Film „Parašutistický trenažér“

 

Krátkometrážní šestnáctimilimetrový instrukční film natočený Studiem ČAF pro potřeby paraklubů Svazarmu seznamuje diváky s konstrukcí a funkcí parašutistického trenažéru, jakož i s metodami výcviku na tomto zařízení. Konstrukce trenažéru má základnu 11 x 5 metrů a seskoková plošinka se nalézá ve výšce 8 metrů. Pohyblivý mechanismus sestává z lanka s postrojem a soustavy hlavního a pomocných protizávaží, přičemž hlavní protizávaží působí i jako tlumič. Výcvik na trenažéru je vyvrcholením pozemní přípravy parašutisty. Zde se naučí ovládat všechny prvky seskoku, zvykne si překonávat pocit úzkosti z výšky, volného pádu a dynamického nárazu při otevření padáku. Nacvičují se i různé varianty seskoků a dopadů. Seskok se záložním padákem, s dopadem na svislou plochu, do lesa nebo do vody. Před prvním seskokem z letadla má parašutista absolvovat nejméně deset seskoků na trenažéru, tak aby si plně osvojil a zautomatizoval potřebné návyky.

Výrobce: Studio ČAF pro Svazarm, 1966

Tvůrci: scénář a režie Vladimír Horák,  kamera Antonín Hajdušek

Technické údaje k filmové kopii: 16 mm,  I. kombinovaná kopie, černobílá, česká verze,     121 metrů (10 min.)

Kopie filmu byla do sbírky VHÚ Praha získána v roce 2008 převodem z Agentury vojenských informací a služeb.

 

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha