Archeologie

Plášť hlavně kanonu Flak 40 12,8 cm

Plášť hlavně kanonu Flak 40 12,8 cm

V roce 2017 proběhl archeologický výzkum v místě baterie německých protiletadlových kanonů Flak 40 12,8 cm v…
...

Krabice elektroinstalace z okopu elektrocentrály pro německé protiletadlové dělostřelectvo

Krabice elektroinstalace z okopu elektrocentrály pro německé protiletadlové dělostřelectvo

V letech 2013-2019 probíhající archeologický výzkum v předpolí Lomu Bílina, k.ú. Libkovice u Mostu odkrýval a dokumentoval…
...

Představná čepice s balistickou kuklou ráže 10,5 cm

Představná čepice s balistickou kuklou ráže 10,5 cm

V letech 2013−2019 probíhající archeologický výzkum v předpolí Lomu Bílina, k.ú. Libkovice u Mostu odkrýval a dokumentoval…
...

Dno hlavice rakety Wurfgranate 

Dno hlavice rakety Wurfgranate 

V letech 2013−2019 probíhal v předpolí Lomu Bílina, k.ú. Libkovice u Mostu, výzkum Archeologického ústavu AV ČR,…
...

Rámeček přístroje na nastavení odměru a náměru kanonu Flak 38/39 10,5 cm

Rámeček přístroje na nastavení odměru a náměru kanonu Flak 38/39 10,5 cm

Opakovaně jsme na tomto místě uváděli, že ve druhé polovině, a zejména ke konci 2. světové války,…
...

Dno hlavice rakety Wurfgranate

Dno hlavice rakety Wurfgranate

V letech 2013−2019 probíhal v předpolí Lomu Bílina, k.ú. Libkovice u Mostu, výzkum Archeologického ústavu AV ČR,…
...

Zásobník kanonu 2 cm Flak 30/38

Zásobník kanonu 2 cm Flak 30/38

Při archeologickém odkryvu komplexu protiletadlového dělostřelectva u Libkovic v roce 2013 byly mezi okopy pro kanony odkrývány…
...

Vytěrák hlavně kanonu 10,5 cm Flak 38/39

Vytěrák hlavně kanonu 10,5 cm Flak 38/39

Při archeologickém odkryvu komplexu protiletadlového dělostřelectva u Libkovic v roce 2014 bylo prozkoumáno středisko řízení palby se…
...

Čepicový odznak Luftwaffe

Čepicový odznak Luftwaffe

Mezi dvěma bateriemi kanonů Flak 39 10,5 cm po šesti kusech bylo umístěno středisko řízení palby se…
...

Odznaky Hitlerjugend

Odznaky Hitlerjugend

Mezi drobnými nálezy získanými archeologickým výzkumem postavení německé protiletadlové obrany u bývalé silnice Braňany-Jenišův Újezd na Mostecku…
...

Předměty ústní hygieny

Předměty ústní hygieny

Součástí drobného hmotného inventáře získaného archeologickým odkryvem komplexu německé protiletadlové obrany mosteckého „Hydráku“ z let 1944 až…
...

Kyslíková maska Oxygen Mask A-14

Kyslíková maska Oxygen Mask A-14

Jedním z nálezů ze sestřeleného bombardéru B-17 G „Earthquake McGoon“ je kyslíková maska Oxygen Mask A-14. Letoun…
...

Plynová maska GM 38

Plynová maska GM 38

Archeologický výzkum postavení německé protiletadlové obrany z 2. světové války na předpolí hnědouhelného Lomu Bílina na Mostecku…
...

Zásuvka na přívodní kabel elektrické energie

Zásuvka na přívodní kabel elektrické energie

Ve druhé polovině, a zejména ke konci 2. světové války, trpělo Německo nedostatkem surovin na výrobu zbraní…
...

Krabička od krému NIVEA, 2. světová válka

Krabička od krému NIVEA, 2. světová válka

Součástí nálezového fondu získaného archeologickým odkryvem komplexu německé protiletadlové obrany mosteckého „Hydráku“ z let 1944 až 1945…
...

Torzo Computer Dead Reckoning

Torzo Computer Dead Reckoning

Torzo logaritmického počítadla „mrtvého výpočtu“, tedy výpočtu aktuální polohy pohybujícího se objektu/letounu pomocí dříve určené polohy a…
...

Ozubená kola z přístroje na náměr a odměr

Ozubená kola z přístroje na náměr a odměr

Při archeologickém výzkumu postavení německé protiletadlové obrany chemického závodu na výrobu syntetických pohonných hmot, tzv. Hydráku, bylo…
...

Víko z pouzdra na dělostřelecké náboje

Víko z pouzdra na dělostřelecké náboje

Na podzim roku 2017 proběhl výzkum postavení německé protiletadlové obrany z 2. světové války v Mostě, v…
...

Bubnový zásobník k německému kulometu MG-15

Bubnový zásobník k německému kulometu MG-15

V roce 2013 byl zahájen archeologický výzkum postavení německé protiletadlové obrany z let 1944−1945, které bránilo proti…
...

Kryt gondoly motoru B-17 G „Eartquake McGoon“

Kryt gondoly motoru B-17 G „Eartquake McGoon“

V roce 2018 probíhala předposlední sezóna výzkumu komplexu německé protiletadlové obrany u Libkovic u Mostu. Na východním…
...

Protipancéřový náboj Panzergranate 1940 – PzGr.40

Protipancéřový náboj Panzergranate 1940 – PzGr.40

Německý náboj s protipancéřovým granátem náležel do kategorie APCBC-HE – armour-piercing capped ballistic cap – explosive filler…
...

Dřevěné dveře od muničního skladu

Dřevěné dveře od muničního skladu

V roce 2013 započal ve světě dosud ojedinělý plošný archeologický výzkum postavení německé protiletadlové obrany u Libkovic,…
...

Kryt pro baterie letounu B-17G „Earthquake McGoon“

Kryt pro baterie letounu B-17G „Earthquake McGoon“

V roce 2018 byla realizována předposlední sezóna výzkumu komplexu druhoválečné německé protiletadlové obrany u Libkovic u Mostu.…
...

Kyslíková nádržka podporučíka Bowlera a seržanta Fogartyho

Kyslíková nádržka podporučíka Bowlera a seržanta Fogartyho

Dne 17. dubna 1945 dostal v 15:03 zásah do pravého křídla letoun B-17G „Earthquake McGoon“ nad mosteckým…
...

1 2 3 6