Film „Vojenská přehlídka 1954“

Film „Vojenská přehlídka 1954“

V roce 1954 se konaly slavnostní vojenské přehlídky k uctění státního svátku „Dne osvobození Československa Sovětskou armádou“ (9. květen) v Praze, Plzni a Bratislavě. Nejvýznamnější z nich proběhla už tradičně na pražské Letné. Z ústřední tribuny přehlídku shlédli nejvyšší političtí a vojenští představitelé na čele s prezidentem republiky Antonínem Zápotockým, který se naposledy objevil ve slavnostní uniformě vrchního velitele ozbrojených sil. Pochodovou část přehlídky zahájili vlajkonoši čestné stráže s historickými bojovými zástavami československých jednotek z východní fronty druhé světové války.

Mezi přehlídkovými brigádami vojenských jednotek byly zařazeny také formace z vybraných posluchačů Vojenské akademie Klementa Gottwalda a Vojenské technické akademie Antonína Zápotockého, Pohraniční a Vnitřní stráže a Lidových milicí. Na přehlídce se naposledy vedle moderní bojové techniky předvedla také jezdecká korouhev. Díky příznivému počasí se oproti roku 1953 mohlo přehlídky zúčastnit také vojenské letectvo a v odpoledních a večerních hodinách se na Václavském náměstí uskutečnila lidová zábava pod širým nebem. Osmnáct čestných salv z děla a mohutný ohňostroj nad Prahou byly závěrem slavnostního dne. Film „Vojenská přehlídka 1954“ natočený Československým armádním filmem byl o poznání stručnější než rozsáhlé reportáže z přehlídek v předchozích letech. Neobsahoval „politický úvod“ a spíše jen chronologicky zaznamenával průběh přehlídky v Praze na Letné. Režií byl pověřen tehdy začínající filmař Pavel Háša (1929–2009).

Výrobce: Československý armádní film, 1954

Tvůrci: režie Pavel Háša

Technické údaje k filmové kopii: 35 mm, barevná, zvuková, 480 metrů (cca 16 minut)

Kopie filmu byla do sbírek VHÚ získána v roce 2008 převodem z Agentury vojenských informací a služeb.

 

AktuálněRetrospektivy hybridní války. Také Československo se v ní v letech 1938-39 ocitlo.

Retrospektivy hybridní války. Také Československo se v ní v letech 1938-39 ocitlo.

08. 08. 2022
Jedním z charakteristických fenoménů dneška je hybridní válka. Ta může předcházet konvenčnímu…
Mizející Milovice, díl 2. Jak to vypadalo v roce 2008.

Mizející Milovice, díl 2. Jak to vypadalo v roce 2008.

04. 08. 2022
V červenci letošního roku jsme publikovali na webových stránkách vhu.cz materiál nazvaný…
Památníky z vojny aneb cesta do vojákovy duše

Památníky z vojny aneb cesta do vojákovy duše

31. 07. 2022
Když jsme na podzim roku 2020 na Vojenském historickém ústavu Praha zahájili…
Restaurování německých vojenských saní

Restaurování německých vojenských saní

28. 07. 2022
Mezi exponáty ve sbírkách Vojenského historického ústavu Praha najdeme kromě standardních předmětů,…
Lépe než bolševici: činnost Technického oddělení čs. vojska na Rusi

Lépe než bolševici: činnost Technického oddělení čs. vojska na Rusi

25. 07. 2022
Technické oddělení Čs. armádního sboru na Rusi bylo založeno v červenci roku…