Film „čs. legie v Rusku – Vladivostok, loď America, loď President Grant (šot č. 1326)“

 

Koncem dubna 1920 bylo kameramany Československého vojska na Rusi filmově zaznamenáno naloďování a odplutí československých legionářů z Vladivostoku na amerických lodích President Grant a America. Jednalo se o největší legionářské transporty, které se z Vladivostoku v letech 1919 a 1920 uskutečnily. Na obou lodích bylo odvezeno přibližně 11 000 osob (legionářů i civilistů). Cílem plavby byl italský přístav Terst, kam obě lodě dopluly začátkem června 1920. Na lodi President Grant se přepravoval také štáb Československého vojska na Rusi s generálem Janem Syrovým. Obě lodě měly podobnou historii. Byly postaveny na začátku dvacátého století jako osobní, před vypuknutím první světové války je vlastnila německá společnost Hamburg-Amerikanische Packetfahrt-Actien-Gesellschaft (HAPAG), která s nimi zajišťovala osobní lodní dopravu mezi Evropou a USA. Loď Amerika se v té době stala známou v souvislosti s vyšetřováním tragického potopení Titanicu. Z této lodi byla totiž odvysílána jedna z varovných zpráv o výskytu ledový ker v oblasti, do které Titanic směřoval. Na Titanicu zprávu přijali, ale neučinili potřebná opatření. Po vypuknutí první světové války zůstaly lodě Amerika a President Grant zakotveny v neutrálních přístavech Spojených států amerických a po vstupu USA do války byly v roce 1917 zabaveny a použity k dopravě amerických vojáků do Evropy. Podobné úkoly plnily i během druhé světové války. V padesátých letech byly sešrotovány.

Výrobce: Československé vojsko na Rusi, 1920

Technické údaje k filmové kopii: 35 mm, němá kopie, černobílá, 142 metrů (5 minut)

Kopie filmu byla do sbírky VHÚ získána v roce 2008 převodem z Agentury vojenských informací a služeb. Původně patřila do sbírek Památníku osvobození.

 

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha