DUNCKER, Carl von. Zur Capitulation Breslau´s am 3. Januar 1741

DUNCKER, Carl von. Zur Capitulation Breslau´s am 3. Januar 1741

Rok 1741 nezačal pro mladou habsburskou panovnici Marii Terezii nijak dobře. V polovině prosince její soustátí zděděné po otci, císaři Karlu VI., napadl ctižádostivý pruský král Friedrich II., když se svým vojskem vtrhl do Slezska. Pevnost Hlohov byla obležena a koncem prosince 1740 stanul Friedrich s jedním sborem před slezskou metropolí – Vratislaví.

Na rozdíl od Hlohova, kde byla relativně silná posádka, v jejímž čele stál osobně bývalý rakouský velící generál ve Slezsku polní podmaršál František Václav hrabě Wallis, Vratislav měly bránit jen městské oddíly. Navíc veskrze protestantská městská rada poměrně neskrývaně sympatizovala s mladým protestantským pruským králem, a proto není nijak překvapivé, že s ním měšťané zahájili jednání ještě předtím, nežli k Vratislavi dorazila pruská vojska. Když pak na Silvestra, 31. prosince 1740, Prusové stanuli před zavřenými branami slezské metropole, nejen že pevnost nebyla připravena k obraně a její předměstí nebyla spálena, ale vratislavští kupci „obléhací“ armádu vřele pohostili a dodali jí zásoby jídla i vína. Záhy se pak zrodila dohoda o kapitulaci města, které ve válce o rakouské dědictví, potažmo v první slezské válce, vyhlásilo neutralitu s tím, že do jeho hradeb nebude vložena pruská posádka. Prakticky to ale znamenalo vydání jedné z klíčových slezských pevností na milost a nemilost Prusům. Dne 3. ledna 1741 pak do Vratislavi vjel pruský král za ovací měšťanů. Jeho armádě se otevřel operační prostor k postupu ke zbývajícím dvěma slezským pevnostem, k Briegu a Nisse.

Prezentovaný článek Carla von Dunckera, rakouského setníka a vojenského historika, zabývajícího se válkami o rakouské dědictví, byl zpracován na velmi vysoké úrovni, stejně jako jeho předchozí práce o vpádu Friedricha II. do Slezska, se kterou jsme naše čtenáře seznámili minulý měsíc. Vyšel v odborném časopise Mittheilungen des k. k. Kriegs-Archivs roku 1885 a disponuje rozsáhlým poznámkovým aparátem. Jako příloha je přiložena edice tří dobových dokumentů. Autor článek uvádí popisem postupu pruských vojsk ve Slezsku až do příchodu krále Friedricha před Vratislav a následně se podrobně zabývá jednáními mezi městskou radou a Prusy. Text není doplněný žádnými ilustracemi či mapkami, přesto jistě poskytne zajímavé čtení všem zájemcům o tereziánské období našich dějin, zvláště pak o často opomíjené první pruské „slezské“ tažení.

Časopis Mittheilungen des k. k. Kriegs-Archivs jsme digitalizovali a prezentovaný článek si můžete přečíst on-line v Digitální studovně MO ČR.

 

Citace:

DUNCKER, Carl von. Zur Capitulation Breslau´s am 3. Januar 1741. Mittheilungen des k. k. Kriegs-Archivs. 1885. Wien : K. K. Generalstabes, 1885. s. 179-196

 

 

AktuálněMilitarizace ekonomiky z počátku padesátých let a její důsledky

Militarizace ekonomiky z počátku padesátých let a její důsledky

13. 01. 2021
Na přelomu let 1953 a 1954 muselo velení čs. armády a Státní…
Před třiceti lety začala operace Pouštní bouře. Také za účasti československých vojáků.

Před třiceti lety začala operace Pouštní bouře. Také za účasti československých vojáků.

10. 01. 2021
Československý samostatný protichemický prapor byl před třemi desítkami let u toho, když…
Pro případ války: nová kategorizace míst a měst v Československu na počátku 70. let

Pro případ války: nová kategorizace míst a měst v Československu na počátku 70. let

07. 01. 2021
Od 1. ledna 1970 začala v Československé socialistické republice platit nová kategorizace míst…
Prohlédněte si: VHÚ disponuje unikátní kolekcí předmětů z programu Interkosmos

Prohlédněte si: VHÚ disponuje unikátní kolekcí předmětů z programu Interkosmos

03. 01. 2021
Podsbírka Vojenského historického ústavu Praha s názvem Kosmonautika se vztahuje hlavně k československé účasti…
Restaurování rotačního kulometu z vrtulníku Mi-24

Restaurování rotačního kulometu z vrtulníku Mi-24

01. 01. 2021
Před časem jsme vám přinesli článek týkající se restaurování předmětů ze sbírek…