. 2021
Na 17. listopad připadá státní svátek České republiky, slavíme Den boje za…
Z československé zahraniční armády do sovětských Gulagů

Z československé zahraniční armády do sovětských Gulagů

15. 11. 2021
To, že jádro československých jednotek na východní frontě za 2. světové války…