Meč, počátek 11. století

Meč, počátek 11. století

Jeden z nejstarších mečů v naší sbírce má v horní části nápis „SIGVINAIS“, jenž byl v minulosti podkladem pro jeho možnou přesnější dataci. Vojenský historik Eduard Wagner jej interpretoval jako jméno arcibiskupa Sigwina, který ve druhé polovině 11. století působil v Kolíně nad Rýnem. Předpokládal, že arcibiskup mohl být jeho majitelem nebo jej dal vyrobit. Meč svým tvarem však odpovídá staršímu období a vyroben být mohl již na počátku 11. století. Pravděpodobnější je tedy verze, že se jedná o počáteční písmena nápisu „S(ALVATOR) I(ESU) G(ENETRIX) V(IRGO) I(ESUS) N(OMINE) A(LTISSIMI) I(ESU) S(ALVATOR)“, kdy jde o záměrnou symetrii textu a spojení Salvator Iesus (Ježíš zachránce) se při obráceném čtení objevuje na začátku i na konci nápisu.

Délka 920 mm, délka čepele 785 mm, šířka čepele 58 mm

Meč byl do sbírky VHÚ získán převodem v roce 1949.

AktuálněArmádní muzeum Žižkov navštívili vojáci zranění při výkonu služby i pravnučka TGM

Armádní muzeum Žižkov navštívili vojáci zranění při výkonu služby i pravnučka TGM

22. 03. 2023
  Do zrekonstruovaného Armádního muzea Žižkov zavítaly od jeho znovuotevření 28. října…
Vojenští zpravodajci proti maďarskému revizionismu v meziválečném období

Vojenští zpravodajci proti maďarskému revizionismu v meziválečném období

20. 03. 2023
Činnost vojenského zpravodajství z období mezi dvěma světovými válkami je tradičně spojována především…
Sokolský výzvědný oddíl – rozpačitý projekt elitní formace České družiny

Sokolský výzvědný oddíl – rozpačitý projekt elitní formace České družiny

16. 03. 2023
Dějiny československého odboje v letech první světové války skýtají bezpočet pozoruhodných příběhů. Jeden…
Minutovník cesty do nacistického pekla

Minutovník cesty do nacistického pekla

13. 03. 2023
Středa 15. března 1939 vstoupila do našich dějin jako počátek jednoho z nejčernějších…
Osmdesáté výročí bitvy u Sokolova

Osmdesáté výročí bitvy u Sokolova

07. 03. 2023
V pondělí 8. března 1943 se u ukrajinské obce Sokolovo poprvé dostala československá…