Legionářský válečný kříž Francouzské dobrovolnické legie

 

Jihofrancouzský kolaborantský režim ve Vichy, zrozený z porážky Francouzské republiky v létě 1940, poskytoval nacistickému Německu podporu i mimo území Francie prostřednictvím dobrovolníků. Ti mohli vstupovat do nově formovaných dobrovolnických útvarů zbraní SS a Wehrmachtu, složených výhradně z Francouzů. Takto byla od 8. července 1941 zformována Francouzská dobrovolnická legie (L.V.F. – Légion volontaires française), nazývaná též Protibolševická legie. Vichystický režim v této souvislosti zřídil následujícího roku zvláštním dekretem z 18. července nové vyznamenání za statečnost v boji, určené pro francouzské dobrovolníky bojující v německé armádě – Legionářský válečný kříž Francouzské dobrovolnické legie (Croix de guerre Légionnaire de la L.V.F.). Reálně se jednalo o nové provedení francouzského Válečného kříže (Croix de guerre), které základním tvarem a částečně i provedením stuhy napodobovala původní francouzský Válečný kříž. Vyznamenání, které se poprvé udělovalo 27. srpna 1942 na nádvoří pařížské Invalidovny, však nezůstalo dlouho v platnosti, neboť po pádu režimu bylo zrušeno a jeho nošení zakázáno.

Popis:

Bronzový tlapatý kříž o rozpětí ramen 38 mm při síle 2-6 mm, zavěšený na 37 mm široké průvlečné stuze. Ramena kříže vyplněna perlením a lemována mírně plasticky převýšeným okrajem. Stuha světle zelená, lemovaná dvěma silnými černými pruhy a na středu protnutá sedmi úzkými svislými černými pruhy.

Avers:

Na středu kruhového medailonu doleva hledící orel, ve spodních 2/3 překrytý francouzským štítem, z jehož spodního okraje vyrážejí do spodní části medailonu čtyři blesky. V hlavě štítu nápis: FRANCE. V ploše štítu naznačena nekolorovaná francouzská vlajka. Středový medailon lemován vavřínovým věncem, položeným na ramena kříže.

Revers:

Na středu kruhového medailonu nápis: CROIX / DE GUERRE / LEGIONNAIRE (Legionářský válečný kříž).

Exemplář byl do sbírky Vojenského historického ústavu získán koupí v roce 1973.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha