Čs. tankisté po vítězném boji u Dunkerque 28. října 1944

Čs. tankisté po vítězném boji u Dunkerque 28. října 1944

Snímek pořízený dne 28. října 1944 příslušníky Československé samostatné obrněné brigády u přístavu Dunkerque zachycuje čs. tankisty po vítězném boji s obleženými Němci. Ve dnech zveřejnění snímku si připomínáme 76 let od tohoto vítězství.

Ve francouzském přístavu Dunkerque, ležícím na pobřeží kanálu La Manche u belgických hranic, byly v září 1944 obklíčeny německé jednotky o síle 12 000 mužů, jimž velel viceadmirál Friedrich Frisius. Československé síly pod velením generála Aloise Lišky zaujaly pozice kolem přístavu ve dnech 7.–9. října a okamžitě se ocitly v boji.

Ráno 28. října 1944 podnikli čs. tankisté a pěšáci průzkum bojem – dvojici útoků na východním úseku německé obrany. Útoky byly zahájeny v 06:40 a v 09:00, obzvláště úspěšný byl druhý z nich – Čechoslováci při něm zajali 350 německých vojáků a 6 důstojníků. Čs. jednotky ve výroční den vzniku Československa dočasně pronikly až 4 km do hloubi německé obrany, rozdrtily německý prapor „Walter“ a způsobily nepříteli ztráty ve výši přes 100 padlých a 370 zajatých. Za tento úspěch samy zaplatily devatenácti padlými a smrtelně raněnými vojáky.

V následujících měsících vedla obklíčená německá posádka houževnatou obranu a kapitulovala až 9. května 1945. Československý útok z 28. října 1944 však měl jiné cíle než bezprostřední osvobození města – a ty příkladně splnil. A už vzhledem k datu jeho uskutečnění měl značný symbolický význam pro jeho účastníky i pro československý odboj jako takový.

AktuálněZa 100 hodin vítězství. Pozemní tažení proti Iráku, vyvrcholení a konec války v Zálivu.

Za 100 hodin vítězství. Pozemní tažení proti Iráku, vyvrcholení a konec války v Zálivu.

23. 02. 2021
Psal se 24. únor 1991. Po 38 dnech leteckých úderů velitel mezinárodních…
Váleční „biatlonisté“: vojáci na lyžích z praporů generála Svobody

Váleční „biatlonisté“: vojáci na lyžích z praporů generála Svobody

22. 02. 2021
I když první lyžařský kurz v československé armádě byl otevřen již v roce 1919…
Historie zahraničních operací naší armády nyní přehledně a komplexně, na webu VHÚ

Historie zahraničních operací naší armády nyní přehledně a komplexně, na webu VHÚ

18. 02. 2021
Zásadním projektem Vojenského historického ústavu Praha je v současnosti dokumentování účasti v zahraničních…
Obsazení Ukrajiny a ústup československých legií do Ruska v únoru 1918

Obsazení Ukrajiny a ústup československých legií do Ruska v únoru 1918

14. 02. 2021
Dne 18. února 1918 zahájily německé a rakousko-uherské armády na východní frontě…
Sovětský svaz a reparace po druhé světové válce: bezuzdné drancování v Německu

Sovětský svaz a reparace po druhé světové válce: bezuzdné drancování v Německu

11. 02. 2021
Myšlenka, aby Německo nahradilo veškeré škody způsobené druhou světovou válkou, se poprvé…