Film „Příčiny sportovních úrazů“

 

V Československém armádním filmu vznikla za dobu jeho více než čtyřicetileté existence celá řada filmů se sportovní tematikou. Tvůrci se v nich věnovali služební tělovýchově, zájmovému sportovnímu vyžití a armádnímu vrcholovému sportu. V sedmdesátých a osmdesátých letech tu pracovali i na zakázkové tvorbě pro Hlavní redakci tělovýchovy a motorismu Československé televize Praha. Mezi těmito filmy se najde několik krátkých filmových dokumentů, které upozorňují na možné negativní důsledky sportovních aktivit.

Film „Příčiny sportovních úrazů“ konstatuje, že v Československu tvoří úrazy při sportování 30 % všech registrovaných úrazů. Především to jsou zlomeniny, svalová poškození a poranění kloubů. Příčiny jsou buď vnější, nebo vnitřní (pokud si za ně může sportovec sám). Cílem tvůrců bylo varovat před nečastějšími vnitřními příčinami těchto úrazů. Těmi jsou – nedostatečná fyzická příprava, nerespektování zásady postupování od jednodušších výkonů ke složitějším, špatný a nepravidelný trénink, nepozornost a nesoustředěnost při sportovním výkonu a únava sportovce.

 

Výrobce: Československý armádní film, 1964

Tvůrci: odborná spolupráce pplk. MUDr. Miloš Štrůbl, mjr. Zdeněk Pašek, kamera Jan Jiráček, Jiří Krob, scénář a režie Jozef Sedláček

Technické údaje k filmové kopii: 35 mm, 90. kombinovaná kopie, černobílá, 340 metrů (12 minut)

Kopie filmu byla do sbírky VHÚ získána v roce 2008 převodem z Agentury vojenských informací a služeb.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha