Dobová fotografie svobodníka Instrukčního praporu

 

Dobová fotografie svobodníka Instrukčního praporu československé armády z éry 1. republiky s odznakem střelce z pušky. Svobodník má na sobě vlastní vycházkový stejnokroj v podobě z 30. let 20. století.

Instrukční prapor vznikl v Milovicích v roce 1928 jako školní jednotka. Jeho úkolem bylo podílet se na praktické přípravě velitelů pěchoty. Nedílnou součástí jeho činnosti bylo zkoušet nové způsoby výcviku a boje.

Instrukční prapor nahradil ve své činnosti dosavadní II. prapor pěšího pluku 28, který už nedokázal pokrýt požadované školní úkoly. Instrukční prapor se po svém vzniku skládal ze dvou pěších rot, dále pak po jedné cyklistické, kulometné, technické a náhradní rotě. V roce 1933 při praporu vznikla pomocná četa. Rozšiřování armády v druhé polovině 30. let se dotklo i Instrukčního praporu, proto v roce 1935 vznikla další pěší rota a rota doprovodných zbraní. V roce 1937 došlo k dalšímu posílení, kdy u kulometné roty vznikla četa velkých kulometů proti letadlům.

Během mobilizace v září 1938 byl prapor zařazen do 1. motomechanizované brigády, která spadla pod 1. rychlou divizi.

Dobová fotografie svobodníka Instrukčního praporu byla do podsbírky Vojenského historického ústavu Praha získána v roce 2015.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha