Dvůr Králové, dějiště bitvy 29. června 1866

Dvůr Králové, dějiště bitvy 29. června 1866

Na snímku, pořízeném nedlouho po prusko-rakouské válce, je zachycen Dvůr Králové, dějiště bitvy, jež se odehrála 29. června 1866.

 

Prusko-rakouská válka se od počátku nevyvíjela pro císařská vojska dobře. K prvním šarvátkám došlo již 21. června 1866, v následujících dnech zahájily pruské síly postup na české území a způsobily rakouské armádě celou řadu porážek. 27. června sice X. armádní sbor podmaršála Ludwiga von Gablenze zvítězil u Trutnova a dosáhl tak jediného rakouského vítězství na severním bojišti, ztratil však 4787 mužů a navíc byl ohrožen pruským postupem na jiných směrech. 28. června byl sbor na ústupu od Trutnova napaden pruským gardovým sborem a ztratil dalších 3819 mužů.

Následujícího dne Gablenz podle rozkazu ustupoval přes Dvůr Králové s jeho dvěma mosty přes Labe – k městu se však blížil předvoj pruského gardového sboru pod velením plukovníka Kessela. Rakouský ústup kryl pěší pluk Coronini č. 6 pod velením plukovníka Stocklina ze svazku IV. armádního sboru. Po těžkých bojích odpoledne 29. června byl Dvůr Králové dobyt pruskou přesilou, Rakušané ztratili 620 mužů, z toho největší část tvořili zajatci; raněn a zajat byl i plukovník Stocklin. Prusové při bojích o Dvůr Králové ztratili 70 mužů a získali nepoškozené mosty přes Labe. Rakouská vojska utržila nezdary i na dalších místech, jejich ztráty narůstaly, avšak k rozhodujícímu střetnutí celé války mělo teprve dojít.

AktuálněRaketová střelnice americké armády White Sands

Raketová střelnice americké armády White Sands

10. 07. 2020
Kdo ze zájemců o vojenskou historii by neznal pokusnou raketovou střelnici White…
Vyšlo nové číslo čtvrtletníku Historie a vojenství, druhé v letošním roce

Vyšlo nové číslo čtvrtletníku Historie a vojenství, druhé v letošním roce

08. 07. 2020
Do prodeje se nyní dostává letošní druhé číslo čtvrtletníku Historie a vojenství,…
První nasazení. Na alsaské frontě s 21. československým střeleckým plukem.

První nasazení. Na alsaské frontě s 21. československým střeleckým plukem.

06. 07. 2020
Dne 30. června 1918 proběhlo slavnostní předání praporu 21. československému střeleckému pluku…
Zapojení Armády České republiky na zahraniční operaci Essential Harvest v Makedonii

Zapojení Armády České republiky na zahraniční operaci Essential Harvest v Makedonii

01. 07. 2020
Jedna z méně známých zahraničních operací, které se příslušníci Armády České republiky v minulosti…
Píše se rok 1944 a Háchovi Melody Boys odcházejí do hor

Píše se rok 1944 a Háchovi Melody Boys odcházejí do hor

29. 06. 2020
V létě 1939 vytvořili němečtí okupanti v Protektorátu Čechy a Moravu z části důstojníků, rotmistrů…