Faleristika a drobná plastika

Jubilejní medaile 1908 a Jubilejní kříž 1908

Jubilejní medaile 1908 a Jubilejní kříž 1908

Postupem 2. poloviny 19. století se v rakouské a posléze rakousko-uherské říši stále více rozšiřovaly řady dekorovaných…
...

Řád Bílého lva „Za vítězství“

Řád Bílého lva „Za vítězství“

  Řád Bílého lva „Za vítězství“ byl formálně založen ještě v londýnském exilu v únoru 1945. Po…
...

Pamětní medaile 8. střeleckého pluku v Místku

Pamětní medaile 8. střeleckého pluku v Místku

Medaile byla vytvořena v roce 1984 pobočkou Československého svazu bojovníků za svobodu ve Frýdku Místku u příležitosti 45.…
...

Medaile Letectva Spojených států amerických Za vynikající službu

Medaile Letectva Spojených států amerických Za vynikající službu

Sbírka faleristiky a drobné plastiky VHÚ zahrnuje i nepříliš rozsáhlý segment soudobých vyznamenání ozbrojených sil USA. Jednou…
...

Řád Klementa Gottwalda Za budování socialistické vlasti

Řád Klementa Gottwalda Za budování socialistické vlasti

Nejvyšším řádem komunistického Československa se v roce 1951 stal Řád socialismu. Udělen byl však pouze jedinkrát, Rudolfu…
...

Záslužný kříž ministra obrany České republiky – 3. stupeň (bronzový kříž)

Záslužný kříž ministra obrany České republiky – 3. stupeň (bronzový kříž)

Kříž uděluje ministr obrany jakožto jedno z tzv. resortních vyznamenání vojákům v činné službě. Může jej však…
...

Řád sv. Sávy – II. třída, velkodůstojník

Řád sv. Sávy – II. třída, velkodůstojník

Řád sv. Sávy založil v roce 1883 srbský král Milan I. Obrenovič jako všeobecný záslužný řád, udělovaný…
...

Pamětní stříbrná medaile – 100. výročí narození Miroslava Tyrše (novoražba 2020)

Pamětní stříbrná medaile – 100. výročí narození Miroslava Tyrše (novoražba 2020)

Neodmyslitelnou ikonou historie a tradice tělovýchovné jednoty Sokol byl a stále je její zakladatel Dr. Miroslav Tyrš.…
...

Řád socialismu

Řád socialismu

Řád socialismu byl založen 3. dubna 1951 vládním nařízením č. 30/1951 Sb. jímž se mimo jiné upravovalo…
...

Japonský Řád posvátného pokladu – I. třída, klenot velkostuhy v nestandardním zavěšení na náprsní stuze

Japonský Řád posvátného pokladu – I. třída, klenot velkostuhy v nestandardním zavěšení na náprsní stuze

Řád posvátného pokladu, který patří mezi nejprestižnější ocenění Japonska, založil 4. ledna 1888 císař Mucuhito, později posmrtně…
...

Rakouský Řád železné koruny – I. třída, řádová kolana

Rakouský Řád železné koruny – I. třída, řádová kolana

Řád železné koruny původně založil Napoleon I. v době, kdy si nárokoval titul italského krále. K založení došlo dne…
...

Medaile za vzornou službu – verze pro pozemní síly

Medaile za vzornou službu – verze pro pozemní síly

Jedno z nejstarších vojenských vyznamenání USA představuje Medaile za vzornou službu. Původně byla v roce 1869 zřízena…
...

Stříbrná hvězda

Stříbrná hvězda

Stříbrná hvězda (Silver Star Medal) byla založena jako nástupnické vyznamenání za starší Citační hvězdu (Citation Star), která…
...

Medaile toskánského velkovévodství pro dobrovolníky ve válce za italskou nezávislost 1848 

Medaile toskánského velkovévodství pro dobrovolníky ve válce za italskou nezávislost 1848 

V bouřlivém roce 1848 došlo k tzv. první italské válce za nezávislost. Proti nadvládě a vlivu Rakouského…
...

Purpurové srdce

Purpurové srdce

Purpurové srdce je nejstarší vojenské vyznamenání ozbrojených sil USA a historicky navazuje na Odznak za vojenské zásluhy…
...

Kříž obrany státu

Kříž obrany státu

Kříž obrany státu byl zřízen rozkazem ministryně obrany Vlasty Parkanové č. 48 dne 30. září 2008. Podmínkou…
...

Vojenský a špitální řád sv. Lazara – pamětní medaile investitury řádu z roku 2013 na Strahově

Vojenský a špitální řád sv. Lazara – pamětní medaile investitury řádu z roku 2013 na Strahově

Vojenský a špitální řád sv. Lazara tvoří spolu s Řádem sv. Lazara dvě větve jedné organizace, věnující…
...

Pamětní mince ministryně obrany České republiky

Pamětní mince ministryně obrany České republiky

V Armádě České republiky je stejně jako u většiny armád po celém světě běžnou praxí udělování pamětních…
...

Pamětní odznak 4. úkolového uskupení eFP EW Litva

Pamětní odznak 4. úkolového uskupení eFP EW Litva

Alianční předsunutá přítomnost (eFP – Enhanced Forward Presence) v Pobaltí, která byla jedním z hlavních výstupů Varšavského…
...

Pamětní odznak Praporu zabezpečení Vyškov

Pamětní odznak Praporu zabezpečení Vyškov

Prapor zabezpečení Vyškov, jehož hlavním úkolem je celkové zabezpečování výcviku ve Vojenském výcvikovém prostoru Březina, se v…
...

Svastika náčelnictva Svazu Junáků

Svastika náčelnictva Svazu Junáků

V roce 1919 zřídil Svaz junáků – skautů Republiky československé na základě britské inspirace vyznamenání Svastika náčelnictva,…
...

Medaile sv. Jiří Za chrabrost – 4. stupeň

Medaile sv. Jiří Za chrabrost – 4. stupeň

Ruská Medaile Za chrabrost byla zřízena dne 3. srpna roku 1878 carem Alexandrem II. Později byla tato…
...

Pamětní medaile na rusko-japonskou válku 1904−1905 (2. varianta – světlý bronz)

Pamětní medaile na rusko-japonskou válku 1904−1905 (2. varianta – světlý bronz)

Jakkoliv byla pro carské Rusko porážka v rusko-japonské válce nepříjemná, přesto nezabránila panovníkovi v ocenění těch příslušníků…
...

Ruská Pamětní medaile na válku z let 1853−1856

Ruská Pamětní medaile na válku z let 1853−1856

Ve vztahu ke krymské válce zřídil car Alexandr II. ke dni 26. srpna roku 1856 Pamětní medaili…
...

1 2 3 35