Eklimetr Kern, 1950

 

Jde o geodetický přístroj používaný k určování výšek především při terénních pracech. Encyklopedie nástrojů Národního zemědělského muzea jej popisuje takto – společně s busolou, pravítkem s olovnicí a vynášecí soupravou byl součástí tzv. měřičského stolu, který se používal cca od 16. století při topografickém mapování v malých a částečně i středních měřítkách. Hlavními částmi je pravítková podložka se zkosenou hranou (nebo odsuvnou lamelou), nesoucí zaměřovací pomůcku (průzor, dalekohled) s vhodným dálkoměrem.

Tento přístroj vyrobila švýcarská firma Kern (Kern & Co), kterou založil v roce 1819 v Aarau mechanik Jakob Kern. Postupem času se stala jednou z nejvýznamnějších firem v oboru vedle svého největšího konkurenta firmy Wild. Na fotografii je přístroj firmy Kern z roku 1950, který byl využíván příslušníky Topograficko-geodetického odřadu, jenž vznikl v rámci Vojenského topografického ústavu v roce 1963. Hlavním úkolem v počátcích existence bylo pořízení topografické mapování území státu v měřítku 1 : 10 000. To bylo prováděno stolovou tachymetrií a k doměřování se používal právě eklimetr Kern.

Přístroj byl získán do sbírky VHÚ Praha převodem od Vojenského geografického a hydrometeorologického úřadu generála Josefa Churavého a je nyní vystaven ve Vlastivědném muzeu v Dobrušce.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha