CULKA, Eduard. Boj s rakouskou hydrou

CULKA, Eduard. Boj s rakouskou hydrou

Čeněk Klos byl prototypem silně zapáleného příslušníka prvního odboje. Historické okolnosti a hlavně jeho zdravotní predispozice mu však nikdy nedovolily, aby svůj zápal uplatnil tam, kde dle vlastních slov toužil nejvíce – na frontě v boji jako příslušník československého vojska. Zdravotní potíže – konkrétně cukrovka – byly také příčinou jeho předčasného úmrtí v lednu 1920, nedlouho poté, co se vrátil z Ruska do rodné země. Jeho válečné zápisky byly nicméně uspořádané jiným československým legionářem, Eduardem Culkou a vydány pod hlavičkou Družiny československých legionářů. Kniha spatřila světlo světa koncem roku 1921, kdy již pravicově a protihradně zaměřená Družina nastoupila cestu úpadku, jež uspíšil přechod většiny jejího členstva do nově vzniklé a levicověji orientované Československé obce legionářské.

Autor zápisků do myšlenkového světa jejich pozdějšího vydavatele každopádně vcelku zapadal, a to nejen kvůli tomu, že patřil mezi zakládající členy Družiny. V textu je patrné velmi silné nekritické rusofilství, odpor k revolučně-socialistickému uspořádání Ruska nebo antisemitismus. Pozoruhodné je jeho místy skoro až neuvěřitelné líčení protirakouské agitace již v řadách předlitavské armády, kde sloužil u 8. zeměbraneckého pluku.  Jak bylo zmíněno, Čeněk Klos se jako legionář do bojových akcí nedostal, ale i tak zanechal v historii čs. legií v Rusku poměrně významnou stopu, hlavně svým působením v tzv. české komandě v zajateckém táboře Darnica u Kyjeva. V rámci této malé kanceláře pracoval jako agitátor a vyslýchající mezi zajatci, jeden čas pod velením známého legionářského velitele Karla Vašátka, s nímž i s jehož bratrem Václavem ho pojilo přátelství. I Klosovou zásluhou se sběrný tábor v Darnici stal jedním z významných center československého hnutí v Rusku. Když se mu později i přes odpor jeho tehdejšího nadřízeného podařilo dostat k bojovému útvaru, musel po svém onemocnění nastoupit cestu po zdravotnických zařízeních napříč Ruskem a poté i po moři jako pasažér prvního transportu čs. invalidů z Vladivostoku.

Publikace patří určitě k těm kvalitnějším a přínosnějším knihám vzpomínek československých legionářů. Klos do svého líčení zahrnul vedle prostředí a osob, se kterými přišel do styku, i kontakt se soukromým světem doma, svou strádající rodinu či snoubenku, o jejíž nevěře se v Rusku dozvěděl. Možná z těchto důvodů byla kniha Boj s rakouskou hydrou v nedávné době vydána znovu Československou obcí legionářskou (paradoxně někdejším „konkurentem“ Družiny), bohužel bez jakéhokoliv poznámkově-kritického aparátu.

Digitalizované původní vydání knihy je dostupné na Digitální studovně MO pod tímto odkazem.

 

Citace:

CULKA, Eduard. Boj s rakouskou hydrou. Praha: Družina čs. legionářů, 1921. 200 s.

AktuálněMilitarizace ekonomiky z počátku padesátých let a její důsledky

Militarizace ekonomiky z počátku padesátých let a její důsledky

13. 01. 2021
Na přelomu let 1953 a 1954 muselo velení čs. armády a Státní…
Před třiceti lety začala operace Pouštní bouře. Také za účasti československých vojáků.

Před třiceti lety začala operace Pouštní bouře. Také za účasti československých vojáků.

10. 01. 2021
Československý samostatný protichemický prapor byl před třemi desítkami let u toho, když…
Pro případ války: nová kategorizace míst a měst v Československu na počátku 70. let

Pro případ války: nová kategorizace míst a měst v Československu na počátku 70. let

07. 01. 2021
Od 1. ledna 1970 začala v Československé socialistické republice platit nová kategorizace míst…
Prohlédněte si: VHÚ disponuje unikátní kolekcí předmětů z programu Interkosmos

Prohlédněte si: VHÚ disponuje unikátní kolekcí předmětů z programu Interkosmos

03. 01. 2021
Podsbírka Vojenského historického ústavu Praha s názvem Kosmonautika se vztahuje hlavně k československé účasti…
Restaurování rotačního kulometu z vrtulníku Mi-24

Restaurování rotačního kulometu z vrtulníku Mi-24

01. 01. 2021
Před časem jsme vám přinesli článek týkající se restaurování předmětů ze sbírek…