Karel Dvořák, Model pomníku padlým čs. legionářům, 1924.

 

Český sochař Karel Dvořák zvítězil v roce 1924 v soutěži o podobu pomníku obětem první světové války pro pařížský hřbitov Père Lachaise. Vytvořil horizontální sousoší čtyř figur. Originál byl odlit z bronzu a umístěn na pískovcový podstavec s nápisem „Národ československý svým synům padlým ve světové válce 1914–1918 za Francii a za svobodu své vlasti“. Výrazným prvkem díla je figura zraněného legionáře. Voják padá k zemi na levý bok. Jeho pravá ruka se zvedá k přísaze, že bude bojovat za svobodu své vlasti do posledního dechu. Prezentovaný bronzový odlitek tohoto sousoší sloužil pravděpodobně jako upomínkový předmět. V pravé dolní části je signován autorem. Pochází z pozůstalosti generála Rudolfa Medka, legionáře, spisovatele a ředitele Památníku osvobození.

Autor díla, Karel Dvořák (1893–1950) se věnoval studiu výtvarného umění od roku 1911. Zpočátku navštěvoval večerní kurzy modelování u profesora Ludvíka Wurzela na Uměleckoprůmyslové škole v Praze. V roce 1913 byl přijat na Akademii výtvarných umění. Sochařství studoval u Josefa Václava Myslbeka. Kromě toho navštěvoval soukromou malířskou školu Vincence Beneše a Otakara Nejedlého. Roku 1914 byl odveden na maďarskou a následně italskou frontu, kde byl těžce raněn. Studium dokončil v letech 1917–1919 u Jana Štursy. Dvořák náležel k výrazné sochařské generaci poválečných let. Byl silně ovlivněn sociálním civilismem Otty Gutfreunda (například žánrové figury na fasádě Obchodní školy v Praze nebo reliéfy na fasádě banky v Jindřišské ulici v Praze). Kromě portrétů vytvářel v druhé polovině dvacátých let dívčí akty (Čtrnáctiletá, 1928).

Teprve ke konci dvacátých let se umělec vrátil ke Štursově výtvarnému pojetí, které je velmi dobře patrné i na pařížském pomníku. Dvořák je autorem řady dalších realizací pro veřejný prostor (sousoší sv. Cyrila a Metoděje na Karlově mostě v Praze nebo pomník Jana Žižky v Českých Budějovicích). Byl členem SVU Mánes a působil jako profesor na Uměleckoprůmyslové škole v Praze. Zemřel 28. února 1950. Je pohřben se svou ženou, herečkou Leopoldou Dostálovou na Olšanském hřbitově.

Bronz, výška 14,5 cm, šířka 18 cm.

Umělecké dílo bylo získáno do sbírky Vojenského historického ústavu v Praze formou daru v roce 2016.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha