Holandský četnický revolver Kobold

 

Přestože holandská policie nakoupila v roce 1924 celkem 2000 pistolí FN 1910/22 a zavedla je pod označením Pistool M 25 No. 1 do výzbroje, u četnictva a dalších ozbrojených složek státní správy zůstaly především revolvery Kobold (Cobold), označované rovněž jako revolvery polních hlídačů (Veldwachterrevolvers).

Svojí konstrukcí a vzhledem sice na první pohled připomínaly variantu revolveru Buldog, avšak lišily se především poměrně nápadnou konstrukcí pojistky, umístěné na levé straně rámu pod válcem. Pojistku Koboldu tvořila dvouramenná páka, jejíž zadní rameno zakončoval masivní, radiálně drážkovaný hmatník. Přední rameno s pravoúhlým výstupkem zapadalo při zajištění do ústí nábojové komory válce, čímž bránilo v jeho pootočení, ať již při napínání kohoutu palcem ruky, či při stlačování jazýčku spouště. Ovšem dalšími prvky, jako nabíjecí klapkou či vyhazovačem vystřelených nábojnic, uloženým na otočném závěru a zasunutým v ose hlavně, se revolvery Kobold nelišily od řady běžných výrobků této kategorie, jakých bylo na trhu nepřeberné množství.

Koboldy vyráběla firma Léopold Ancion Marx v Liége, jejíž ochranná známka z roku 1897 v podobě trojúhelníku s písmeny LAM byla vyražena na levé straně rámu před válcem, zpravidla pod označením ráže. Pro distribuci svých výrobků v Holandsku využíval Marx obchodní firmu Nederlande Wapenmagazijn s filiálkami Haarlemu, Haagu a Amsterdamu, jejíž označení najdeme na horních plochách oktagonální hlavně.

Exempláře, zakoupené ministerstvem financí pro potřeby ozbrojených složek, nesly na horní úponě rámu označení v podobě písmen D. v. F (Departement van Financieen) a roku zakoupení. Kromě toho byly revolvery Kobold označeny na levé straně hlavně evidenčním číslem a písmeny K. M. (Koninklijke Marechaussee = královské četnictvo). Na civilních revolverech se nacházelo pouze označení výrobce, ráže a obchodní firmy, jež je Holandsku prodávala.

Stejně jako holandské armádní revolvery, počínaje modelem Chamelot-Delvigne M/1873, byly rovněž modely Kobold zařízeny na revolverový náboj 9,4 mm s olověnou neplášťovanou střelou, centrálním zápalem a okrajovou nábojnicí, plněnou černým prachem.

Exemplář, zakoupený roku 1927 pro potřeby holandského četnictva, získalo muzeum v roce 1946 převodem ze Zbrojnice 5 v Brně.

Ráž: 9,4 mm

Celková délka: 196 mm

Délka hlavně: 88,5 mm

Výška: 126 mm

Šířka: 39,6 mm

Kapacita válce: 5 nábojů

Spoušťový mechanismus: SA/DA

Hmotnost: 644 g

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha