Archeologie

Válcovitý olověný projektil

Válcovitý olověný projektil

Tradiční dějepisecký výklad husitského období praví, že husité vnesli do vojenství ve velkém ruční palné zbraně, kterými…
...

Hroty středověkých šipek ze Sionu

Hroty středověkých šipek ze Sionu

První sezóna výzkumu dr. Janské na Sionu v roce 1961 přinesla nálezy železných hrotů šipek z kuší…
...

Zlatý odznak za zranění

Zlatý odznak za zranění

V únoru roku 2017 procházeli dva spolupracovníci Středočeského muzea v Roztokách u Prahy zalesněné svahy na katastru…
...

Sedačka z bombardéru Il-28

Sedačka z bombardéru Il-28

Ve čtvrt na devět večer 10. dubna 1964 došlo k nechtěnému taranu československého Migu-19PM do polského bombardéru…
...

Odznak za zranění

Odznak za zranění

Na konci dubna a v prvních květnových dnech roku 1945 ustupovaly od Drážďan před útokem 1. ukrajinského…
...

SCHIER, Otto. Die Kämpfe bei Gundersdorf und Domstadtl am 28. und 30. Juni 1758

SCHIER, Otto. Die Kämpfe bei Gundersdorf und Domstadtl am 28. und 30. Juni 1758

Ve dnech 28. a 30. června léta páně 1758 došlo u obcí Guntramovice a Domašov nad Bystřicí…
...

Hodinky Zenith, 2. světová válka

Hodinky Zenith, 2. světová válka

V únoru roku 2017 byl nalezen dvěma spolupracovníky Středočeského muzea v Roztokách u Prahy výkop s lidskými kostmi. Po…
...

Nárameník nadporučíka wehrmachtu

Nárameník nadporučíka wehrmachtu

V únoru roku 2017 procházeli dva spolupracovníci Středočeského muzea v Roztokách u Prahy zalesněné svahy na katastru obce Nelahozeves,…
...

Zlomek chladiče kulometu Browning 0.50, AN-M2

Zlomek chladiče kulometu Browning 0.50, AN-M2

Dne 24. března 1945 havaroval u Černíkovic, okr. Rychnov nad Kněžnou, americký bombardovací letoun B-17 G „Laetitia“.…
...

Zlomek hliníkového disku kola podvozku letounu B-17

Zlomek hliníkového disku kola podvozku letounu B-17

Dne 24. března 1945 havaroval u Černíkovic, okr. Rychnov nad Kněžnou, americký bombardovací letoun B-17 G „Laetitia“,…
...

Válec amerického leteckého motoru Wright Cyclon R-1820

Válec amerického leteckého motoru Wright Cyclon R-1820

Dne 24. března 1945 havaroval u Černíkovic, okr. Rychnov nad Kněžnou, americký bombardovací letoun B-17 G „Laetitia“.…
...

Destičky z protiflakové vesty

Destičky z protiflakové vesty

Dne 24. března 1945 havaroval u Černíkovic, okr. Rychnov nad Kněžnou, americký bombardovací letoun B-17 G „Laetitia“.…
...

Dělostřelecká nábojnice ráže 12,8 cm

Dělostřelecká nábojnice ráže 12,8 cm

Na podzim roku 2017 proběhl archeologický výzkum postavení německé protiletadlové obrany z 2. světové války v Mostě,…
...

Kanystr na mazadlo

Kanystr na mazadlo

V letech 2013−2019 probíhající archeologický výzkum v předpolí Lomu Bílina, k.ú. Libkovice u Mostu, odkrýval a dokumentoval…
...

Plášť hlavně kanonu Flak 40 12,8 cm

Plášť hlavně kanonu Flak 40 12,8 cm

V roce 2017 proběhl archeologický výzkum v místě baterie německých protiletadlových kanonů Flak 40 12,8 cm v…
...

Krabice elektroinstalace z okopu elektrocentrály pro německé protiletadlové dělostřelectvo

Krabice elektroinstalace z okopu elektrocentrály pro německé protiletadlové dělostřelectvo

V letech 2013-2019 probíhající archeologický výzkum v předpolí Lomu Bílina, k.ú. Libkovice u Mostu odkrýval a dokumentoval…
...

Představná čepice s balistickou kuklou ráže 10,5 cm

Představná čepice s balistickou kuklou ráže 10,5 cm

V letech 2013−2019 probíhající archeologický výzkum v předpolí Lomu Bílina, k.ú. Libkovice u Mostu odkrýval a dokumentoval…
...

Dno hlavice rakety Wurfgranate 

Dno hlavice rakety Wurfgranate 

V letech 2013−2019 probíhal v předpolí Lomu Bílina, k.ú. Libkovice u Mostu, výzkum Archeologického ústavu AV ČR,…
...

Rámeček přístroje na nastavení odměru a náměru kanonu Flak 38/39 10,5 cm

Rámeček přístroje na nastavení odměru a náměru kanonu Flak 38/39 10,5 cm

Opakovaně jsme na tomto místě uváděli, že ve druhé polovině, a zejména ke konci 2. světové války,…
...

Dno hlavice rakety Wurfgranate

Dno hlavice rakety Wurfgranate

V letech 2013−2019 probíhal v předpolí Lomu Bílina, k.ú. Libkovice u Mostu, výzkum Archeologického ústavu AV ČR,…
...

Zásobník kanonu 2 cm Flak 30/38

Zásobník kanonu 2 cm Flak 30/38

Při archeologickém odkryvu komplexu protiletadlového dělostřelectva u Libkovic v roce 2013 byly mezi okopy pro kanony odkrývány…
...

Vytěrák hlavně kanonu 10,5 cm Flak 38/39

Vytěrák hlavně kanonu 10,5 cm Flak 38/39

Při archeologickém odkryvu komplexu protiletadlového dělostřelectva u Libkovic v roce 2014 bylo prozkoumáno středisko řízení palby se…
...

Čepicový odznak Luftwaffe

Čepicový odznak Luftwaffe

Mezi dvěma bateriemi kanonů Flak 39 10,5 cm po šesti kusech bylo umístěno středisko řízení palby se…
...

Odznaky Hitlerjugend

Odznaky Hitlerjugend

Mezi drobnými nálezy získanými archeologickým výzkumem postavení německé protiletadlové obrany u bývalé silnice Braňany-Jenišův Újezd na Mostecku…
...

1 2 3 7