Chladné zbraně a zbroj

Náhubek pro koně, Rakousko, 1562

Náhubek pro koně, Rakousko, 1562

Koňské zbroje byly vytvářeny ve stejném stylu jako zbroje pro jezdce a vyráběly se jako jejich součást.…
...

Hruškový morion (kabaset), Itálie, kolem 1590

Hruškový morion (kabaset), Itálie, kolem 1590

Jednou z nejrozšířenějších přileb 16. a 17. století se stal morion, kterým byly vyzbrojeny převážně oddíly pěších…
...

Rapír, Itálie, kolem 1590

Rapír, Itálie, kolem 1590

Již v 15. století se šermířský souboj ojediněle vyskytoval ve Španělsku a ve Francii. V první polovině…
...

Rakousko-uherská šavle pro důstojníky pěchoty vzor 1861

Rakousko-uherská šavle pro důstojníky pěchoty vzor 1861

Až do roku 1850 v habsburské armádě platilo, že důstojníci německé pěchoty nosili jako poboční zbraň kord,…
...

Rakousko-uherská šavle pro důstojníky jezdectva vzor 1904 v darovacím provedení

Rakousko-uherská šavle pro důstojníky jezdectva vzor 1904 v darovacím provedení

Zbraň je ukázkou neobyčejného provedení tzv. darovací šavle. Zachovalost všech komponentů a doplňků je zcela výjimečná. Ze…
...

Uzavřená jezdecká přilba, Milán, 1595−1600

Uzavřená jezdecká přilba, Milán, 1595−1600

Jezdecká límcová přilba zdobená leptem a zlacením. Zvon přilby má kulovitý tvar s téměř neznatelným hřebenem. Hledí…
...

Meč pro jeden a půl ruky, střední Evropa, 1. polovina 16. století

Meč pro jeden a půl ruky, střední Evropa, 1. polovina 16. století

Začátkem 14. století se objevily meče s delším sloupkem rukojeti, které se daly přidržovat a řídit levou…
...

Končíř, Itálie, kolem 1500

Končíř, Itálie, kolem 1500

Historii tohoto druhu meče můžeme vystopovat až do 14. století. Čepel bývala většinou trojhranného nebo kosočtvercového průřezu.…
...

Uherská husarská šavle, kolem 1700

Uherská husarská šavle, kolem 1700

Šavle se do Evropy dostala z východu a většího uplatnění dosáhla za tureckých válek, kdy se s…
...

Lovecký tesák, Čechy, 1916

Lovecký tesák, Čechy, 1916

Po zániku parforsních honů pozbyly lovecké tesáky svou praktickou funkci a staly se pouhým odznakem lesnického povolání…
...

Haladie, Súdán, 19. století

Haladie, Súdán, 19. století

Tvarově nezaměnitelný typ nože se vyskytoval jak v Indii, tak na Předním Východě i v Africe. Je…
...

Rakouský ženijní tesák vzor 1853

Rakouský ženijní tesák vzor 1853

Ve výzbroji habsburské armády se tesák ve větší míře objevil v polovině 19. století. U technických jednotek…
...

Štít typu kalkan, Osmanská říše 17. století

Štít typu kalkan, Osmanská říše 17. století

V celé osmanské armádě se těšily nesmírné oblibě kruhové štíty, vyráběné z nejrůznějších materiálů – z kůže,…
...

Přední díl kanelovaného kyrysu pro pěšího žoldnéře, Německo, kolem 1520

Přední díl kanelovaného kyrysu pro pěšího žoldnéře, Německo, kolem 1520

Na konci 15. století se objevily první typicky renesanční zbroje, tzv. maxmiliánské. Na jejich vývoji se podepsalo…
...

Uzavřená útočná přilba, Německo, 1. polovina 16. století

Uzavřená útočná přilba, Německo, 1. polovina 16. století

Na konci 15. století se objevily první typicky renesanční zbroje, tzv. maxmiliánské. Na jejich vývoji se podepsalo…
...

Reflexní luk, Osmanská říše, 17. století

Reflexní luk, Osmanská říše, 17. století

Kompozitní reflexní (zvratný) luk se stal velmi oblíbenou a značně rozšířenou zbraní východoevropských a asijských armád. Oproti…
...

Kbelcová přilba ve stylu 14. století, replika

Kbelcová přilba ve stylu 14. století, replika

Až do počátku 14. století převládal u zavřených rytířských přileb hrncovitý tvar. Postupně ho nahradila nová varianta,…
...

Přilba Kulah Khud, Persie, 18.–19. století

Přilba Kulah Khud, Persie, 18.–19. století

Tvarově nezaměnitelná perská přilba, rozšířená již od 16. století. Charakteristická je svým polokulovitým zvonem vyrobeným obvykle z…
...

Rapír, Španělsko, konec 16. století

Rapír, Španělsko, konec 16. století

Již v 15. století se šermířský souboj ojediněle vyskytoval ve Španělsku a ve Francii. V první polovině…
...

Šavle, Uhry, 2. polovina 17. století

Šavle, Uhry, 2. polovina 17. století

Šavle se do Evropy dostala z východu a většího uplatnění dosáhla za tureckých válek, kdy se s…
...

Rakouská šavle pro důstojníky jezdectva vzor 1845, pamětní na revoluci 1848

Rakouská šavle pro důstojníky jezdectva vzor 1845, pamětní na revoluci 1848

V roce 1845 byla pro všechny druhy rakouského jezdectva poprvé zavedena jednotná šavle. Předlohou se jí stala…
...

Bronzový meč, Čechy, 1 300−1 000 př. n. l.

Bronzový meč, Čechy, 1 300−1 000 př. n. l.

První specializované zbraně pro boj muže proti muži se objevily v souvislosti se znalostí zpracování kovů. Již…
...

Ruská důstojnická šaška gen. Milana Rastislava Štefánika

Ruská důstojnická šaška gen. Milana Rastislava Štefánika

Dne 21. července 1880 se v obci Košariská narodil významný slovenský politik a generál francouzské armády Milan…
...

Kordík pro důstojníky armády Slovenského státu

Kordík pro důstojníky armády Slovenského státu

V armádě Slovenského státu byl tento kordík zaveden předpisem VV roč. II, č. 7 z 15. července…
...

1 2 3 22