Francouzská letadlová loď třídy Clemenceau

Na snímku z poválečného období je zachycena francouzská letadlová loď Clemenceau nebo Foch v Toulonu. Loď s označením D603, kotvící opodál, je francouzská fregata Duquesne.

 

Po druhé světové válce francouzské námořnictvo získalo letadlové lodě britského a amerického původu, plavidlo na obrázku však již bylo postaveno v domácích loděnicích. Stavba lodi Clemenceau (R98) byla zahájena v bretaňském Brestu roku 1955, loď byla spuštěna na vodu o dva roky později a zařazena do služby roku 1961. Sesterská loď Foch (R99) byla stavěna v St. Nazaire od roku 1957, spuštěna na vodu roku 1960 a do služby vstoupila roku 1963.

Letadlové lodě třídy Clemenceau měly maximální výtlak 32 780 t, byly 265 m dlouhé, jejich šířka činila 51 m a ponor 8,6 m. Poháněny byly šesti kotli a dvěma parními turbínami a mohly plout rychlostí 32 uzlů; při cestovní rychlosti 18 uzlů činil jejich akční rádius 7500 námořních mil. Vyzbrojeny byly osmi děly ráže 100 mm, později zčásti nahrazených a doplněných modernější výzbrojí. Mohly nést čtyři desítky letounů a vrtulníků; vzletová paluba byla dlouhá 165 m a letounům při startu asistoval katapult. Posádku tvořily zhruba dva tisíce mužů.

Letadlová loď Clemenceau byla roku 1997 vyřazena ze služby a roku 2010 po mnoha peripetiích ekologicky rozebrána. Sesterská loď Foch byla roku 2000 prodána do Brazílie, kde až donedávna sloužila pod jménem São Paulo jako vlajková loď tamního námořnictva.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha