Dopravní letoun Aero A-38

Snímek, pořízený patrně počátkem třicátých let, zachycuje dopravní letoun Aero A-38 v letu nad městem.

 

Tato jednomotorová konstrukce Ing. Antonína Husníka představovala modernizaci staršího dvojplošníku Aero A-23. Hlavní změnu představovalo, že prostor pro dvojici letců byl přesunut před kabinu pro cestující a byl celý zasklený. Trup letounu se tak podobal trupu dopravního hornoplošníku Aero A-35 – od něj se Aero A-38 lišilo na první pohled tím, že se jednalo o dvojplošník. Rozpětí křídel činilo 16,75 m a délka letounu 12,56 m; hmotnost prázdného stroje činila 1740 kg. Maximální rychlost činila 190 km/h, dolet 570 km a dostup 4800 m. Stroj mohl nést osm cestujících a dva letce.

V letech 1929–30 bylo vyrobeno celkem pět civilních strojů – tři používaly Československé státní aerolinie, dva byly zakoupeny francouzskou společností CIDNA (Compagnie Internationale de Navigation Aérienne); stroje od ČSA po několika letech zakoupil Baťa. Vedle toho byl Ministerstvu národní obrany dodán jeden další stroj pro vojenské účely, zejména k fotogrammetrickým pracím neboli k leteckému snímkování za účelem zhotovování map.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha