Emanuel Prüll, Voják s děvčetem, Ukrajina 1917

 

Autorem kresby kolorované akvarelovými barvami je český malíř – legionář Emanuel Prüll. V lehce žertovném tónu je zachycen legionář v zimní ruské uniformě v důvěrném hovoru s dívkou v zimním kabátku, bohatě zdobeném kožešinami. Za mrazivého zachmuřeného dne všude kolem leží sníh. Obloha i mohutný strom, u něhož oba sedí, jsou vymalovány v temných, modro-šedých odstínech. Dvojici sleduje ze stromu zamračený černý havran.

Emanuel Prüll odešel na frontu roku 1915 velmi mladý, teprve devatenáctiletý. Nestačil ani získat dostatek řemeslných zkušeností za svých studií na Uměleckoprůmyslové škole v Praze. Roku 1916 přešel na východní frontě do ruského zajetí a brzy poté vstoupil do řad 1. čs. střeleckého pluku. O rok později byl přeřazen k údernému pluku 8. ruské armády. Do vlasti se vrátil v hodnosti podporučíka šestým lodním transportem v září roku 1919.

V Československu setrval Prüll i nadále v činné službě, působil též několik let v uměleckých dílnách Památníku odboje.

tuš, akvarel, papír, 30,5 x 20,5 cm

Umělecké dílo bylo získáno do sbírek Vojenského historického ústavu v první polovině dvacátých let 20. století formou nákupu od autora.

 

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha