Cena ze sportovní soutěže, 1915

 

Život v zajateckých táborech za první světové války často poznamenávala kromě všeobecného nedostatku i nuda. Jedním z prostředků, jak se s tímto fenoménem vyrovnat, bylo organizování kulturních nebo sportovních akcí.

Stylizovaná tenisová raketa, vyřezaná z jednoho kusu dřeva, je památkou na vítězství v „Lawntennisové soutěži“, pořádané v zajateckém táboře v Ťumeni v září 1915. Raketa je vysoká 28 cm a na první pohled zaujme detailním zpracováním. S ohledem na předválečné rozšíření sportu mezi střední a vyšší třídou lze předpokládat, že soutěž byla určena primárně pro důstojnické osazenstvo tábora.

Držitelem ceny byl pravděpodobně praporčík c. a k. pěšího pluku č. 55 Vítězslav Weinstein (9. 1. 1895, Čakovice‒25. 2. 1946, Praha), který se v roce 1916 společně se svým mladším bratrem Svatoplukem rozhodl vstoupit do čs. legií. Sourozenci pocházeli z železničářské rodiny a v bojích u Bachmače a na Sibiři tak dostali řadu příležitostí uplatnit své předválečné zkušenosti. Vítězslav Weinstein zakončil válku jako štábní kapitán a pobočník velitele 6. střeleckého pluku „Hanáckého“. Po skončení války a návratu do vlasti se rozhodl pokračovat ve vojenské kariéře, kterou zakončil jako plukovník doplňovací služby. V roce 1939 se podruhé zapojil do odboje, ale byl zatčen a na následky věznění, kdy mu byla během zápalu plic odmítnuta lékařská pomoc, po válce zemřel.

Cena z „lawntennisové soutěže“ byla do sbírky VHÚ Praha získána v roce 2004.

 

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha