Film „Bez obav“

 

Každoroční vojenské přehlídky byly v padesátých letech součástí květnových oslav osvobození. Filmové záznamy vojenských přehlídek v Praze na Letné natočené v ČAF v letech 1951–1955 byly pořizovány jako barevné středometrážní nebo krátkometrážní dokumenty jdoucí svým charakterem často nad rámec pouhé filmové reportáže. Specifické místo mezi těmito filmy zaujímá film Bez obav režiséra Vojtěcha Jasného.

Název filmu autor převzal z básně Konstantina Biebla, ze stejnojmenné sbírky z roku 1951. Báseň hned v úvodu filmu zarecituje herec Zdeněk Štěpánek. Nezazní však celá, poslední dvě sloky, které oslavují Stalina a SSSR ve filmu nejsou. Celý komentář filmu zůstává v obecné rovině. Nikde se přímo nejmenuje nepřítel, nikde ani slovo o komunismu, KSČ nebo SSSR jako vzoru. Tvůrce se zjevně těmto pojmům vyhýbá. Kdo chce tuto informaci nalézt, může ji místy získat ve spojení slova a zobrazené dobové reality. Často je naopak zdůrazněno národní uvědomění a tradice.

Ve filmu se krátce objeví některé významné osobnosti československé kultury a vědy – vedle Zdeňka Štěpánka v úvodu filmu je to Karel Ančerl dirigující Českou filharmonii nebo světoznámý český fyzikální chemik a pozdější nositel Nobelovy ceny Jaroslav Heyrovský. Záběry z květnové vojenské přehlídky v roce 1955 jsou až v samém závěru filmu. V poměru k jeho celkové délce je prostor věnovaný přehlídce i armádě velmi malý a nepřesahuje pět minut.

Složitěji koncipovaný film má daleko k oslavným dokumentům z let 1951–1952 a může demonstrovat výrazný odklon od propagandy začátku padesátých let v ČAF.

 

Výrobce: Československý armádní film, 1955

Tvůrci: hudba Svatopluk Havelka, kamera Jiří Ployhar, námět, scénář a režie Vojtěch Jasný

Technické údaje k filmové kopii: 35 mm, II. kombinovaná kopie, barevná, 669 metrů (22 minut)

Kopie filmu byla do sbírky VHÚ získána v roce 2008 převodem z Agentury vojenských informací a služeb.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha