Film „Využití služebního psa ve strážní službě“

 

Film seznamuje diváka s různými způsoby využití služebních psů při střežení vojenských objektů. Jako první je v krátkých ukázkách předvedeno střežení psovoda se psem, a to na vodítku i na volno. Dále se film věnuje různým způsobům samostatného využití psa. Pes může být u střežených objektů upoután na pohyblivém či na pevném stanovišti, nebo může být umístěn přímo v budovách. U objektů se strážnými v obchůzkové službě ho lze využit i na volno uvnitř oploceného pozemku nebo v uzavřeném koridoru. Využití v uzavřeném koridoru je demonstrováno na signální stěně, kde může být pes automaticky vypouštěn do narušeného úseku. Všechny varianty jsou představeny v krátkých hraných scénkách a jednoduchých animacích, které ukazují správné využití psa i činnost psovodů a strážných při pronásledování a zadržení narušitele. Závěr filmu je věnován udržovacímu výcviku a aktivizaci psů určených pro strážní službu, základní péči o psy, jejich veterinárním prohlídkám a předepsané výstroji psovoda i figuranta.

Výrobce: Československý armádní film, 1971

Tvůrci: kamera Jan Jiráček, dramaturgie Ivan Dvořák, scénář a režie Karel Forst

Technické údaje k filmové kopii: 35 mm, II. kombinovaná kopie, černobílá, 751 metrů (26 minut)

Kopie filmu byla do sbírky VHÚ získána v roce 2008 převodem z Agentury vojenských informací a služeb.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha