Německé civilistky potupně vedené na oslech

Německé civilistky potupně vedené na oslech

Snímek pořízený v zimě 1940–1941 zachycuje německé civilistky, které byly usvědčeny z intimních kontaktů se zajatými nepřátelskými (francouzskými?) vojáky. Jsou ostříhány dohola a potupně vezeny na oslech; kolem krku mají cedule s nápisem „My svině jsme se spustily s válečnými zajatci“.

Styky mezi Němkami a válečnými zajatci byly zakázány od počátku války, ale v postihování provinilců existoval chaos: záleželo na národnosti, na osobních charakteristikách cizince i provinilé Němky i na dalších okolnostech. Německé ženy riskovaly uvěznění na různě dlouhou dobu – přístup úřadů se lišil v závislosti na místě i čase.

V prvních válečných letech docházelo k veřejnému ponižování žen, ale jeho účinek byl pochybný – u mnoha lidí vzbuzovalo soucit. Z cizinců například Poláci riskovali popravu nebo pobyt v koncentračním táboře, za jistých okolností i sňatek spojený s poněmčením. Západoevropanům-zajatcům hrozilo, že je německý vojenský soud pošle do vězení, uvěznění hrozilo i jejich partnerce, ale pokud se jednalo o zahraničního dělníka, mohl být páru místo toho povolen sňatek.

Němečtí vojáci se v principu nesměli stýkat s obyvatelkami okupovaných území, přesto tak často činili. Jindy udržovaly ženy styky s okupanty dobrovolně. V takovém případě následovala po osvobození odplata – živelné potupení, stříhání dohola, ale i trestní stíhání. Perzekuovány mohly být i děti německých vojáků a jejich zahraničních partnerek.

AktuálněZa 100 hodin vítězství. Pozemní tažení proti Iráku, vyvrcholení a konec války v Zálivu.

Za 100 hodin vítězství. Pozemní tažení proti Iráku, vyvrcholení a konec války v Zálivu.

23. 02. 2021
Psal se 24. únor 1991. Po 38 dnech leteckých úderů velitel mezinárodních…
Váleční „biatlonisté“: vojáci na lyžích z praporů generála Svobody

Váleční „biatlonisté“: vojáci na lyžích z praporů generála Svobody

22. 02. 2021
I když první lyžařský kurz v československé armádě byl otevřen již v roce 1919…
Historie zahraničních operací naší armády nyní přehledně a komplexně, na webu VHÚ

Historie zahraničních operací naší armády nyní přehledně a komplexně, na webu VHÚ

18. 02. 2021
Zásadním projektem Vojenského historického ústavu Praha je v současnosti dokumentování účasti v zahraničních…
Obsazení Ukrajiny a ústup československých legií do Ruska v únoru 1918

Obsazení Ukrajiny a ústup československých legií do Ruska v únoru 1918

14. 02. 2021
Dne 18. února 1918 zahájily německé a rakousko-uherské armády na východní frontě…
Sovětský svaz a reparace po druhé světové válce: bezuzdné drancování v Německu

Sovětský svaz a reparace po druhé světové válce: bezuzdné drancování v Německu

11. 02. 2021
Myšlenka, aby Německo nahradilo veškeré škody způsobené druhou světovou válkou, se poprvé…