Chladné zbraně a zbroj

Štít typu kalkan, Osmanská říše 17. století

Štít typu kalkan, Osmanská říše 17. století

V celé osmanské armádě se těšily nesmírné oblibě kruhové štíty, vyráběné z nejrůznějších materiálů – z kůže,…
...

Přední díl kanelovaného kyrysu pro pěšího žoldnéře, Německo, kolem 1520

Přední díl kanelovaného kyrysu pro pěšího žoldnéře, Německo, kolem 1520

Na konci 15. století se objevily první typicky renesanční zbroje, tzv. maxmiliánské. Na jejich vývoji se podepsalo…
...

Uzavřená útočná přilba, Německo, 1. polovina 16. století

Uzavřená útočná přilba, Německo, 1. polovina 16. století

Na konci 15. století se objevily první typicky renesanční zbroje, tzv. maxmiliánské. Na jejich vývoji se podepsalo…
...

Reflexní luk, Osmanská říše, 17. století

Reflexní luk, Osmanská říše, 17. století

Kompozitní reflexní (zvratný) luk se stal velmi oblíbenou a značně rozšířenou zbraní východoevropských a asijských armád. Oproti…
...

Kbelcová přilba ve stylu 14. století, replika

Kbelcová přilba ve stylu 14. století, replika

Až do počátku 14. století převládal u zavřených rytířských přileb hrncovitý tvar. Postupně ho nahradila nová varianta,…
...

Přilba Kulah Khud, Persie, 18.–19. století

Přilba Kulah Khud, Persie, 18.–19. století

Tvarově nezaměnitelná perská přilba, rozšířená již od 16. století. Charakteristická je svým polokulovitým zvonem vyrobeným obvykle z…
...

Rapír, Španělsko, konec 16. století

Rapír, Španělsko, konec 16. století

Již v 15. století se šermířský souboj ojediněle vyskytoval ve Španělsku a ve Francii. V první polovině…
...

Šavle, Uhry, 2. polovina 17. století

Šavle, Uhry, 2. polovina 17. století

Šavle se do Evropy dostala z východu a většího uplatnění dosáhla za tureckých válek, kdy se s…
...

Rakouská šavle pro důstojníky jezdectva vzor 1845, pamětní na revoluci 1848

Rakouská šavle pro důstojníky jezdectva vzor 1845, pamětní na revoluci 1848

V roce 1845 byla pro všechny druhy rakouského jezdectva poprvé zavedena jednotná šavle. Předlohou se jí stala…
...

Bronzový meč, Čechy, 1 300−1 000 př. n. l.

Bronzový meč, Čechy, 1 300−1 000 př. n. l.

První specializované zbraně pro boj muže proti muži se objevily v souvislosti se znalostí zpracování kovů. Již…
...

Ruská důstojnická šaška gen. Milana Rastislava Štefánika

Ruská důstojnická šaška gen. Milana Rastislava Štefánika

Dne 21. července 1880 se v obci Košariská narodil významný slovenský politik a generál francouzské armády Milan…
...

Kordík pro důstojníky armády Slovenského státu

Kordík pro důstojníky armády Slovenského státu

V armádě Slovenského státu byl tento kordík zaveden předpisem VV roč. II, č. 7 z 15. července…
...

Hever k napínání lovecké kuše, střední Evropa, 1579

Hever k napínání lovecké kuše, střední Evropa, 1579

K napínání lučiště loveckých kuší byly používány různé mechanické prostředky. Vedle jednoduchých háků a pák to byly…
...

Rakouský palaš pro důstojníky švališérů vzor 1763

Rakouský palaš pro důstojníky švališérů vzor 1763

Nezaměnitelný typ palaše byl v rakouské armádě druhé poloviny 18. století určen pro nově vznikající pluky švališérů,…
...

Levoruční dýka, Sasko, kolem 1590

Levoruční dýka, Sasko, kolem 1590

S rozvojem renesanční společnosti pozbývala dýka svůj předchozí výrazně vojenský charakter a stále více se prosazovala jako…
...

Československý kordík pro důstojníky a rotmistry letectva

Československý kordík pro důstojníky a rotmistry letectva

S myšlenkou na zavedení poboční zbraně pro důstojníky a rotmistry československého letectva přišel v roce 1925 gen.…
...

Malovaná přilba, severní Itálie, 2. polovina 16. století

Malovaná přilba, severní Itálie, 2. polovina 16. století

Dekorativní, vojensky nefunkční zbroje byly nošeny během různých slavností, triumfálních průvodů a divadelních představení s válečnou tématikou.…
...

Kalendářní meč, J. Stamm, Solingen, kolem 1670

Kalendářní meč, J. Stamm, Solingen, kolem 1670

Kalendářní meče se obecně vyznačují poměrně širokou dvousečnou čepelí, na které může být různými způsoby zobrazeno kalendárium,…
...

Německý kord pro důstojníky oddílů SS

Německý kord pro důstojníky oddílů SS

Vedle známější a sběratelsky oblíbenější poboční dýky byl součástí uniformy důstojníka oddílu SS také kord. Pro jeho…
...

Hruškový morion (kabaset), Itálie, kolem 1590

Hruškový morion (kabaset), Itálie, kolem 1590

Jednou z nejrozšířenějších přileb 16. a 17. století se stal morion, kterým byly vyzbrojeny převážně oddíly pěších…
...

Rakousko-uherská šavle pro důstojníky jezdectva vzor 1904

Rakousko-uherská šavle pro důstojníky jezdectva vzor 1904

V březnu 1904 bylo rozhodnuto, že bude jezdecká šavle vzor 1869, která se stala jednou z nejdéle…
...

Lovecký oštěp, střední Evropa, 16. století

Lovecký oštěp, střední Evropa, 16. století

V období renesance a posléze i baroka byl oblíben lov na různou velkou, nejčastěji černou zvěř, který…
...

Dělostřelecký stilet, střední Evropa, kolem 1700

Dělostřelecký stilet, střední Evropa, kolem 1700

Stilet – krátká dýka s pevnou, do úzké špice broušenou čepelí, často trojhranného nebo čtyřhranného průřezu, si…
...

Přilba vyššího velitele jezdectva, 2. polovina 17. století

Přilba vyššího velitele jezdectva, 2. polovina 17. století

Na vývoj evropských přileb v 16. a 17. století měly výrazný vliv dlouhé války s Osmanskou říší.…
...

1 2 3 22