Mexická Vojenská záslužná medaile – 3. stupeň (2. vydání)

Mexická Vojenská záslužná medaile – 3. stupeň (2. vydání)

S nástupem mexického císaře Maxmiliána I. na trůn souvisí kromě obnovení či zakládání mexických řádových dekorací také zřízení mexické Vojenské záslužné medaile, jejíž vzhled nápadně připomíná obdobné dekorace Podunajské monarchie a je nepochybné, že se jimi Maxmilián coby člen habsburského rodu a bratr Františka Josefa I. nechal inspirovat. Medaile byla zřízena ve dvou vydáních s mírně odlišným provedením aversu, který nesl portrét císaře. První vydání mělo podle ne zcela ověřených informací pocházet ze 14. října 1863, k druhému došlo 18. března 1865. Obě vydání se lišila zobrazením délky vousu císaře, který byl na exemplářích druhého vydání vyobrazen delší. Medaile se udělovala ve třech stupních jako zlatá, stříbrná a bronzová. Standardně bývala zavěšena na červené stuze, poskládané po rakouském způsobu do trojúhelníku. Exempláře, jimiž byli dekorováni příslušníci francouzského expedičního sboru v Mexiku, byly zavěšené na červené průvlečné stuze s bílými pruhy při okrajích – důvodem byla skutečnost, že čistě červená stuha byla ve Francii rezervována pro Řád čestné legie.

Popis:

Klenot kruhového tvaru o průměru 32 mm při síle 2 mm ražený z bronzu. Zavěšen je na 38 mm široké červené stuze poskládané do trojúhelníku.

Avers:

Na středu plochy se nachází pravý profil císaře Maxmiliána I. Mexického. Volně v ploše je při mírně plasticky převýšeném okraji umístěn opis: MAXIMILIANO EMPERADOR (císař Maxmilián).

Revers:

Na středu je umístěn nápis: AL MERITO MILITAR (vojenské zásluze). Nápis je obkroužen dvěma vavřínovými ratolestmi, převázanými ve spodní části a uzavřenými téměř do tvaru věnce.

Exemplář byl do sbírky Vojenského historického ústavu získán převodem v roce 1976.

AktuálněPrůvodce novými expozicemi Armádního muzea Žižkov, část čtvrtá. Zážitkový sál, zákopy první světové války.

Průvodce novými expozicemi Armádního muzea Žižkov, část čtvrtá. Zážitkový sál, zákopy první světové války.

02. 10. 2022
Pro první světovou válku byl charakteristický zákopový způsob boje. V zákopech se žilo,…
Průvodce novými expozicemi Armádního muzea Žižkov, část třetí. Období první světové války 1914-1918.

Průvodce novými expozicemi Armádního muzea Žižkov, část třetí. Období první světové války 1914-1918.

28. 09. 2022
Třetí částí nové expozice v Armádním muzeu Žižkov je věnována válečnému konfliktu, který…
Osmdesáté čtvrté výročí mnichovského diktátu: kritické dny republiky i národa

Osmdesáté čtvrté výročí mnichovského diktátu: kritické dny republiky i národa

26. 09. 2022
Před 84 lety, noci z 29. na 30. září 1938, byla podepsána…
Průvodce novými expozicemi Armádního muzea Žižkov, část druhá. Od roku 1740 do vypuknutí první světové války. 

Průvodce novými expozicemi Armádního muzea Žižkov, část druhá. Od roku 1740 do vypuknutí první světové války. 

23. 09. 2022
Druhá část nové expozice v rekonstruovaném Armádním muzeu Žižkov je věnována období od…
Vyšlo nové číslo časopisu Historie a vojenství, letošní třetí

Vyšlo nové číslo časopisu Historie a vojenství, letošní třetí

20. 09. 2022
Letošnímu třetímu číslu časopisu Historie a vojenství, které vydává Vojenský historický ústav…