Fond knihovny

KOPŘIVA, František. Gayerovy děti

KOPŘIVA, František. Gayerovy děti

Dne 4. června 1918 proběhlo u malé železniční stanice Lipjagy jedno z důležitých střetnutí úvodní etapy ruské…
...

Po obecních volbách 1938

Po obecních volbách 1938

Ve dnech 22., 29. května a 12. června 1938 proběhly v Československé republice volby do obecních zastupitelstev.…
...

BOCHENSKÝ, Karel. Tatra včera a dnes

BOCHENSKÝ, Karel. Tatra včera a dnes

Ve dnech 21. a 22. května 1898 zvládl první automobil vyrobený v českých zemích – kopřivnický „Präsident“,…
...

Książę Józef Poniatowski 1763–1813

Książę Józef Poniatowski 1763–1813

Dne 7. května 1763 se ve Vídni v paláci Kinských narodil Tereze kněžně Poniatowské, rozené Kinské, a…
...

Dobový tisk /1743/ o korunovaci Marie Terezie českou královnou

Dobový tisk /1743/ o korunovaci Marie Terezie českou královnou

Dobový tisk vydaný u příležitosti korunovace Marie Terezie a sestávající ze tří částí – popisů slavnostního vjezdu…
...

PILECKI, Witold. Raport Witolda

PILECKI, Witold. Raport Witolda

„…Rytmistře Pilecki, se smrtí sis hrával, sestoupils do pekel, z pekel ses vyhrabal. Hej, hej, rytmistře, smrti…
...

MARKOVIČ, Jakub. Povstání ve stínu smrti

MARKOVIČ, Jakub. Povstání ve stínu smrti

  V dubnu 1963, u příležitosti dvacátého výročí protinacistického povstání ve varšavském ghettu, vyšel v týdeníku Čs.…
...

CUNLIFFE, Peter Wilson. A shaky do!

CUNLIFFE, Peter Wilson. A shaky do!

V noci z 16. na 17. dubna 1943 vzlétlo ze svých základen ve Velké Británii skoro 600…
...

SEDMÍK, Jiří. Úvod do politického myšlení

SEDMÍK, Jiří. Úvod do politického myšlení

„…každý veřejně pracující člověk má znáti historii a má hodně cestovat… aby věděl, co bylo… aby věděl,…
...

TŘÍSKA, Karel. František Antonín hrabě Špork

TŘÍSKA, Karel. František Antonín hrabě Špork

Dne 30. března 1738 zemřel na svém panství v Lysé nad Labem František Antonín hrabě Špork, proslulý…
...

REICIN, Bedřich (redig.) a Jan MAREŠ (redig.). Věrni zůstaneme!

REICIN, Bedřich (redig.) a Jan MAREŠ (redig.). Věrni zůstaneme!

Dne 8. března 1943 zaútočilo levé křídlo německé 6. tankové divize na obranné pozice u obce Sokolovo…
...

LANGER, František. Our fortress of Europe.

LANGER, František. Our fortress of Europe.

Drobný propagační leták vydaný roku 1941 ve Velké Británii představuje anglickému čtenáři československou armádu ve Velké Británii,…
...

Armádní tisk z doby “Vítězného února”

Armádní tisk z doby “Vítězného února”

Když začal být v roce 1947 vydáván nový hlavní armádní tiskový orgán, deník Obrana lidu, měl být…
...

U děla na Středním východě

U děla na Středním východě

„U 7. roty, na ‚S 5‘, hned ukáží na telefonní skříňku, kde mají vykreslený německý Junkers 88…
...

JOCHAI, R. Simeon Ben. Das sechste Buch der Historie des Kriegs

JOCHAI, R. Simeon Ben. Das sechste Buch der Historie des Kriegs

V malebném loveckém zámečku Hubertusburg, vybudovaném saským kurfiřtem a polským králem Augustem Silným, podepsaly 15. února 1763…
...

ŽEMLIČKA, Josef. Století posledních Přemyslovců

ŽEMLIČKA, Josef. Století posledních Přemyslovců

Dne 6. února 1228 se za přítomnosti mnoha vzácných hostů konala korunovace českého krále Václava I. Toho…
...

SVOBODA, Ludvík. Z Buzuluku do Prahy

SVOBODA, Ludvík. Z Buzuluku do Prahy

Dne 30. ledna roku 1943 vyrazil 1. československý samostatný polní prapor v SSSR v čele se svým…
...

MAREK, Vladimír, Stopy u Šatt-al-Arab

MAREK, Vladimír, Stopy u Šatt-al-Arab

Usnesením č. 240 ze dne 17. ledna 2003 vyslovila Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky souhlas s nasazením…
...

RAINER von LINDENBÜCHEL, Robert. Geschichte des kaiserlich und königlichen Infanterie-Regimentes No. 35

RAINER von LINDENBÜCHEL, Robert. Geschichte des kaiserlich und königlichen Infanterie-Regimentes No. 35

Dne 8. ledna roku 1683 vydal císař Leopold I. patent, kterým ukládal vévodovi Jiřímu Würtembersko-Štutgartskému naverbovat pro…
...

Atentát na Rašína a tisk Čs. obce legionářské

Atentát na Rašína a tisk Čs. obce legionářské

Dne 5. ledna 1923 byl před svým bytem postřelen ministr financí ČSR Alois Rašín, jeden z tvůrců…
...

KURZ, Franz. Österreich unter K. Albrecht dem Zweyten

KURZ, Franz. Österreich unter K. Albrecht dem Zweyten

Po úmrtí českého krále a římskoněmeckého císaře Zikmunda Lucemburského 9. prosince 1437 ve Znojmě se ještě v…
...

FUKALA, Radek. Jan Jiří Krnovský: stavovské povstání a zápas s Habsburky

FUKALA, Radek. Jan Jiří Krnovský: stavovské povstání a zápas s Habsburky

Dne 16. prosince 1577 na zámku Wolmirstedt v současném Sasku-Anhaltsku spatřil světlo světa Jan Jiří, druhorozený syn…
...

Týdeník Čechoslovák o prezidentském mandátu Edvarda Beneše

Týdeník Čechoslovák o prezidentském mandátu Edvarda Beneše

V prosinci 1942 uplynulo právě sedm let od doby, kdy byl poprvé zvolen Edvard Beneš československým prezidentem.…
...

BAXTER, Peter. Somalia : US Intervention, 1992–1994

BAXTER, Peter. Somalia : US Intervention, 1992–1994

Na počátku 90. let bylo území v nejvýchodnějším cípu Afriky – Somálsko – zmítáno občanskou válkou a…
...

1 2 3 64