Mariánský kříž Řádu německých rytířů, I. třída

 

Institut Červeného kříže položil roku 1864 základy organizace, starající se o raněné a zdravotní péči v oblastech válečných konfliktů. Na tyto aktivity navázala nedlouho poté také činnost Řádu německých rytířů, jehož velmistrem byl od roku 1840 některý z arcivévodů habsburského rodu. Řád se s ohledem na středověké špitální tradice původního řádu zaměřil na poskytování zdravotních a charitativních služeb včetně zajištění zdravotnického personálu a materiálu v době války. Tyto aktivity byly přímo závislé na finančních dotacích příznivců řádu. S ohledem na tuto skutečnost byl 26. března 1871 založen Mariánský kříž Řádu německých rytířů I. a II. třídy, udělovaný donátorům, kteří se zároveň stávali členy řádu. Členy se mohli stát muži ve věku dvacet a více let, pro ženy platila věková hranice osmnácti let. Dekoraci I. třídy na nákrční stuze obdrželi členové, přispívající ročně 50 zlatými, náprsní dekoraci II. třídy členové s ročním příspěvkem 25 zlatých ročně. Ženy nosily náprsní dekoraci II. třídy na motýlkovité, tzv. dámské stuze. Členy řádu se mohli stát i cizinci, kteří však neplatili každoroční poplatek a uhradili jednorázově 500 zlatých. Dekorace, realizovaná se souhlasem císaře, byla udělována až do konce rakousko-uherské monarchie v roce 1918.

Popis:

Stříbrný latinský kříž v provedení leopoldského kříže o výšce 50 mm a šířce 40 mm při síle 3 mm (v místě středového medailonu 10 mm). Ramena kříže z obou stran smaltována černě s bílým lemem, na středu kříže umístěn kruhový medailon. Kříž zavěšen na 40 mm široké nákrční stuze, černobíle šrafované podle vzoru tzv. rakouské válečné stuhy.

Avers:

V bíle smaltovaném středu medailonu červený řecký kříž, v černě smaltovaném mezikruží opis: ORDO TEUT. HUMANITATI (Německý řád lidskosti).

Revers:

V bíle smaltovaném středu medailonu černý letopočet 1871, obehnaný černě smaltovaným mezikružím.

Exemplář byl do sbírky Vojenského historického ústavu získán darem v roce 1923.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha