Kyslíková nádržka podporučíka Bowlera a seržanta Fogartyho

Kyslíková nádržka podporučíka Bowlera a seržanta Fogartyho

Dne 17. dubna 1945 dostal v 15:03 zásah do pravého křídla letoun B-17G „Earthquake McGoon“ nad mosteckým „Hydrákem“ (M. Veselý, Hvězdy nad Krušnohořím. Letecká válka nad severozápadními Čechami 1944−1945. Praha 2005). Po explozi se letadlo roztrhlo a jeho kusy dopadly mezi kanony a objekty komplexu protiletadlového dělostřelectva u silnice Braňany – Jenišův Újezd. Ještě během války byly velké kusy shromážděny u silnice, odkud byly někdy po 1. červenci 1946 odklizeny s pravým křídlem a částí trupu dosud ležícího na místě dopadu.

V průběhu archeologického výzkumu střediska řízení palby komplexu druhoválečného německého protiletadlového dělostřelectva „Nesvětice“ v roce 2015, bylo odkryto postavení pro stereoskopický dálkoměr Kommandogäret 43. V zahloubené části, kde byl umístěn mechanický analogový počítač pro výpočet palebných prvků, ležela nádržka s povrchem poznamenaným ohněm. Jednalo se o kyslíkovou nádržku z duralového plechu se žlutozeleným povrchem, ventil byl odlomen. Podle analogií se jedná o přenosnou nádržku na kyslík z přídě letounu, kde osudného dne letěl jako navigátor Second Lieutenant Richard Bowler a bombometčík Technical Sergeant  Richard Fogarty. Oba havárii a válku přežili.

Nádržka byla do sbírek VHÚ předána Archeologickým ústavem AV ČR, Praha, v.v.i. v roce 2021.

AktuálněPrůvodce novými expozicemi Armádního muzea Žižkov, část čtvrtá. Zážitkový sál, zákopy první světové války.

Průvodce novými expozicemi Armádního muzea Žižkov, část čtvrtá. Zážitkový sál, zákopy první světové války.

02. 10. 2022
Pro první světovou válku byl charakteristický zákopový způsob boje. V zákopech se žilo,…
Průvodce novými expozicemi Armádního muzea Žižkov, část třetí. Období první světové války 1914-1918.

Průvodce novými expozicemi Armádního muzea Žižkov, část třetí. Období první světové války 1914-1918.

28. 09. 2022
Třetí částí nové expozice v Armádním muzeu Žižkov je věnována válečnému konfliktu, který…
Osmdesáté čtvrté výročí mnichovského diktátu: kritické dny republiky i národa

Osmdesáté čtvrté výročí mnichovského diktátu: kritické dny republiky i národa

26. 09. 2022
Před 84 lety, noci z 29. na 30. září 1938, byla podepsána…
Průvodce novými expozicemi Armádního muzea Žižkov, část druhá. Od roku 1740 do vypuknutí první světové války. 

Průvodce novými expozicemi Armádního muzea Žižkov, část druhá. Od roku 1740 do vypuknutí první světové války. 

23. 09. 2022
Druhá část nové expozice v rekonstruovaném Armádním muzeu Žižkov je věnována období od…
Vyšlo nové číslo časopisu Historie a vojenství, letošní třetí

Vyšlo nové číslo časopisu Historie a vojenství, letošní třetí

20. 09. 2022
Letošnímu třetímu číslu časopisu Historie a vojenství, které vydává Vojenský historický ústav…