Výtvarné umění a grafika

Milan Zezula, Památník Ostravské operace, 1985

Milan Zezula, Památník Ostravské operace, 1985

Malíř a grafik Milan Zezula (1922–1998) vytvořil v roce 1985 kolorovanou litografii, na které zachytil pohled na…
...

Jiří Sozanský, Osvětim, 2015

Jiří Sozanský, Osvětim, 2015

Cyklus osmi rozměrných olejomaleb, na kterých se odráží umělcovy vnitřní pocity a dojmy z prostor nacistického koncentračního…
...

Leták z období sametové revoluce, Brno, listopad 1989

Leták z období sametové revoluce, Brno, listopad 1989

Násilné potlačení studentských demonstrací v Praze dne 17. listopadu 1989 vyvolalo v následujících dnech vlnu protestních akcí…
...

Jaroslav Riedl, Rota Nazdar, 1935

Jaroslav Riedl, Rota Nazdar, 1935

Prezentovaná olejomalba je dílem českého malíře a legionáře Jaroslava Riedla (1893–1945). Představuje příslušníky první čs. vojenské jednotky…
...

Propagační plakát Vojtěcha Preissiga, první předmět ve sbírce Památníku odboje

Propagační plakát Vojtěcha Preissiga, první předmět ve sbírce Památníku odboje

První předmět převedlo do sbírky Památníku odboje 4. února 1920 ministerstvo zahraničních věcí. Byl jím propagační plakát…
...

Josef Váchal, Ex libris z knihy Malíř na frontě, 1927

Josef Váchal, Ex libris z knihy Malíř na frontě, 1927

Deset let po návratu ze sočské fronty se český malíř a grafik Josef Váchal (1884–1969) opět vrátil…
...

František Parolek, Bratr J. Biebl, 1915

František Parolek, Bratr J. Biebl, 1915

Na konci ledna roku 1915 portrétoval malíř a legionář František Parolek (1882–1926) ve chvíli odpočinku svého přítele…
...

Vlastimil Hofman, Zprávy ze západní fronty, 1940.

Vlastimil Hofman, Zprávy ze západní fronty, 1940.

Prezentovaná olejomalba je dílem malíře česko-polského původu Vlastimila Hofmana. Narodil se roku 1881 v Praze, ale dětství…
...

Břetislav Benda, Lidé bez domova, 1938.

Břetislav Benda, Lidé bez domova, 1938.

V kontextu sochařské tvorby Břetislava Bendy nelze opomenout válečná témata, jimiž se autor vyrovnával s vyhraněnou skutečností.…
...

Leták z období sovětské okupace Československa, srpen 1968

Leták z období sovětské okupace Československa, srpen 1968

Protisovětský leták pochází ze zcela unikátní sbírky, zachycující bouřlivou atmosféru, která panovala na pražském Václavském náměstí a…
...

Josef Šíma, Letoun Avia BH-5, 1923 

Josef Šíma, Letoun Avia BH-5, 1923 

Zcela výjimečné místo v tvorbě Josefa Šímy zaujímá soubor dvanácti akvarelů s ukázkami výzbroje československé armády v…
...

Felix Schwormstädt, Dobrovolnice německého Červeného kříže, 1914  

Felix Schwormstädt, Dobrovolnice německého Červeného kříže, 1914  

Grafický list byl vytištěn podle ilustrace, zveřejněné v Leipziger Illustrirte Zeitung, prvním německém ilustrovaném časopise. Autorem předlohy…
...

Antonie Povondrová, Diplom pro vítěze soutěže tvořivosti mládeže AST, 1959

Antonie Povondrová, Diplom pro vítěze soutěže tvořivosti mládeže AST, 1959

Autorkou výtvarného řešení diplomu je významná představitelka československé sorely a členka Armádního výtvarného studia Antonie Povondrová (nar.…
...

Otakar Nejedlý, Trosky, 1924

Otakar Nejedlý, Trosky, 1924

Monumentální malba Otakara Nejedlého představuje panoramatický pohled od trosek hradu Frýdštejna na krajinu Českého ráje. Autorův návrat…
...

Jan Čumpelík, Na úsvitu únorového dne, 1951

Jan Čumpelík, Na úsvitu únorového dne, 1951

Malíř Jan Čumpelík (1895−1965) náležel k hlavním tvůrčím osobnostem československého socialistického realismu (tzv. sorely) padesátých let 20.…
...

Jan Štursa, Pamětní znak c. a k. pěšího pluku 81 Jihlavského, 1916.

Jan Štursa, Pamětní znak c. a k. pěšího pluku 81 Jihlavského, 1916.

Významného českého sochaře Jana Štursu (1880–1925) zastihla první světová válka v okamžiku, kdy se jako odborný asistent…
...

Milan Benda, Josef Gabčík, 2010

Milan Benda, Josef Gabčík, 2010

Bronzová busta akademického sochaře Milana Bendy představuje portrét rotmistra Josefa Gabčíka (1912–1942), příslušníka čs. pěšího pluku 1…
...

František Besperát, Lidice – Deportace žen, 1942.

František Besperát, Lidice – Deportace žen, 1942.

Olejomalba českého malíře Františka Besperáta (1900–1963) vznikla jako bezprostřední reakce na tragickou událost, která se odehrála v…
...

Leopold Wüllner, Arcivévoda Karel v bitvě u Aspern, 1809

Leopold Wüllner, Arcivévoda Karel v bitvě u Aspern, 1809

Grafický list se vztahuje k bitvě, která se odehrála 21.−22. května roku 1809 u Aspern-Essling mezi rakouskou…
...

Vladimír Komárek, Letec, kolem 1960

Vladimír Komárek, Letec, kolem 1960

Malíř a grafik Vladimír Komárek (1928–2002) patřil k nejvýraznějším českým uměleckým osobnostem druhé poloviny 20. století. Po…
...

Alena Čermáková, Lutěž, 1956

Alena Čermáková, Lutěž, 1956

Raná tvorba kultovní představitelky československé sorely Aleny Čermákové (1926–2009) je prezentována krajinomalbou s názvem Lutěž. Autorka zobrazila…
...

Kurt Dittmar, Appell!, Dachau, kolem 1945

Kurt Dittmar, Appell!, Dachau, kolem 1945

Z pozůstalosti Jana Řeřábka, který byl za protektorátu vězněn v koncentračním táboře v Dachau, je dochován ve…
...

Muirhead Bone, Tank, 1918

Muirhead Bone, Tank, 1918

Autor prezentované uhlové kresby Muirhead Bone (1876–1953) pocházel z Glasgow. Od mládí velmi talentovaný navštěvoval kromě výuky…
...

Břetislav Benda, Vojenská píseň, 1926

Břetislav Benda, Vojenská píseň, 1926

Akademický sochař Břetislav Benda vytvořil ve dvacátých a třicátých letech 20. století množství uměleckých děl pro československou…
...

1 2 3 39