Husarský kabátec, 1917

Husarský kabátec, 1917

V rámci rakousko-uherské armády došlo v roce 1908 k zavedení stejnokroje šedomodré barvy pro pěchotu. V tehdejším tisku se psalo o negativních zkušenostech s pestrými stejnokroji během rusko-japonské války. Změna se však netýkala tradičních stejnokrojů jezdectva. V deníku Národní politika to bylo komentováno s odůvodněním, že „Vojsko jízdní podrží i nadále dosavadní, pestrou výzbroj svojí, ježto zvítězila námitka, že koně – hlavní to objekt tohoto oddílu – na šedo přebarviti nelze“. Pozdější vývoj však ukázal nutnost zavedení tkanin s lepšími maskovacími vlastnostmi. Již během roku 1915 se stejnokroje začaly šít z vlněné látky v barvě polní šedi, dle německé armády. V roce 1916 pak došlo k zavedení jednotného stejnokroje pro všechny druhy vojsk. Některé charakteristické prvky však na jezdeckých stejnokrojích zůstaly. V případě husarského kabátce (Pelzattila) to bylo zejména typické šňůrové zapínání (čamary) a kožešinové ozdoby. Důstojnický kabátec je vyroben z vlněné tkaniny barvy polní šedi s hnědou  hedvábnou podšívkou. Límec, lemy a zakončení rukávů jsou obšity černou kožešinou. Zapínání a ozdoby jsou vyrobeny z dracounových zlacených šňůr. Kabátec je dle tehdejší praxe soukromě pořízený, vyrobený pardubickým krejčím Třešňákem.

Předmět byl do sbírky VHÚ zakoupen v 60. letech 20. století.

 

AktuálněRetrospektivy hybridní války. Také Československo se v ní v letech 1938-39 ocitlo.

Retrospektivy hybridní války. Také Československo se v ní v letech 1938-39 ocitlo.

08. 08. 2022
Jedním z charakteristických fenoménů dneška je hybridní válka. Ta může předcházet konvenčnímu…
Mizející Milovice, díl 2. Jak to vypadalo v roce 2008.

Mizející Milovice, díl 2. Jak to vypadalo v roce 2008.

04. 08. 2022
V červenci letošního roku jsme publikovali na webových stránkách vhu.cz materiál nazvaný…
Památníky z vojny aneb cesta do vojákovy duše

Památníky z vojny aneb cesta do vojákovy duše

31. 07. 2022
Když jsme na podzim roku 2020 na Vojenském historickém ústavu Praha zahájili…
Restaurování německých vojenských saní

Restaurování německých vojenských saní

28. 07. 2022
Mezi exponáty ve sbírkách Vojenského historického ústavu Praha najdeme kromě standardních předmětů,…
Lépe než bolševici: činnost Technického oddělení čs. vojska na Rusi

Lépe než bolševici: činnost Technického oddělení čs. vojska na Rusi

25. 07. 2022
Technické oddělení Čs. armádního sboru na Rusi bylo založeno v červenci roku…