Dvůr Králové, dějiště bitvy 29. června 1866

Na snímku, pořízeném nedlouho po prusko-rakouské válce, je zachycen Dvůr Králové, dějiště bitvy, jež se odehrála 29. června 1866.

 

Prusko-rakouská válka se od počátku nevyvíjela pro císařská vojska dobře. K prvním šarvátkám došlo již 21. června 1866, v následujících dnech zahájily pruské síly postup na české území a způsobily rakouské armádě celou řadu porážek. 27. června sice X. armádní sbor podmaršála Ludwiga von Gablenze zvítězil u Trutnova a dosáhl tak jediného rakouského vítězství na severním bojišti, ztratil však 4787 mužů a navíc byl ohrožen pruským postupem na jiných směrech. 28. června byl sbor na ústupu od Trutnova napaden pruským gardovým sborem a ztratil dalších 3819 mužů.

Následujícího dne Gablenz podle rozkazu ustupoval přes Dvůr Králové s jeho dvěma mosty přes Labe – k městu se však blížil předvoj pruského gardového sboru pod velením plukovníka Kessela. Rakouský ústup kryl pěší pluk Coronini č. 6 pod velením plukovníka Stocklina ze svazku IV. armádního sboru. Po těžkých bojích odpoledne 29. června byl Dvůr Králové dobyt pruskou přesilou, Rakušané ztratili 620 mužů, z toho největší část tvořili zajatci; raněn a zajat byl i plukovník Stocklin. Prusové při bojích o Dvůr Králové ztratili 70 mužů a získali nepoškozené mosty přes Labe. Rakouská vojska utržila nezdary i na dalších místech, jejich ztráty narůstaly, avšak k rozhodujícímu střetnutí celé války mělo teprve dojít.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha