František Kupka, Návrh stejnokrojů pro jízdní pluky čs. armády, 1918 

František Kupka, Návrh stejnokrojů pro jízdní pluky čs. armády, 1918 

Na podzim roku 1918 vytvořil významný český umělec a legionář František Kupka několik návrhů stejnokrojů pro novou československou armádu. Při jejich tvorbě vycházel především z české národní tradice. Saka s ozdobným zapínáním, červené košile a jezdecké kalhoty jsou svojí podobou velmi blízké sokolskému kroji. U čepic je jednoznačná inspirace francouzskými vojenskými vzory. Malba působí dojmem nedokončeného díla. V největších detailech jsou zobrazeny figury vojáků. Pozadí tvoří náznak siluety dalšího koně a oblaka.

František Kupka (1873–1957) žil Paříži již několik let před válkou, a tak se mohl hned na jejím počátku přihlásit do francouzské Cizinecké legie. V květnu roku 1915 se účastnil bojů u Arrasu, kde byl zraněn. Brzy poté onemocněl zápalem plic a do frontových zákopů se již nevrátil. O to více se mohl během války zapojit do politické a propagační práce. Jako předseda České kolonie v Paříži úzce spolupracoval s představiteli našeho zahraničního odboje. V říjnu roku 1918 vstoupil Kupka opět do aktivní služby v čs. zahraniční armádě ve Francii, k 21. střeleckému pluku. V tomto období vytvořil návrhy prvních uniforem nové československé armády a soubor karikatur svých spolubojovníků. V hodnosti kapitána se následujícího roku vrátil do Československa, kde se zapojil do vedení Uměleckého sboru při MNO v Praze. Krátce také řídil výtvarnou skupinu Památníku odboje. V roce 1920 dostal Kupka nabídku k pedagogické činnosti na Akademii výtvarných umění v Praze. Ta však pro naprosté nepochopení studenty i akademickou obcí skončila nezdarem. Proto se Kupka rozhodl k návratu do Francie. Československo od té doby navštívil pouze dvakrát a do konce života již zůstal zatrpklý vůči své vlasti.

Papír, linoryt, 360 x 260 mm.

Grafický list byl získán do sbírek Vojenského historického ústavu Praha formou daru od autora v roce 1920.

AktuálněJaponsko po roce 1945: krize a následný vzestup, opět díky válce

Japonsko po roce 1945: krize a následný vzestup, opět díky válce

24. 09. 2020
Média zpravidla od srpna do počátku září věnují pozornost svržení atomových bomb…
Na státní svátek v pondělí 28. září jsou muzea VHÚ ve Kbelích a Lešanech otevřena

Na státní svátek v pondělí 28. září jsou muzea VHÚ ve Kbelích a Lešanech otevřena

24. 09. 2020
V pondělí 28. září 2020, na státní svátek, jsou otevřena dvě muzea…
Dramatické dny v září 1938 a ústup z nejsevernějších kasáren

Dramatické dny v září 1938 a ústup z nejsevernějších kasáren

20. 09. 2020
Město Rumburk se sice do české vojenské historie zapsalo především 21. května…
Výstava v Praze 6 přibližuje osudy našich vojáků v zahraničí ve válečném roce 1940

Výstava v Praze 6 přibližuje osudy našich vojáků v zahraničí ve válečném roce 1940

17. 09. 2020
Druhá světová válka vypukla 1. září 1939 a rok 1940 byl tak…
Vzpomínka na Václava Šorela, spisovatele i leteckého propagátora

Vzpomínka na Václava Šorela, spisovatele i leteckého propagátora

15. 09. 2020
V sobotu 12. září 2020 zemřel ve věku 83 let Václav Šorel, spisovatel,…