Deska z pomníku 2. průzkumné roty KFOR, která byla umístěna na základně Sekirača

 

KFOR je označení pro mezinárodní mírové operace v rámci NATO na území Kosova. Do Kosova byly jednotky KFOR vyslány na základě rezoluce Rady bezpečnosti OSN číslo 1244 ze dne 10. června 1999. Operace byla zahájena 12. července 1999 pod názvem Joint Guardian. Od dubna 2005 operace nesla název Joint Enterprise. Jednotky AČR se mise KFOR zúčastnily už od samého počátku. Největší kontingent se nacházel na základně Šajkovac v severovýchodní části oblasti. Dále bychom české vojáky našli i na hlavním velitelství KFOR v Prištině a na základně Camp Ville u obce Lipjan. V roce 2011 došlo ke stažení většiny příslušníků AČR do České republiky. V současné době působí na velitelství KFOR Úkolové uskupení HQ KFOR, které tvoří 14. skupina českých vojáků. Ti se v mezinárodním štábu podílejí na plnění operačního úkolu.

2. průzkumná rota působila v Kosovu od července 2000 do ledna 2001. Úkol přebírala od 4. průzkumné roty a předávala ho 7. průzkumné rotě. Velitelem byl major Ing. Zdeněk Pitner.

Pomník k působení 2. průzkumné roty KFOR byl umístěn na základně Sekirača. Jednalo se o kamennou pyramidu, do které byla zasazena mramorová deska s nápisem 2. průzkumná rota Česká republika 1. 8. 2000−31. 1. 2001. Nad deskou byl umístěn kovový znak 2. průzkumné roty a pod deskou se nacházela mapa ČR vytvořená z betonu v barvě vlajky ČR. Pomník byl rozebrán v roce 2011 při stahování většiny kontingentu KFOR. Deska a část kamenů, z kterých byl pomník postaven, byla odvezena do České republiky a předána do Vojenského historického ústavu Praha.

Deska z pomníku 2. průzkumné roty KFOR se do sbírky Vojenského historického ústavu Praha dostala v roce 2011.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha