Film „Křest lodi Legie“

Loď Legie byla prvním zaoceánským plavidlem plujícím pod československou vlajkou a stála tak u zrodu československé námořní plavby. Její nákup v Japonsku v roce 1920 přímo souvisí s evakuací československých legionářů z Vladivostoku. Loď byla původně zakoupena pro účely transportu legionářského materiálu, ale nakonec se řadu let plavila na světových oceánech jako námořní obchodní plavidlo Československé rejdařské společnosti v koncernu Legiobanky. V důsledku velké hospodářské krize byla v roce 1933 prodána řeckému rejdařství a přejmenována na Lilly. V období druhé světové války sloužila ve spojeneckých konvojích až do března 1942, kdy ji v severním Atlantiku potopila německá ponorka U-587.

Vzácné filmové záběry zachycující loď Legie v době jejího křtu v Terstu jsou zastoupeny ve filmové sbírce VHÚ Praha v podobě filmového šotu. Křest lodi proběhl v Terstu 28. 10. 1920 po její první plavbě z Vladivostoku. Kmotrou lodi byla Charlotte Garrigue Masaryková, ale křest v zastoupení provedla Milada Šebová, manželka významného československého legionáře a diplomata Jana Šeby (v té době zastával funkci vojenského přidělence v Itálii). Milada Šebová je zachycena na filmových záběrech společně s prvním kapitánem této lodi Josefem Holubem, bývalým úspěšným velitelem rakousko-uherské ponorky U-27, se kterou Holub potopil v roce 1918 řadu dohodových lodí.

Technické údaje k filmové kopii: 35 mm, němá, 110 metrů (4 minuty)

Kopie filmu byla do sbírky VHÚ získána v roce 2008 převodem z Agentury vojenských informací a služeb, původně patřila do sbírek Památníku osvobození.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha