Německý protipancéřový granát 10,5 cm Pzgr.Flak 39

Německý protipancéřový granát 10,5 cm Pzgr.Flak 39

Jde o německý protipancéřový granát 10,5 cm Pzgr.Flak 39 nalezený při archeologickém výzkumu baterie protiletadlového dělostřelectva na k.ú. Libkovice u Mostu. Projektil náleží do kategorie APCBC-HE-T – armour-piercing capped ballistic cap – explosive filler (HE) and a tracer (T), neboli protipancéřová střela s představnou čepicí a balistickou kuklou, výbušnou náplní a stopovkou. Dva vodící kroužky znamenají, že se jedná o variantu FES. Korozí narušený povrch značí méně kvalitní ocel z konce války.

Celé náboje 10,5 cm Pazgr.Patr.Flak v přepravních bednách nalezených v muničním sklípku kanonu F a polní opevnění po okrajích baterie znamená, že se s postavením počítalo jako s protitankovým uzlem. Baterie byla umístěna 400 m od silnice Teplice – Most, po které v květnu 1945 ustupovaly německé jednotky směrem na Cheb.

Do sbírky Vojenského historického ústavu Praha byl granát získán při archeologickém výzkumu k.ú. Libkovice u Mostu v roce 2013.

Foto 1: Celý granát s představnou čepicí a balistickou kuklou v okamžiku dokumentace a zaměřování.

Foto 2: Granát po delaboraci Pyrotechnickou službou Policie ČR, kdy po explozi přiložené trhaviny odpadla čepice s kuklou a vodící kroužky. Výbuch vnitřní náplně vyrazil dnový zapalovač se stopovkou. Projektil je dlouhý 25,5 cm a má hmotnost 9,7 kg.

AktuálněDvakrát o vojenské diplomacii meziválečného období

Dvakrát o vojenské diplomacii meziválečného období

06. 08. 2020
Vojenská zahraniční služba, tedy oficiální diplomatická reprezentace vlastní armády v cizích zemích,…
Muzeum holocaustu v Seredi, v místě původního internačního tábora

Muzeum holocaustu v Seredi, v místě původního internačního tábora

03. 08. 2020
Jednou z institucí spadajících pod Slovenské národní muzeum je Muzeum holocaustu v Seredi. Sereď…
Třicet let od vzniku Svobodné legie

Třicet let od vzniku Svobodné legie

31. 07. 2020
Budování občanské společnosti před třiceti lety doprovázely i tak překvapivé jevy, jako…
Pušky první světové války: Německo i Francie, Rakousko i Rusko, USA i Japonsko

Pušky první světové války: Německo i Francie, Rakousko i Rusko, USA i Japonsko

29. 07. 2020
Základem výzbroje všech armád, vtažených do víru čtyři roky trvající první světové…
Cvičení s velitelstvím 2. vojenského okruhu a 4. střeleckého sboru

Cvičení s velitelstvím 2. vojenského okruhu a 4. střeleckého sboru

27. 07. 2020
Ve dnech 15. – 21. července 1957 proběhlo armádní dvoustranné dvoustupňové velitelsko-štábní…